Lịch cắt điện tỉnh Bình Định ngày mai 19/6

09:56' - 18/06/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định ngày mai 19/6.

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất ngày mai 19/6 như sau:

Lịch ngừng cấp điện trên địa bàn tỉnh Bình Định cập nhật lúc 9h36 ngày 18/6 tại website của Tổng công ty Điện lực miền Trung
Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 19/6:

Kết quả lịch cắt điện

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAC530211Ghềnh Ráng 204:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530212Gỗ Bông Hồng04:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530213DC Bông Hồng04:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530214DC Bông Hồng 204:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530221Dân cư Quy Hòa04:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt

Kết quả lịch cắt điện

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAC530222Bãi Xép04:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530223DC Bãi Xép04:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530227DC Bông Hồng 304:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530653Hàn Mặc Tử04:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530667TĐC Hưng Thịnh 104:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt

Kết quả lịch cắt điện

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAC530875TĐC Hưng Thịnh 204:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC538003C5D304:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC539037KĐT Xanh Vũng Chua04:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC539051Dân cư Quy Hòa 404:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC539052Dân cư Quy Hòa 504:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAC539057Bế Văn Đàn 204:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539044TBA Bệnh viện QH104:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539045TBA Bệnh viện QH204:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539057TBA KS Hoành Anh04:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539061TBA HQL QLộ 1D04:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAH539063TBA Fir VC04:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539070TBA Chiếu sáng704:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539073TBA Bãi Dài04:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539075TBA Đài Truyền Hình Vũng Chua04:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539077TBA Lương Sơn BD04:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAH539078TBA Thành Đô04:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539080TBA LIFE RESORT04:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539085TBA Gỗ Bông Hồng 204:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539089TBA Chiếu Sáng QLộ 1D04:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539090TBA Trung tâm hội nghị đa nghành04:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAH539091TBA TB PS404:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539097TBA Gỗ Bông Hồng 304:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539099TBA Chiếu sáng QLộ 1D số 204:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539271TBA Công ty Nguyễn Hoàng04:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539280TBA Resort Thanh Linh04:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAH539286TBA Dịch vụ Du lịch số 304:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539298TBA Khách sạn Hoàng Anh 204:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539321TBA Tổ hợp không gian khoa học04:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539339TBA Rada Thời Tiết04:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539823TBA ANANTARA Resort04:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAH539827TBA Ami Resort04:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539838TBA Nguyễn Văn Lai04:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539841TBA Rada Thứ Cấp Quy Nhơn04:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539860TBA Công viên sáng tạo TMA04:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539934TBA Phan Diệu Thúy04:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAH539949TBA Nguyễn Ngọc Huy04:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539966TBA ARMO04:30 ngày 19/06/202117:00 ngày 19/06/2021Thay côt, xà, sứ ĐZ 22kV ( Sửa chữa lớn)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC53A802Bình An 205:00 ngày 19/06/202108:00 ngày 19/06/2021Lắp xà, sứ đỡ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA chuyên dùngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH531051Tấn Thành05:00 ngày 19/06/202108:00 ngày 19/06/2021Lắp xà, sứ đỡ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA chuyên dùngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH538201Tường Nguyên05:00 ngày 19/06/202108:00 ngày 19/06/2021Lắp xà, sứ đỡ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA chuyên dùngĐã duyệt
ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú TàiFH538203Hoàng Long05:00 ngày 19/06/202108:00 ngày 19/06/2021Lắp xà, sứ đỡ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA chuyên dùngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH538204Giày Bình Định05:00 ngày 19/06/202108:00 ngày 19/06/2021Lắp xà, sứ đỡ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA chuyên dùngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH538205Tuấn Đạt05:00 ngày 19/06/202108:00 ngày 19/06/2021Lắp xà, sứ đỡ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA chuyên dùngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH538209Lộc Khang05:00 ngày 19/06/202108:00 ngày 19/06/2021Lắp xà, sứ đỡ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA chuyên dùngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539001Tiến Phong05:00 ngày 19/06/202108:00 ngày 19/06/2021Lắp xà, sứ đỡ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA chuyên dùngĐã duyệt
ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú TàiFH53A901Gia Thịnh05:00 ngày 19/06/202108:00 ngày 19/06/2021Lắp xà, sứ đỡ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA chuyên dùngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53ATD1TD1 E2105:00 ngày 19/06/202108:00 ngày 19/06/2021Lắp xà, sứ đỡ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA chuyên dùngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH639007Đá Thuận Đức05:00 ngày 19/06/202108:00 ngày 19/06/2021Lắp xà, sứ đỡ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA chuyên dùngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH639008Đá Thuận Đức 205:00 ngày 19/06/202108:00 ngày 19/06/2021Lắp xà, sứ đỡ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA chuyên dùngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH639009Công ty Đá05:00 ngày 19/06/202108:00 ngày 19/06/2021Lắp xà, sứ đỡ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA chuyên dùngĐã duyệt
ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú PhongDC530305TBA Phan Đình Phùng06:30 ngày 19/06/202116:00 ngày 19/06/2021Thay dây 22kV (Công trình ĐTXD 2021) Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương áp hotlineĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC531008TBA An Hậu 107:10 ngày 19/06/202111:30 ngày 19/06/2021Thay xà,sứ, dây néo và dây dẫn đường dây 22kV từ C187/23 đến C187/58 XT475HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC531009TBA An Hậu 207:10 ngày 19/06/202111:30 ngày 19/06/2021Thay xà,sứ, dây néo và dây dẫn đường dây 22kV từ C187/23 đến C187/58 XT475HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC531010TBA Núi Bụt07:10 ngày 19/06/202111:30 ngày 19/06/2021Thay xà,sứ, dây néo và dây dẫn đường dây 22kV từ C187/23 đến C187/58 XT475HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC531011TBA An Đôn07:10 ngày 19/06/202111:30 ngày 19/06/2021Thay xà,sứ, dây néo và dây dẫn đường dây 22kV từ C187/23 đến C187/58 XT475HNHĐã duyệt
ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Bồng SơnCC533170TBA Uỷ Ban Hoài Thanh07:15 ngày 19/06/202109:45 ngày 19/06/2021Di dời ĐZ 0,4kV TBA Ủy Ban Hoài Thanh để mở rộng đường theo đề nghị của UBND TX Hoài NhơnĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539015TBA 2 CBLS Hoài nhơn07:45 ngày 19/06/202109:45 ngày 19/06/2021Thay TI, công tơ định kỳ TBA Chế Biến Lâm Sản Hoài Nhơn 2Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539097TBA số 2-560KVA Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Qui Nhơn07:45 ngày 19/06/202109:45 ngày 19/06/2021Thay TI, công tơ định kỳ TBA Nhà Máy Nguyên Liệu Giấy 2Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530248KDC Đông UB Nhơn Phú 108:00 ngày 19/06/202111:00 ngày 19/06/2021Hoàn trả đấu nối ĐZ 0,4kV sau khi thi công Cầu DàiĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530249KDC Đông UB Nhơn Phú 208:00 ngày 19/06/202111:00 ngày 19/06/2021Hoàn trả đấu nối ĐZ 0,4kV sau khi thi công Cầu DàiĐã duyệt
ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Hoài ÂnIC531012TBA An Hòa07:10 ngày 19/06/202111:30 ngày 19/06/2021Thay xà,sứ, dây néo và dây dẫn đường dây 22kV từ C187/23 đến C187/58 XT475HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC531013TBA An Thiện07:10 ngày 19/06/202111:30 ngày 19/06/2021Thay xà,sứ, dây néo và dây dẫn đường dây 22kV từ C187/23 đến C187/58 XT475HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC531016TBA Linh Chiểu07:10 ngày 19/06/202111:30 ngày 19/06/2021Thay xà,sứ, dây néo và dây dẫn đường dây 22kV từ C187/23 đến C187/58 XT475HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC531017TBA An Chiểu07:10 ngày 19/06/202111:30 ngày 19/06/2021Thay xà,sứ, dây néo và dây dẫn đường dây 22kV từ C187/23 đến C187/58 XT475HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC537035TBA An Hậu 307:10 ngày 19/06/202111:30 ngày 19/06/2021Thay xà,sứ, dây néo và dây dẫn đường dây 22kV từ C187/23 đến C187/58 XT475HNHĐã duyệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Bồng SơnCC534102TBA Gò Dứa08:45 ngày 19/06/202110:45 ngày 19/06/2021Thay TI, công tơ định kỳ Bơm Gò DứaĐã duyệt

 

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập:

https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx?fbclid=IwAR3NJSL2tFnIYOr7wlxDB3GmoDp-fXxFmO0QQrcx0aBJQRu6fvBwzpd0A7Q

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục