Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 1-5/7): MCH trả cao nhất 55%

07:27' - 29/06/2024
BNEWS Trong tuần tới từ ngày 1-5/7, có 19 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó trả cao nhất là MCH với tỷ lệ 55%, trả thấp nhất là NS2 với 1,32%.
Trong tuần tới từ ngày 1-5/7, có 19 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó tỷ lệ cổ tức cao nhất là CTCP Hàng tiêu dùng Masan (mã chứng khoán MCH) với tỷ lệ 55% (1 cổ phiếu được nhận 5.500 đồng); thấp nhất là CTCP Nước sạch Số 2 Hà Nội (mã chứng khoán NS2) với 1,32% (1 cổ phiếu được nhận 132 đồng).

Dưới đây là danh sách  doanh nghiệp trên HNX sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:

STTMã CKSànNgày GDKHQ▼Ngày ĐKCCNgày thực hiệnTỷ lệNội dung sự kiện
1SZBHNX4/7/245/7/245/8/2423.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,300 đồng/CP
2VSAHNX4/7/245/7/2415/7/2432.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 3,200 đồng/CP
3VNCHNX3/7/244/7/2426/7/2415.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
4S55HNX1/7/2416/8/2431/7/2415.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Dưới đây là danh sách  doanh nghiệp trên HoSE sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:

STTMã CKSànNgày GDKHQ▼Ngày ĐKCCNgày thực hiệnTỷ lệNội dung sự kiện
1SABHOSE5/7/248/7/2431/7/2420.00%Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
2DTTHOSE4/7/245/7/2422/7/248.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/CP
3DHAHOSE2/7/243/7/2412/7/2420.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
4ADPHOSE1/7/242/7/2418/7/248.00%Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 800 đồng/CP
5CSVHOSE1/7/242/7/2416/7/2410.00%Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
6CSVHOSE1/7/242/7/247/10/2415.00%Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Dưới đây là danh sách  doanh nghiệp trên UPCoM sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:

STTMã CKSànNgày GDKHQ▼Ngày ĐKCCNgày thực hiệnTỷ lệNội dung sự kiện
1SASUPCoM5/7/248/7/2418/7/2410.26%Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1,026 đồng/CP
2NS2UPCoM5/7/248/7/2425/7/241.32%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 132 đồng/CP
3LBCUPCoM5/7/248/7/2417/7/2412.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
4GVTUPCoM4/7/245/7/2416/7/2436.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 3,600 đồng/CP
5APFUPCoM4/7/245/7/2419/7/2425.00%Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
6ISHUPCoM2/7/243/7/2430/7/2410.00%Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
7MCHUPCoM2/7/243/7/2412/7/2455.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 5,500 đồng/CP
8NJCUPCoM1/7/242/7/241/8/2410.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
9TIDUPCoM1/7/242/7/2412/7/245.00%Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục