Lịch cắt điện thành phố Nha Trang ngày mai 27/5

09:47' - 26/05/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngưng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 27/5.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 27/5 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Diên Khánh EC530050Trạm 50 - Diên sơn06:00 ngày 27/05/2020 11:30 ngày 27/05/2020 Thay LA, FCO trên 474-E29 tại các vị trí 68-23, 68-31-1, 68-54, 68-11-1A Xử lý hành lang trung hạ áp tuyến 474-E29 khoảng cột 68-26 đến 68-27 & xử lý phóng điện VT 68-39.Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530085Trạm 85 - Diên Sơn06:00 ngày 27/05/2020 11:30 ngày 27/05/2020 Thay LA, FCO trên 474-E29 tại các vị trí 68-23, 68-31-1, 68-54, 68-11-1A Xử lý hành lang trung hạ áp tuyến 474-E29 khoảng cột 68-26 đến 68-27 & xử lý phóng điện VT 68-39.Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530086Trạm 86 - Diên sơn06:00 ngày 27/05/2020 11:30 ngày 27/05/2020 Thay LA, FCO trên 474-E29 tại các vị trí 68-23, 68-31-1, 68-54, 68-11-1A Xử lý hành lang trung hạ áp tuyến 474-E29 khoảng cột 68-26 đến 68-27 & xử lý phóng điện VT 68-39.Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530098Trạm 98 - Diên Điền06:00 ngày 27/05/2020 11:30 ngày 27/05/2020 Thay LA, FCO trên 474-E29 tại các vị trí 68-23, 68-31-1, 68-54, 68-11-1A Xử lý hành lang trung hạ áp tuyến 474-E29 khoảng cột 68-26 đến 68-27 & xử lý phóng điện VT 68-39.Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530327Trạm 327 - Diên Sơn06:00 ngày 27/05/2020 11:30 ngày 27/05/2020 Thay LA, FCO trên 474-E29 tại các vị trí 68-23, 68-31-1, 68-54, 68-11-1A Xử lý hành lang trung hạ áp tuyến 474-E29 khoảng cột 68-26 đến 68-27 & xử lý phóng điện VT 68-39.Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC53067CTrạm 67C - Diên Điền06:00 ngày 27/05/2020 11:30 ngày 27/05/2020 Thay LA, FCO trên 474-E29 tại các vị trí 68-23, 68-31-1, 68-54, 68-11-1A Xử lý hành lang trung hạ áp tuyến 474-E29 khoảng cột 68-26 đến 68-27 & xử lý phóng điện VT 68-39.Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC53175BTrạm 175B - Diên Sơn06:00 ngày 27/05/2020 11:30 ngày 27/05/2020 Thay LA, FCO trên 474-E29 tại các vị trí 68-23, 68-31-1, 68-54, 68-11-1A Xử lý hành lang trung hạ áp tuyến 474-E29 khoảng cột 68-26 đến 68-27 & xử lý phóng điện VT 68-39.Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530244Trạm 244 - Bưu điện Diên Điền06:00 ngày 27/05/2020 11:30 ngày 27/05/2020 Thay LA, FCO trên 474-E29 tại các vị trí 68-23, 68-31-1, 68-54, 68-11-1A Xử lý hành lang trung hạ áp tuyến 474-E29 khoảng cột 68-26 đến 68-27 & xử lý phóng điện VT 68-39.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC430057T.57 - (15)06:30 ngày 27/05/2020 07:00 ngày 27/05/2020 Đấu nối sau tăng cường dây dẫn hạ áp TBA T.55AĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53051AT.51A - (10)06:30 ngày 27/05/2020 07:00 ngày 27/05/2020 Đấu nối sau tăng cường dây dẫn hạ áp TBA T.51AĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53055AT.55A - (15)06:30 ngày 27/05/2020 07:00 ngày 27/05/2020 Đấu nối sau tăng cường dây dẫn hạ áp TBA T.55AĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53055BT.55B - (15)06:30 ngày 27/05/2020 07:00 ngày 27/05/2020 Đấu nối sau tăng cường dây dẫn hạ áp TBA T.55AĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53011ATrạm 11A -Yersin07:00 ngày 27/05/2020 12:30 ngày 27/05/2020 - Hotline đấu nối lèo TA tuyến 472-MVO tại cột 374-472-MVO/6. - Lắp đặt xà, MBA 400kVA, tủ điện HA tại côt 374-471-MVO/6Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43027DT.27D - (13)07:00 ngày 27/05/2020 07:30 ngày 27/05/2020 Đấu nối sau tăng cường dây dẫn hạ áp TBA T.30AĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53027BT.27B - (13)07:00 ngày 27/05/2020 07:30 ngày 27/05/2020 Đấu nối sau tăng cường dây dẫn hạ áp TBA T.27BĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53030AT.30A - (13)07:00 ngày 27/05/2020 07:30 ngày 27/05/2020 Đấu nối sau tăng cường dây dẫn hạ áp TBA T.30AĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53030CT.30C - (13)07:00 ngày 27/05/2020 07:30 ngày 27/05/2020 Đấu nối sau tăng cường dây dẫn hạ áp TBA T.30AĐã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413048Trạm công cộng 05 Vạn Thọ-062D04807:00 ngày 27/05/2020 16:00 ngày 27/05/2020 Thay dây hạ áp TBA 2D.048Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC53036F36F Đường Hoàng Diệu07:00 ngày 27/05/2020 17:00 ngày 27/05/2020 Xây dựng mới TBA T.36G Lắp đặt xà , MBA tủ điện đấu nối hoàn thiện TBA Kéo dây hạ áp trạm T.36GHoãn
ĐL Vĩnh Nguyên JD530238Công ty CP Đầu tư GEDOSICO07:00 ngày 27/05/2020 17:00 ngày 27/05/2020 Xây dựng mới TBA T.36G Lắp đặt xà , MBA tủ điện đấu nối hoàn thiện TBA Kéo dây hạ áp trạm T.36GHoãn
ĐL Vĩnh Nguyên JD530240Đoàn An Dưỡng 20 KQ07:00 ngày 27/05/2020 17:00 ngày 27/05/2020 Xây dựng mới TBA T.36G Lắp đặt xà , MBA tủ điện đấu nối hoàn thiện TBA Kéo dây hạ áp trạm T.36GHoãn
ĐL Cam Lâm KC52M115Trạm M115 Suối Tân07:00 ngày 27/05/2020 14:00 ngày 27/05/2020 Tăng cường dây hạ áp T.M115Hoãn
ĐL Ninh HòaDC514443PĐ Ninh Đông 1108:00 ngày 27/05/2020 10:00 ngày 27/05/2020 Hoán chuyển MBA để chống quá tải trạm DC514443 (theo QĐ 720-ĐLKH)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC53F047Trạm 4408B Ninh Đông08:00 ngày 27/05/2020 10:00 ngày 27/05/2020 Hoán chuyển MBA để chống quá tải trạm DC514443 (theo QĐ 720-ĐLKH)Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53CF02T.CF02_Hốc Bò08:00 ngày 27/05/2020 09:30 ngày 27/05/2020 Cân pha, xử lý tiếp xúc T.CF02Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530095T.95 - Hòn Nghê - Vĩnh Ngọc10:00 ngày 27/05/2020 11:30 ngày 27/05/2020 Cân pha, xử lý tiếp xúc T.95Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418031PĐ Ninh An 2311:00 ngày 27/05/2020 13:00 ngày 27/05/2020 Hoán chuyển MBA để chống quá tải trạm DC518033 (theo QĐ 720-ĐLKH)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418033PĐ Ninh An 2511:00 ngày 27/05/2020 13:00 ngày 27/05/2020 Hoán chuyển MBA để chống quá tải trạm DC518033 (theo QĐ 720-ĐLKH)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC428032PĐ Ninh An 2411:00 ngày 27/05/2020 13:00 ngày 27/05/2020 Hoán chuyển MBA để chống quá tải trạm DC518033 (theo QĐ 720-ĐLKH)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC528097Hòa Thiện 2- Ninh An11:00 ngày 27/05/2020 13:00 ngày 27/05/2020 Hoán chuyển MBA để chống quá tải trạm DC518033 (theo QĐ 720-ĐLKH)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410192Trạm 192 - Diên Đồng13:30 ngày 27/05/2020 15:00 ngày 27/05/2020 Thay LA tại trạm T.192Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530140Lương Hòa - xã Vĩnh Lương14:00 ngày 27/05/2020 15:15 ngày 27/05/2020 Thay AB trạm T.140Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43008AT.08A - (09)15:00 ngày 27/05/2020 15:30 ngày 27/05/2020 Đấu nối sau tăng cường dây dẫn hạ áp TBA T.08AĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53029AT.29A - (11)15:00 ngày 27/05/2020 15:30 ngày 27/05/2020 Đấu nối sau tăng cường dây dẫn hạ áp TBA T.08AĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53056BT.56B - (15)15:00 ngày 27/05/2020 15:30 ngày 27/05/2020 Đấu nối sau tăng cường dây dẫn hạ áp lộ A T.56BĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43046AT.46A - (07)15:30 ngày 27/05/2020 16:00 ngày 27/05/2020 Đấu nối sau tăng cường dây dẫn hạ áp TBA T.46AĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53027CT.27C - (09)15:30 ngày 27/05/2020 16:00 ngày 27/05/2020 Đấu nối sau tăng cường dây dẫn hạ áp lộ A T.27CĐã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530060T.60 - Nguyễn Xiễn- Vĩnh Hải15:30 ngày 27/05/2020 17:00 ngày 27/05/2020 Thay Aptomat trạm T.60Đã duyệt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục