Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 27-31/5): VNX trả cổ tức khủng 150%

07:32' - 25/05/2024
BNEWS Trong tuần tới từ ngày 27-31/5, có 44 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó trả cao nhất là VNX với 150%, tiếp đến là HLB với tỷ lệ 90%; trả thấp nhất là NVP với 2,2%.

Trong tuần tới từ ngày 27-31/5, có 44 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó tỷ lệ cổ tức cao nhất là CTCP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (mã chứng khoán VNX) với 150% (1 cổ phiếu được nhận 15.000 đồng), tiếp đến là CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long (mã chứng khoán HLB) với tỷ lệ 90% (1 cổ phiếu được nhận 9.000 đồng); thấp nhất là CTCP Nước Vĩnh Phúc (mã chứng khoán NVP) với 2,2% (1 cổ phiếu được nhận 220 đồng).

Dưới đây là danh sách 19 doanh nghiệp trên HNX sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:

 

STTMã CKSànNgày GDKHQ▼Ngày ĐKCCNgày thực hiệnTỷ lệNội dung sự kiện
1MDCHNX27/5/2428/5/2417/6/247%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP
2DADHNX27/5/2428/5/2410/6/245%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
3V12HNX27/5/2428/5/2428/6/246%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 600 đồng/CP
4THTHNX27/5/2428/5/2428/6/2410%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP
5PMCHNX27/5/2428/5/2417/6/2441%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 4.100 đồng/CP
6MCFHNX28/5/2429/5/2412/6/2412%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.200 đồng/CP
7TVDHNX29/5/2430/5/2414/6/249%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 900 đồng/CP
8NTPHNX30/5/2431/5/2414/6/2410%Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP
9PGSHNX30/5/2431/5/2410/6/245%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
10HTCHNX30/5/2431/5/2412/6/245%Trả cổ tức đợt 4/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
11SEDHNX30/5/2431/5/2414/6/2415%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/CP
12TMBHNX30/5/2431/5/2417/6/2420%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/CP
13DTKHNX30/5/2431/5/2428/6/244%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 400 đồng/CP
    

Dưới đây là danh sách 5 doanh nghiệp trên HoSE sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:

STTMã CKSànNgày GDKHQ▼Ngày ĐKCCNgày thực hiệnTỷ lệNội dung sự kiện
1HTIHOSE27/5/2428/5/247/6/2416%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,600 đồng/CP
2SVIHOSE27/5/2428/5/2428/6/2426%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,600 đồng/CP
3NLGHOSE29/5/2430/5/2428/6/244,99%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 499 đồng/CP
4VFGHOSE29/5/2430/5/2414/6/2410%Trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
5VAFHOSE30/5/2431/5/2414/6/2410%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Dưới đây là danh sách 26 doanh nghiệp trên UPCoM sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới: 

STTMã CKSànNgày GDKHQ▼Ngày ĐKCCNgày thực hiệnTỷ lệNội dung sự kiện
1VLBUPCoM27/5/2428/5/2424/6/249%Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 900 đồng/CP
2HUGUPCoM27/5/2428/5/2420/6/245%Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
3VXTUPCoM27/5/2428/5/2414/6/246,5%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 650 đồng/CP
4HSPUPCoM28/5/2429/5/2414/6/2411,4%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.140 đồng/CP
5CMNUPCoM28/5/2429/5/2410/6/2426%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.600 đồng/CP
6HLBUPCoM28/5/2429/5/2420/6/2490%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 9.000 đồng/CP
7TDBUPCoM28/5/2429/5/2419/6/245%Trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
8TDBUPCoM28/5/2429/5/2419/6/2420%Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 2.000 đồng/CP
9TTNUPCoM28/5/2429/5/2421/6/247%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP
10BRRUPCoM29/5/2430/5/242/10/247%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP
11MNDUPCoM29/5/2430/5/2428/6/247,5%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 750 đồng/CP
12NVPUPCoM29/5/2430/5/2424/6/242,2%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 220 đồng/CP
13SBLUPCoM29/5/2430/5/2420/6/245%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
14CCVUPCoM29/5/2430/5/2410/6/2431.37%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 3.137 đồng/CP
15M10UPCoM29/5/2430/5/2410/6/245%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
16DTBUPCoM29/5/2430/5/2417/6/2410,73%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.072.71 đồng/CP
17DTPUPCoM29/5/2430/5/2420/6/2410%Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP
18TOWUPCoM30/5/2431/5/2419/9/2415%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/CP
19VNXUPCoM30/5/2431/5/2419/6/24150%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 15.000 đồng/CP
20VAFHOSE30/5/2431/5/2414/6/2410%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP
21TAWUPCoM30/5/2431/5/2417/6/2410,5%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.050 đồng/CP
22CTWUPCoM30/5/2431/5/2424/10/246,6%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 660 đồng/CP
23KGMUPCoM30/5/2431/5/247/6/243,75%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 375 đồng/CP
24GLWUPCoM30/5/2431/5/2417/6/243%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/CP
25SIVUPCoM30/5/2431/5/2420/6/2414%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.400 đồng/CP
26BHKUPCoM31/5/243/6/2420/6/249%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 900 đồng/CP

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục