Lịch cắt điện thành phố Nha Trang ngày mai 14/5

14:14' - 13/05/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngưng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 14/5.
Lịch cắt điện thành phố Nha Trang ngày mai 14/5. ảnh: PC Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 14/5 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha Trang BC530045Trạm 45 -Nguyễn Bỉnh Khiêm06:00 ngày 14/05/2020 14:00 ngày 14/05/2020 -TNĐK LBS: 472-E27/37, 472-E27/41-11 - TNĐK trạm T.13A, T.182. - Nâng công suất TBA T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53013ATrạm 13A -Chu Văn An06:00 ngày 14/05/2020 14:00 ngày 14/05/2020 -TNĐK LBS: 472-E27/37, 472-E27/41-11 - TNĐK trạm T.13A, T.182. - Nâng công suất TBA T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53013BTrạm 13B -Nguyễn Bỉnh Khiêm06:00 ngày 14/05/2020 14:00 ngày 14/05/2020 -TNĐK LBS: 472-E27/37, 472-E27/41-11 - TNĐK trạm T.13A, T.182. - Nâng công suất TBA T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC530282Trạm 282 -2 Ngô Quyền06:00 ngày 14/05/2020 14:00 ngày 14/05/2020 -TNĐK LBS: 472-E27/37, 472-E27/41-11 - TNĐK trạm T.13A, T.182. - Nâng công suất TBA T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53047BTrạm 47B -Nguyễn Bỉnh Khiêm06:00 ngày 14/05/2020 14:00 ngày 14/05/2020 -TNĐK LBS: 472-E27/37, 472-E27/41-11 - TNĐK trạm T.13A, T.182. - Nâng công suất TBA T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530121Khu liên cơ Ngô Quyền 06:00 ngày 14/05/2020 14:00 ngày 14/05/2020 -TNĐK LBS: 472-E27/37, 472-E27/41-11 - TNĐK trạm T.13A, T.182. - Nâng công suất TBA T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530128Cục Thuế Tỉnh 06:00 ngày 14/05/2020 14:00 ngày 14/05/2020 -TNĐK LBS: 472-E27/37, 472-E27/41-11 - TNĐK trạm T.13A, T.182. - Nâng công suất TBA T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530129Chi cục Thuế Tỉnh 06:00 ngày 14/05/2020 14:00 ngày 14/05/2020 -TNĐK LBS: 472-E27/37, 472-E27/41-11 - TNĐK trạm T.13A, T.182. - Nâng công suất TBA T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530146Khách sạn Cicilia (Số 7 Lê Lơi)06:00 ngày 14/05/2020 14:00 ngày 14/05/2020 -TNĐK LBS: 472-E27/37, 472-E27/41-11 - TNĐK trạm T.13A, T.182. - Nâng công suất TBA T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530158Chiếu sáng Cầu Trần Phú 06:00 ngày 14/05/2020 14:00 ngày 14/05/2020 -TNĐK LBS: 472-E27/37, 472-E27/41-11 - TNĐK trạm T.13A, T.182. - Nâng công suất TBA T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530182Bộ CH quân sự Tỉnh 06:00 ngày 14/05/2020 14:00 ngày 14/05/2020 -TNĐK LBS: 472-E27/37, 472-E27/41-11 - TNĐK trạm T.13A, T.182. - Nâng công suất TBA T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530184Uỷ Ban ND Tỉnh 06:00 ngày 14/05/2020 14:00 ngày 14/05/2020 -TNĐK LBS: 472-E27/37, 472-E27/41-11 - TNĐK trạm T.13A, T.182. - Nâng công suất TBA T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530227Công viên Yến Phi 06:00 ngày 14/05/2020 14:00 ngày 14/05/2020 -TNĐK LBS: 472-E27/37, 472-E27/41-11 - TNĐK trạm T.13A, T.182. - Nâng công suất TBA T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530258Cs công viên bờ biển -Cầu Trần Phú 06:00 ngày 14/05/2020 14:00 ngày 14/05/2020 -TNĐK LBS: 472-E27/37, 472-E27/41-11 - TNĐK trạm T.13A, T.182. - Nâng công suất TBA T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530269Đèn đường Lê Lợi 06:00 ngày 14/05/2020 14:00 ngày 14/05/2020 -TNĐK LBS: 472-E27/37, 472-E27/41-11 - TNĐK trạm T.13A, T.182. - Nâng công suất TBA T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530296T.296-KS Bách Việt-02 Phan Bội Châu06:00 ngày 14/05/2020 14:00 ngày 14/05/2020 -TNĐK LBS: 472-E27/37, 472-E27/41-11 - TNĐK trạm T.13A, T.182. - Nâng công suất TBA T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530359Trạm 359 - CTTNHHMTV Xổ Số KT06:00 ngày 14/05/2020 14:00 ngày 14/05/2020 -TNĐK LBS: 472-E27/37, 472-E27/41-11 - TNĐK trạm T.13A, T.182. - Nâng công suất TBA T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530374Bưu điện Tỉnh - 2 Trần Phú06:00 ngày 14/05/2020 14:00 ngày 14/05/2020 -TNĐK LBS: 472-E27/37, 472-E27/41-11 - TNĐK trạm T.13A, T.182. - Nâng công suất TBA T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530375Khách sạn Bưu diện - 2 Lê Lợi06:00 ngày 14/05/2020 14:00 ngày 14/05/2020 -TNĐK LBS: 472-E27/37, 472-E27/41-11 - TNĐK trạm T.13A, T.182. - Nâng công suất TBA T.13BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530378Nhà nghỉ 37806:00 ngày 14/05/2020 14:00 ngày 14/05/2020 -TNĐK LBS: 472-E27/37, 472-E27/41-11 - TNĐK trạm T.13A, T.182. - Nâng công suất TBA T.13BĐã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC412005Trạm công cộng 08 Vạn Thắng06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC412006Trạm công cộng 09 Vạn Thắng06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC412009Trạm công cộng 01 Vạn Bình06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC412010Trạm công cộng 02 Vạn Bình06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC412011Trạm công cộng 03 Vạn Bình06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC412083Trạm công cộng 05B Vạn Thắng06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC412097Trạm công cộng phủ lõm Tân Dân Vạn Thắng06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC412113Trạm công cộng Bờ Tràn Phú Cang 1-Vạn Phú06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC41212BTrạm công cộng 061D012B Vạn Bình06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC412227Trạm công cộng Tái định cư Chà Là Vạn Phú06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC432008Trạm công cộng 522B Vạn Bình06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC432012Trạm công cộng 522A Vạn Bình06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC432013Trạm công cộng 523B Vạn Bình06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC432014Trạm công cộng 523A Vạn Bình06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC432016Trạm công cộng 534C Vạn Phú06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC432017Trạm công cộng 521A Vạn Phú06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC432018Trạm công cộng 521B Vạn Phú06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC43217BTrạm công cộng 061D017B Vạn Phú06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC512002Trạm công cộng 02 Vạn Thắng06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC512003Trạm công cộng 03 Vạn Thắng06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC512004Trạm công cộng 04 Vạn Thắng06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC51206BTrạm công cộng 206B Vạn Thắng06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC51210BTrạm công cộng FC51210B Vạn Bình06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC53201BTrạm công cộng FC53201B Vạn Thắng06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC53204BTrạm công cộng FC53204B Vạn Thắng06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD412106Trang Trại Tổng Hợp Hoàng Thông06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD432007Nước Đá Nguyễn Văn Tá06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD432015Công ty CPCBTP Vạn Ninh06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD432091Công Ty TNHH MTV đá GRANITE Khánh Hòa06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD432096Công Ty TNHH MTV đá GRANITE Khánh Hòa06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD432154Cơ Sở Xay xát gạo Tạ Long Vân06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD532534Bùi Văn Thao06:00 ngày 14/05/2020 17:00 ngày 14/05/2020 Dựng trụ, kéo dây tuyến mới (giao chéo tuyến 472-EVG/01 đến 47).Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530034Trạm Hòn chồng06:30 ngày 14/05/2020 16:30 ngày 14/05/2020 - Thay dây hạ áp hiện có bằng dây ABC 4x150 dài 163 mét và lắp 5 hộp chia dây - San nhánh rẽ công tơ. - Thu hồi dây hiện cóĐã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53035CHÒN CHỒNG06:30 ngày 14/05/2020 16:30 ngày 14/05/2020 - Thay dây hạ áp hiện có bằng dây ABC 4x150 dài 163 mét và lắp 5 hộp chia dây - San nhánh rẽ công tơ. - Thu hồi dây hiện cóĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53028CTrạm B028C Cam Hiệp Nam06:30 ngày 14/05/2020 11:00 ngày 14/05/2020 Thay sứ đứng không đảm bảo vận hành.Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510186Trạm 186 - Diên Thạnh07:00 ngày 14/05/2020 15:00 ngày 14/05/2020 Cải tạo lưới điện hạ áp trạm T.186Hoãn
ĐL Cam Lâm KC53K089Trạm K089 Cam Tân07:00 ngày 14/05/2020 15:00 ngày 14/05/2020 Cải tạo hệ thống đo đếm trạm biến áp, cải tạo đường dây hạ áp 1 pha 2 dây lên 3 pha 4 dây.Hoãn
ĐL Nha Trang BC53011ATrạm 11A -Yersin07:30 ngày 14/05/2020 15:30 ngày 14/05/2020 - Hotline đấu nối lèo TA tuyến 472-E27 tại trụ 374-472-E27/6. - Lắp đặt xà, MBA 400kVA, tủ điện HA tại trụ 374-471-E27/6Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530456Trạm 456 - Khu dân cư Đất Lành07:30 ngày 14/05/2020 14:00 ngày 14/05/2020 - San dây qua cột mới lộ B trạm T.456 tại cột B.456/03Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418015PĐ Ninh An 0107:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418016PĐ Ninh An 0207:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418017PĐ Ninh An 1207:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418018PĐ Ninh An 1307:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418019PĐ Ninh An 1407:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418020PĐ Ninh An 0307:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418021PĐ Ninh An 1907:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418022PĐ Ninh An 1807:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418023PĐ Ninh An 1507:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418025PĐ Ninh An 2007:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418026PĐ Ninh An 1707:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418027PĐ Ninh An 0407:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418028PĐ Ninh An 0507:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418029PĐ Ninh An 2107:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418030PĐ Ninh An 2207:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418031PĐ Ninh An 2307:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418033PĐ Ninh An 2507:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418035PĐ Ninh An 2607:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418036PĐ Ninh An 0707:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418037PĐ Ninh An 2707:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418038PĐ Ninh An 2807:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418039PĐ Ninh An 0807:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418040PĐ Ninh An 2907:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418041PĐ Ninh An 0907:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418085Thôn 5, Ninh Sơn (phủ lõm)07:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC428014PĐ Ninh An 1107:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC428024PĐ Ninh An 1607:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC428032PĐ Ninh An 2407:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC428042PĐ Ninh An 1007:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC428082Thôn 1, Ninh Sơn (phủ lõm)07:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC428083Thôn 2, Ninh Sơn (phủ lõm)07:30 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Dựng cột lắp xà, sứ và đấu nối TBA xây dựng mới (TBA cấp nguồn thi công trạm 220kV): Tuyến 475-NTH từ cột 475-NTH/173 đến cột 475-NTH/175Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530241Trạm 241 Vĩnh Phương08:00 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Thay cột 478ĐĐE_22/93Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530244Trạm T.244 Đắc Lộc Vĩnh Phương08:00 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Thay cột 478ĐĐE_22/93Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53352AVĩnh Phương 208:00 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Thay cột 478ĐĐE_22/93Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53353AVĩnh Phương 108:00 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Thay cột 478ĐĐE_22/93Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53353BĐắc Lộc-Vĩnh Phương08:00 ngày 14/05/2020 11:30 ngày 14/05/2020 Thay cột 478ĐĐE_22/93Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục