Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 8/12

10:59' - 07/12/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 8/12.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai 8/12 cập nhật mới nhất như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Cam RanhCC410187T.187 - (12)05:30 ngày 08/12/202107:00 ngày 08/12/2021Thực hiện tháo lèo tại vị trí 473TC.F9/74 và 473TC.F9/75 phục vụ thi công từ VT 471-473TC.F9/50 đến VT 473TC.F9/74Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC4110PDT.10CPD -(12)05:30 ngày 08/12/202107:00 ngày 08/12/2021Thực hiện tháo lèo tại vị trí 473TC.F9/74 và 473TC.F9/75 phục vụ thi công từ VT 471-473TC.F9/50 đến VT 473TC.F9/74Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC4112PDT.12CPD -(11)05:30 ngày 08/12/202107:00 ngày 08/12/2021Thực hiện tháo lèo tại vị trí 473TC.F9/74 và 473TC.F9/75 phục vụ thi công từ VT 471-473TC.F9/50 đến VT 473TC.F9/74Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC4114PDT.14CPD -(12)05:30 ngày 08/12/202107:00 ngày 08/12/2021Thực hiện tháo lèo tại vị trí 473TC.F9/74 và 473TC.F9/75 phục vụ thi công từ VT 471-473TC.F9/50 đến VT 473TC.F9/74Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC4115PDT.15CPD -(12)05:30 ngày 08/12/202107:00 ngày 08/12/2021Thực hiện tháo lèo tại vị trí 473TC.F9/74 và 473TC.F9/75 phục vụ thi công từ VT 471-473TC.F9/50 đến VT 473TC.F9/74Đã duyệt

 

ĐL Cam RanhCC411CPDT.1CPD -(12)05:30 ngày 08/12/202107:00 ngày 08/12/2021Thực hiện tháo lèo tại vị trí 473TC.F9/74 và 473TC.F9/75 phục vụ thi công từ VT 471-473TC.F9/50 đến VT 473TC.F9/74Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC4120PDT.20CPD (11)05:30 ngày 08/12/202107:00 ngày 08/12/2021Thực hiện tháo lèo tại vị trí 473TC.F9/74 và 473TC.F9/75 phục vụ thi công từ VT 471-473TC.F9/50 đến VT 473TC.F9/74Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC4121PDT.21CPD -(12)05:30 ngày 08/12/202107:00 ngày 08/12/2021Thực hiện tháo lèo tại vị trí 473TC.F9/74 và 473TC.F9/75 phục vụ thi công từ VT 471-473TC.F9/50 đến VT 473TC.F9/74Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC4122PDT.22CPD -(12)05:30 ngày 08/12/202107:00 ngày 08/12/2021Thực hiện tháo lèo tại vị trí 473TC.F9/74 và 473TC.F9/75 phục vụ thi công từ VT 471-473TC.F9/50 đến VT 473TC.F9/74Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC4123CPT.11BCP (11)05:30 ngày 08/12/202107:00 ngày 08/12/2021Thực hiện tháo lèo tại vị trí 473TC.F9/74 và 473TC.F9/75 phục vụ thi công từ VT 471-473TC.F9/50 đến VT 473TC.F9/74Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC412BPDT.2BCPD (12)05:30 ngày 08/12/202107:00 ngày 08/12/2021Thực hiện tháo lèo tại vị trí 473TC.F9/74 và 473TC.F9/75 phục vụ thi công từ VT 471-473TC.F9/50 đến VT 473TC.F9/74Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC412CPDT.2CPD -(12)05:30 ngày 08/12/202107:00 ngày 08/12/2021Thực hiện tháo lèo tại vị trí 473TC.F9/74 và 473TC.F9/75 phục vụ thi công từ VT 471-473TC.F9/50 đến VT 473TC.F9/74Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC413CPDT.3CPD -(12)05:30 ngày 08/12/202107:00 ngày 08/12/2021Thực hiện tháo lèo tại vị trí 473TC.F9/74 và 473TC.F9/75 phục vụ thi công từ VT 471-473TC.F9/50 đến VT 473TC.F9/74Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC414CPDT.4CPD - (12)05:30 ngày 08/12/202107:00 ngày 08/12/2021Thực hiện tháo lèo tại vị trí 473TC.F9/74 và 473TC.F9/75 phục vụ thi công từ VT 471-473TC.F9/50 đến VT 473TC.F9/74Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC415CPDT.5CPD - (12)05:30 ngày 08/12/202107:00 ngày 08/12/2021Thực hiện tháo lèo tại vị trí 473TC.F9/74 và 473TC.F9/75 phục vụ thi công từ VT 471-473TC.F9/50 đến VT 473TC.F9/74Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC416CPDT.6CPD -(12)05:30 ngày 08/12/202107:00 ngày 08/12/2021Thực hiện tháo lèo tại vị trí 473TC.F9/74 và 473TC.F9/75 phục vụ thi công từ VT 471-473TC.F9/50 đến VT 473TC.F9/74Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC417CPDT.7CPD - (12)05:30 ngày 08/12/202107:00 ngày 08/12/2021Thực hiện tháo lèo tại vị trí 473TC.F9/74 và 473TC.F9/75 phục vụ thi công từ VT 471-473TC.F9/50 đến VT 473TC.F9/74Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC420106T.106 PD-(11)05:30 ngày 08/12/202107:00 ngày 08/12/2021Thực hiện tháo lèo tại vị trí 473TC.F9/74 và 473TC.F9/75 phục vụ thi công từ VT 471-473TC.F9/50 đến VT 473TC.F9/74Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC4211PDT.11CPD -(11)05:30 ngày 08/12/202107:00 ngày 08/12/2021Thực hiện tháo lèo tại vị trí 473TC.F9/74 và 473TC.F9/75 phục vụ thi công từ VT 471-473TC.F9/50 đến VT 473TC.F9/74Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC4216PDT.16CPD -(11)05:30 ngày 08/12/202107:00 ngày 08/12/2021Thực hiện tháo lèo tại vị trí 473TC.F9/74 và 473TC.F9/75 phục vụ thi công từ VT 471-473TC.F9/50 đến VT 473TC.F9/74Đã duyệt

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục