Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần này (từ 20-24/11): BMP trả cổ tức tới 65%

08:36' - 20/11/2023
BNEWS Trong tuần này từ 20-24/11, có 19 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó trả cao nhất là BMP với tỷ lệ 65%, trong khi LLM trả thấp nhất với 1%.

Trong tuần từ 20-24/11, có 19 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó tỷ lệ cổ tức cao nhất là CTCP Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán BMP ) với tỷ lệ 65 % (1 cổ phiếu được nhận 6.500 đồng); thấp nhất là Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP (mã chứng khoán LLM) với 1% (1 cổ phiếu được nhận 100 đồng).
Dưới đây là danh sách 19 doanh nghiệp sẽ chia cổ tức bằng tiền tuần này:

STTMã CKSànNgày GDKHQ▼Ngày ĐKCCNgày thực hiệnTỷ lệNội dung sự kiện
1BMPHOSE20/11/202321/11/202312/12/2365%Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 6.500 đồng/CP
2DXLUPCoM20/11/202321/11/202322/12/20231,25%Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 125 đồng/CP
3NBPHNX20/11/202321/11/202330/11/202313%Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.300 đồng/CP
4BSAUPCoM21/11/202322/11/202314/12/20239,803%%Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 980.3 đồng/CP
5NCTHOSE21/11/202322/11/202322/12/202330%Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 3.000 đồng/CP
6SZBHNX21/11/202322/11/202322/12/202312%Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.200 đồng/CP
7TIXHOSE22/11/202323/11/202327/12/202312,5%Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.250 đồng/CP
8MFSUPCoM22/11/202323/11/202325/12/202330%Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3.000 đồng/CP
9GLTHNX23/11/202324/11/20238/12/235%Trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP
10CAVHOSE23/11/202324/11/20238/12/2320%Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 2.000 đồng/CP
11NCSUPCoM23/11/202324/11/202322/12/202315%Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP
12HNFUPCoM23/11/202324/11/202311/12/2325%Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2.500 đồng/CP
13LMIUPCoM23/11/202324/11/20238/12/235%Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP
14GDAUPCoM23/11/202324/11/202315/12/202310%Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP
15CMWUPCoM24/11/202327/11/202328/12/20234,41%Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 441 đồng/CP
16LLMUPCoM24/11/202327/11/202327/12/20231%Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 100 đồng/CP
17TBDUPCoM24/11/202327/11/202327/12/202320%Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, .2.000 đồng/CP
18DHCHOSE24/11/202327/11/202322/12/202310%Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP
19TMPHOSE24/11/202327/11/20238/12/2326%Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 2.600 đồng/CP


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục