Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 14/5

04:30' - 14/05/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 14/5.
Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 14/5. Ảnh: PC Bình Định

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 14/5 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAD539010TBA Minh Dương 104:30 ngày 14/05/2020 07:00 ngày 14/05/2020 Kiểm tra xử lý tiếp xúc đầu cáp ngầm 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH531017TBA Austfeed04:30 ngày 14/05/2020 07:00 ngày 14/05/2020 Kiểm tra xử lý tiếp xúc đầu cáp ngầm 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539012TBA Viettel Nhơn Hội04:30 ngày 14/05/2020 07:00 ngày 14/05/2020 Kiểm tra xử lý tiếp xúc đầu cáp ngầm 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539256TBA Đại Dương 104:30 ngày 14/05/2020 07:00 ngày 14/05/2020 Kiểm tra xử lý tiếp xúc đầu cáp ngầm 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539273TBA Chiếu sáng Nhơn Hội 204:30 ngày 14/05/2020 07:00 ngày 14/05/2020 Kiểm tra xử lý tiếp xúc đầu cáp ngầm 22KVĐã duyệt
ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAH539274TBA Chiếu sáng Nhơn Hội 404:30 ngày 14/05/2020 07:00 ngày 14/05/2020 Kiểm tra xử lý tiếp xúc đầu cáp ngầm 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539276TBA Chiếu sáng Nhơn Hội 304:30 ngày 14/05/2020 07:00 ngày 14/05/2020 Kiểm tra xử lý tiếp xúc đầu cáp ngầm 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539287TBA thi công hạ tầng FLC04:30 ngày 14/05/2020 07:00 ngày 14/05/2020 Kiểm tra xử lý tiếp xúc đầu cáp ngầm 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539318Mavin Austfeed 204:30 ngày 14/05/2020 07:00 ngày 14/05/2020 Kiểm tra xử lý tiếp xúc đầu cáp ngầm 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539340TBA Maubeni Lumber04:30 ngày 14/05/2020 07:00 ngày 14/05/2020 Kiểm tra xử lý tiếp xúc đầu cáp ngầm 22KVĐã duyệt
ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAH539848TBA FUJIWARA04:30 ngày 14/05/2020 07:00 ngày 14/05/2020 Kiểm tra xử lý tiếp xúc đầu cáp ngầm 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539853TBA Vườn Thanh Long04:30 ngày 14/05/2020 07:00 ngày 14/05/2020 Kiểm tra xử lý tiếp xúc đầu cáp ngầm 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539864TBA Nước giải khát FLC04:30 ngày 14/05/2020 07:00 ngày 14/05/2020 Kiểm tra xử lý tiếp xúc đầu cáp ngầm 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539883TBA Thi công phân khu 904:30 ngày 14/05/2020 07:00 ngày 14/05/2020 Kiểm tra xử lý tiếp xúc đầu cáp ngầm 22KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539886TBA Thi công phân khu 9-204:30 ngày 14/05/2020 07:00 ngày 14/05/2020 Kiểm tra xử lý tiếp xúc đầu cáp ngầm 22KVĐã duyệt
ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAH539887TBA Thi công phân khu 9-304:30 ngày 14/05/2020 07:00 ngày 14/05/2020 Kiểm tra xử lý tiếp xúc đầu cáp ngầm 22KVĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH523071TBA Kho Bạc Nhà Nước Vĩnh Thạnh05:30 ngày 14/05/2020 07:00 ngày 14/05/2020 Tháo lèo đường dây 22kV tại C9- ĐZ 22kV- XT 471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531018TBA Vĩnh Hảo 105:30 ngày 14/05/2020 07:00 ngày 14/05/2020 Tháo lèo đường dây 22kV tại C9- ĐZ 22kV- XT 471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531023TBA Định Bình 305:30 ngày 14/05/2020 07:00 ngày 14/05/2020 Tháo lèo đường dây 22kV tại C9- ĐZ 22kV- XT 471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531024TBA Định Thiền05:30 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV ( SCL 2020)Đã duyệt
ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú PhongDH531025TBA Thác Hải05:30 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV ( SCL 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531026TBA L505:30 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV ( SCL 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531027TBA L305:30 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV ( SCL 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531028TBA Định Nhì05:30 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV ( SCL 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531029TBA Bưu Cục Định Bình05:30 ngày 14/05/2020 07:00 ngày 14/05/2020 Tháo lèo đường dây 22kV tại C9- ĐZ 22kV- XT 471/C72Đã duyệt
ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú PhongDH531030TBA Định Bình 105:30 ngày 14/05/2020 07:00 ngày 14/05/2020 Tháo lèo đường dây 22kV tại C9- ĐZ 22kV- XT 471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531031TBA Định Tố05:30 ngày 14/05/2020 07:00 ngày 14/05/2020 Tháo lèo đường dây 22kV tại C9- ĐZ 22kV- XT 471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531032TBA Trung Tâm Huyện05:30 ngày 14/05/2020 07:00 ngày 14/05/2020 Tháo lèo đường dây 22kV tại C9- ĐZ 22kV- XT 471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531033TBA Ba Na05:30 ngày 14/05/2020 07:00 ngày 14/05/2020 Tháo lèo đường dây 22kV tại C9- ĐZ 22kV- XT 471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531034TBA TT Y Tế Vĩnh Thạnh05:30 ngày 14/05/2020 07:00 ngày 14/05/2020 Tháo lèo đường dây 22kV tại C9- ĐZ 22kV- XT 471/C72Đã duyệt
ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú PhongDH532072Khu Dân Cư Thị Trấn Vĩnh Thạnh05:30 ngày 14/05/2020 07:00 ngày 14/05/2020 Tháo lèo đường dây 22kV tại C9- ĐZ 22kV- XT 471/C72Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539211TBA Hoàn Cầu 105:45 ngày 14/05/2020 07:45 ngày 14/05/2020 Kiểm tra xử lý tiếp xúc FCO NR Thương Mại Hoàn CầuĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539212TBA Hoàn Cầu 205:45 ngày 14/05/2020 07:45 ngày 14/05/2020 Kiểm tra xử lý tiếp xúc FCO NR Thương Mại Hoàn CầuĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530142Thanh Long 206:00 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Thay dây dẫn, phụ kiện ĐZ 22kV(SCL ĐZ 22kV năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530433Uỷ Ban Phước Mỹ06:00 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Thay dây dẫn, phụ kiện ĐZ 22kV(SCL ĐZ 22kV năm 2020)Đã duyệt
ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú TàiFC530434Thanh Long 106:00 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Thay dây dẫn, phụ kiện ĐZ 22kV(SCL ĐZ 22kV năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530443Cây Gáo06:00 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Thay dây dẫn, phụ kiện ĐZ 22kV(SCL ĐZ 22kV năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC538001Cầu Bến Tỷ06:00 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Thay dây dẫn, phụ kiện ĐZ 22kV(SCL ĐZ 22kV năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC53B702Cây Gáo 206:00 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Thay dây dẫn, phụ kiện ĐZ 22kV(SCL ĐZ 22kV năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC53B704Cây Gáo 306:00 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Thay dây dẫn, phụ kiện ĐZ 22kV(SCL ĐZ 22kV năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539134Bơm Cấp 1 Long Mỹ06:00 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Thay dây dẫn, phụ kiện ĐZ 22kV(SCL ĐZ 22kV năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539135Bơm Cấp 2 Long Mỹ06:00 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Thay dây dẫn, phụ kiện ĐZ 22kV(SCL ĐZ 22kV năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539136Trạm Cty TNHH La Ngà06:00 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Thay dây dẫn, phụ kiện ĐZ 22kV(SCL ĐZ 22kV năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539137Trung Việt06:00 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Thay dây dẫn, phụ kiện ĐZ 22kV(SCL ĐZ 22kV năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539138Xử Lý Chất Thải Long Mỹ06:00 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Thay dây dẫn, phụ kiện ĐZ 22kV(SCL ĐZ 22kV năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539140Đồng Cỏ Long Mỹ06:00 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Thay dây dẫn, phụ kiện ĐZ 22kV(SCL ĐZ 22kV năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539141TTTN Thức An Chăn Nuôi06:00 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Thay dây dẫn, phụ kiện ĐZ 22kV(SCL ĐZ 22kV năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539142Bãi rác Long Mỹ06:00 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Thay dây dẫn, phụ kiện ĐZ 22kV(SCL ĐZ 22kV năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B716Nhật Nam Hưng06:00 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Thay dây dẫn, phụ kiện ĐZ 22kV(SCL ĐZ 22kV năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC530498TBA Khu Tái Định Cư07:00 ngày 14/05/2020 18:00 ngày 14/05/2020 Đại tu ĐZ 0,4kv(SCL)thay dây dẫn và các phụ kiệnĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC530855TBA An Thái 3.07:00 ngày 14/05/2020 16:00 ngày 14/05/2020 Lắp phụ kiện hãm PA ,rãi ,kéo,căng dây ABC 4 x 95,Đấu nối ,sang tải ,thu hồi dây cũ XT 2 TBA An Thái 3 (Công trình đại tu ĐZ 0,4KV 2020)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC534114TBA Hạ Xuyên-Hoài Mỹ07:00 ngày 14/05/2020 18:00 ngày 14/05/2020 Đại tu ĐZ 0,4kv(SCL)thay dây dẫn và các phụ kiệnĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538135TRÀ BÌNH 207:30 ngày 14/05/2020 16:45 ngày 14/05/2020 Thay xà, sứ, dây dẫn ĐZ 22kV (SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530431Trần Quang Diệu 213:45 ngày 14/05/2020 15:45 ngày 14/05/2020 Thay ATM tổng TBAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH523071TBA Kho Bạc Nhà Nước Vĩnh Thạnh15:00 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Đấu lèo đường dây 22kV tại C9- ĐZ 22kV- XT 471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531018TBA Vĩnh Hảo 115:00 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Đấu lèo đường dây 22kV tại C9- ĐZ 22kV- XT 471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531023TBA Định Bình 315:00 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Đấu lèo đường dây 22kV tại C9- ĐZ 22kV- XT 471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531029TBA Bưu Cục Định Bình15:00 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Đấu lèo đường dây 22kV tại C9- ĐZ 22kV- XT 471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531030TBA Định Bình 115:00 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Đấu lèo đường dây 22kV tại C9- ĐZ 22kV- XT 471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531031TBA Định Tố15:00 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Đấu lèo đường dây 22kV tại C9- ĐZ 22kV- XT 471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531032TBA Trung Tâm Huyện15:00 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Đấu lèo đường dây 22kV tại C9- ĐZ 22kV- XT 471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531033TBA Ba Na15:00 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Đấu lèo đường dây 22kV tại C9- ĐZ 22kV- XT 471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531034TBA TT Y Tế Vĩnh Thạnh15:00 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Đấu lèo đường dây 22kV tại C9- ĐZ 22kV- XT 471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH532072Khu Dân Cư Thị Trấn Vĩnh Thạnh15:00 ngày 14/05/2020 17:30 ngày 14/05/2020 Đấu lèo đường dây 22kV tại C9- ĐZ 22kV- XT 471/C72Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục