Ông Phan Việt Cường tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X

13:42' - 15/06/2021
BNEWS Ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX tiếp tục được giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X.

Ngày 15/6, tại Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), các đại biểu đã bầu ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã bỏ phiếu bầu ông Lê Trí Thanh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026; bầu các ông Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.
Thực hiện công tác nhân sự theo chương trình kỳ họp, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam thống nhất bỏ phiếu bầu các chức danh Trưởng ban và Phó Trưởng ban các Ban Pháp chế, Văn hóa - xã hội, Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, theo tờ trình giới thiệu nhân sự của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thay mặt tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Việt Cường cảm ơn các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tín nhiệm bầu giữ các chức vụ lãnh đạo của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

Đây là niềm vinh dự nhưng đồng thời cũng là trọng trách nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh đã tin cậy, giao phó.

Ông Phan Việt Cường khẳng định, với trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam sẽ tập trung thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định.
Tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khẳng định được vai trò là cơ quan thường trực, hạt nhân quan trọng trong việc điều hành các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh; góp phần đề ra nhiều quyết sách quan trọng, đúng đắn và kịp thời, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục