Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 18/7

04:00' - 18/07/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 18/7.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 18/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAC530576Đống Đa 204:30 ngày 18/07/2020 10:30 ngày 18/07/2020 Dựng cột , lắp xà đấu nối NR KDC Đống Đa vào ĐZ 22KV và thu hồi cột cũĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530587Đống Đa 304:30 ngày 18/07/2020 10:30 ngày 18/07/2020 Dựng cột , lắp xà đấu nối NR KDC Đống Đa vào ĐZ 22KV và thu hồi cột cũĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530658Nguyễn Hữu Thọ04:30 ngày 18/07/2020 10:30 ngày 18/07/2020 Dựng cột , lắp xà đấu nối NR KDC Đống Đa vào ĐZ 22KV và thu hồi cột cũĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530859Nguyễn Chánh04:30 ngày 18/07/2020 10:30 ngày 18/07/2020 Dựng cột , lắp xà đấu nối NR KDC Đống Đa vào ĐZ 22KV và thu hồi cột cũĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530860Đống Đa 504:30 ngày 18/07/2020 10:30 ngày 18/07/2020 Dựng cột , lắp xà đấu nối NR KDC Đống Đa vào ĐZ 22KV và thu hồi cột cũĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC533097Đống Đa 404:30 ngày 18/07/2020 10:30 ngày 18/07/2020 Dựng cột , lắp xà đấu nối NR KDC Đống Đa vào ĐZ 22KV và thu hồi cột cũĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539867TBA Khách sạn Thanh Vân04:30 ngày 18/07/2020 10:30 ngày 18/07/2020 Dựng cột , lắp xà đấu nối NR KDC Đống Đa vào ĐZ 22KV và thu hồi cột cũĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539871TBA Bến Du Thuyền04:30 ngày 18/07/2020 10:30 ngày 18/07/2020 Dựng cột , lắp xà đấu nối NR KDC Đống Đa vào ĐZ 22KV và thu hồi cột cũĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539902TBA Chiếu sáng 1 QL1904:30 ngày 18/07/2020 10:30 ngày 18/07/2020 Dựng cột , lắp xà đấu nối NR KDC Đống Đa vào ĐZ 22KV và thu hồi cột cũĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531001TBA Daktra05:00 ngày 18/07/2020 17:00 ngày 19/07/2020 Công ty cổ phần thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hình bảo dưỡng và thị nghiệm định kỳ thiết bị NMTĐ Vĩnh SơnĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531002TBA VPNM Vĩnh Sơn05:00 ngày 18/07/2020 17:00 ngày 19/07/2020 Công ty cổ phần thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hình bảo dưỡng và thị nghiệm định kỳ thiết bị NMTĐ Vĩnh SơnĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531003TBA O505:00 ngày 18/07/2020 17:00 ngày 19/07/2020 Công ty cổ phần thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hình bảo dưỡng và thị nghiệm định kỳ thiết bị NMTĐ Vĩnh SơnĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531004TBA K605:00 ngày 18/07/2020 17:00 ngày 19/07/2020 Công ty cổ phần thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hình bảo dưỡng và thị nghiệm định kỳ thiết bị NMTĐ Vĩnh SơnĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531005TBA Vĩnh Sơn 205:00 ngày 18/07/2020 17:00 ngày 19/07/2020 Công ty cổ phần thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hình bảo dưỡng và thị nghiệm định kỳ thiết bị NMTĐ Vĩnh SơnĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531006TBA K405:00 ngày 18/07/2020 17:00 ngày 19/07/2020 Công ty cổ phần thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hình bảo dưỡng và thị nghiệm định kỳ thiết bị NMTĐ Vĩnh SơnĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC530497TBA Diêu Quang07:00 ngày 18/07/2020 10:00 ngày 18/07/2020 Dựng cột , căng dây dẫn, lắp đặt TBA Kim Giao Trung 250kVA xây dựng mới (XDCB)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC530498TBA Khu Tái Định Cư07:00 ngày 18/07/2020 10:00 ngày 18/07/2020 Dựng cột , căng dây dẫn, lắp đặt TBA Kim Giao Trung 250kVA xây dựng mới (XDCB)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC534105TBA Xuân Vinh07:00 ngày 18/07/2020 11:00 ngày 18/07/2020 Hoán chuyển MBA 250kVA-22/0,4kV TBA Xuân Vinh cho TBA 160kVA-22/0,4kV Xuân Khánh (CQT cho TBA Xuân Khánh)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC534110TBA Đồng Soi07:00 ngày 18/07/2020 10:00 ngày 18/07/2020 Dựng cột , căng dây dẫn, lắp đặt TBA Kim Giao Trung 250kVA xây dựng mới (XDCB)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC534116TBA Xuân Khánh07:00 ngày 18/07/2020 11:00 ngày 18/07/2020 Hoán chuyển MBA 160kVA-22/0,4kV TBA Xuân Khánh cho TBA 250kVA-22/0,4kV Xuân Vinh (CQT cho TBA Xuân Khánh)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539065TBA 180KVA Ban quản lý dự án thủy lợi Bình Định- Trạm bơm Hoài Hải07:00 ngày 18/07/2020 10:00 ngày 18/07/2020 Dựng cột , căng dây dẫn, lắp đặt TBA Kim Giao Trung 250kVA xây dựng mới (XDCB)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539147TBA Võ Thị Hà07:00 ngày 18/07/2020 10:00 ngày 18/07/2020 Dựng cột , căng dây dẫn, lắp đặt TBA Kim Giao Trung 250kVA xây dựng mới (XDCB)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539048Biotan 107:15 ngày 18/07/2020 16:00 ngày 18/07/2020 Sửa chữa ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539049Biotan 907:15 ngày 18/07/2020 16:00 ngày 18/07/2020 Sửa chữa ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539050Biotan 1007:15 ngày 18/07/2020 16:00 ngày 18/07/2020 Sửa chữa ĐZ 22kVĐã duyệt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục