Lịch cắt điện tại Quảng Nam ngày mai 21/6

12:30' - 20/06/2021
BNEWS Lịch cắt điện tại Quảng Nam ngày mai 21/6 cập nhật mới nhất.

Lịch cắt điện (lịch ngừng cung cấp điện Quảng Nam) ngày mai 21/6 cập nhật mới nhất được công ty Điện lực Quảng Nam thông báo như sau:

Chi tiết lịch cắt điện (lịch ngừng cung cấp điện Quảng Nam) ngày mai 21/6 cập nhật mới nhất được công ty Điện lực Quảng Nam thông báo cụ thể như sau:

ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN      LÝ DO   TÌNH TRẠNG
ĐL Tam Kỳ AC23AA12 Tam Phú 8 05:00 ngày 21/06/2021 14:00 ngày 21/06/2021 Điện lực Tam Kỳ thay MBA chất lượng thấp, thay cáp tổng, thay TI, thay Apt, thay dây chảy, khò cách điện bọc thanh cái, bổ sung CSV và cải tạo dây nối đất sau TLV theo CV 3703 TBA Phước Toàn 1 - Công ty CP XL Miền trung di dời cột vướng đường BTNT theo đề nghị của UBND Phường Tân Thạnh, xử lý trụ nghiêng, gia cố móng trụ trung thế 100/25 sau DCL Cao Đài (di dời theo đề nghị của địa phương) - Điện lực Tam Kỳ thay MBA chất lượng thấp Apt, thay dây chảy, khò cách điện bọc thanh cái, Bổ sung CSV và cải tạo dây nối đất sau TLV theo CV 3703 TBA Tam Phú 8 Đã duyệt
ĐL Tam Kỳ AC23AA13 Phan Bội Châu 3 05:00 ngày 21/06/2021 14:00 ngày 21/06/2021 Điện lực Tam Kỳ thay MBA chất lượng thấp, thay cáp tổng, thay TI, thay Apt, thay dây chảy, khò cách điện bọc thanh cái, bổ sung CSV và cải tạo dây nối đất sau TLV theo CV 3703 TBA Phước Toàn 1 - Công ty CP XL Miền trung di dời cột vướng đường BTNT theo đề nghị của UBND Phường Tân Thạnh, xử lý trụ nghiêng, gia cố móng trụ trung thế 100/25 sau DCL Cao Đài (di dời theo đề nghị của địa phương) - Điện lực Tam Kỳ thay MBA chất lượng thấp Apt, thay dây chảy, khò cách điện bọc thanh cái, Bổ sung CSV và cải tạo dây nối đất sau TLV theo CV 3703 TBA Tam Phú 8 Đã duyệt
ĐL Tam Kỳ AC23AA23 Phan Bội Châu 7 05:00 ngày 21/06/2021 14:00 ngày 21/06/2021 Điện lực Tam Kỳ thay MBA chất lượng thấp, thay cáp tổng, thay TI, thay Apt, thay dây chảy, khò cách điện bọc thanh cái, bổ sung CSV và cải tạo dây nối đất sau TLV theo CV 3703 TBA Phước Toàn 1 - Công ty CP XL Miền trung di dời cột vướng đường BTNT theo đề nghị của UBND Phường Tân Thạnh, xử lý trụ nghiêng, gia cố móng trụ trung thế 100/25 sau DCL Cao Đài (di dời theo đề nghị của địa phương) - Điện lực Tam Kỳ thay MBA chất lượng thấp Apt, thay dây chảy, khò cách điện bọc thanh cái, Bổ sung CSV và cải tạo dây nối đất sau TLV theo CV 3703 TBA Tam Phú 8 Đã duyệt
ĐL Tam Kỳ AC23AA25 An Hà 4 05:00 ngày 21/06/2021 14:00 ngày 21/06/2021 Điện lực Tam Kỳ thay MBA chất lượng thấp, thay cáp tổng, thay TI, thay Apt, thay dây chảy, khò cách điện bọc thanh cái, bổ sung CSV và cải tạo dây nối đất sau TLV theo CV 3703 TBA Phước Toàn 1 - Công ty CP XL Miền trung di dời cột vướng đường BTNT theo đề nghị của UBND Phường Tân Thạnh, xử lý trụ nghiêng, gia cố móng trụ trung thế 100/25 sau DCL Cao Đài (di dời theo đề nghị của địa phương) - Điện lực Tam Kỳ thay MBA chất lượng thấp Apt, thay dây chảy, khò cách điện bọc thanh cái, Bổ sung CSV và cải tạo dây nối đất sau TLV theo CV 3703 TBA Tam Phú 8 Đã duyệt
ĐL Tam Kỳ AC23AW01 Tam Ngọc 1 05:00 ngày 21/06/2021 12:00 ngày 21/06/2021 Điện lực Tam Kỳ SCTX bổ sung cáp hạ thế CQT XT hạ thế, CBM TBA, bảo dưỡng xử lý tiếp xúc xấu, phát nhiệt cao, bọc cách điện thanh cái tủ điện, Cải tạo dây nối đất sau TLV theo CV 3703 các TBA Tam Ngọc 1 Hoãn
ĐL Duy Xuyên DC23DO06 Khe Thuỷ 05:00 ngày 21/06/2021 13:30 ngày 21/06/2021 - XNSC-TN (CPSC) đăng ký công tác SCL ĐZ 22 kV nhánh rẻ Duy Hải 3 XT 477ETB2 - Điện lực Duy Xuyên đăng ký công tác thay MBA Khe Thủy ngăn ngừa sự cố Đã duyệt
ĐL Duy Xuyên DC23DO07 Duy Hải 3 05:00 ngày 21/06/2021 13:30 ngày 21/06/2021 - XNSC-TN (CPSC) đăng ký công tác SCL ĐZ 22 kV nhánh rẻ Duy Hải 3 XT 477ETB2 - Điện lực Duy Xuyên đăng ký công tác thay MBA Khe Thủy ngăn ngừa sự cố Đã duyệt
ĐL Duy Xuyên DC23DO09 Thôn 4 Duy Hải 05:00 ngày 21/06/2021 13:30 ngày 21/06/2021 Điện lực Duy Xuyên đăng ký hoàn thiện công tác SCL ĐZ 0.4kV TBA Duy Hải 4 ODA: xử lý mất an toàn ĐZ 0,4 kV (căng lại dây dẫn, tóm dây cổ sứ, chỉnh sửa trụ nghiêng...) Đã duyệt
ĐL Thăng Bình FC23FT07 Bình Hội 05:00 ngày 21/06/2021 13:00 ngày 21/06/2021 ĐL Thăng Bình công tác thi công SCL: Thay hệ thống xà TBA Bình Hội XT 472E152 Hoãn
ĐL Trà My NC23NV03 Tra Giang 4 07:00 ngày 21/06/2021 11:00 ngày 21/06/2021 Điện lực Trà My thi công SCTX thay tủ điện hạ thế TBA Trà Giang 4 XT 471T46 Đã duyệt

 

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để cập nhật lịch cắt điện Quảng Nam, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục