Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 19/5

04:30' - 19/05/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định hôm nay 19/5.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 19/5 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Tuy PhướcHC530155TBA Vinh Bắc.05:30 ngày 19/05/2021 10:30 ngày 19/05/2021 Thi công công trình:Xử lý các vị trí vượt đường QL19 mới nhằm đảm bảo độ cao để xe vận chuyển thiết bị điện gió đi qua tại k/c C34/27/35 - C34/27/35A XT 477/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530157TBA Quang Hy.05:30 ngày 19/05/2021 10:30 ngày 19/05/2021 Thi công công trình:Xử lý các vị trí vượt đường QL19 mới nhằm đảm bảo độ cao để xe vận chuyển thiết bị điện gió đi qua tại k/c C34/27/35 - C34/27/35A XT 477/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH530391TBA Chiếu sáng Số 605:30 ngày 19/05/2021 10:30 ngày 19/05/2021 Thi công công trình:Xử lý các vị trí vượt đường QL19 mới nhằm đảm bảo độ cao để xe vận chuyển thiết bị điện gió đi qua tại k/c C34/27/35 - C34/27/35A XT 477/PSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538067TBA PHÚ AN 106:30 ngày 19/05/2021 17:00 ngày 19/05/2021 Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538068TBA PHU AN 206:30 ngày 19/05/2021 17:00 ngày 19/05/2021 Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534052TBA Hoàng Yến06:30 ngày 19/05/2021 17:00 ngày 19/05/2021 Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534053TBA Thái Anh06:30 ngày 19/05/2021 17:00 ngày 19/05/2021 Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534054TBA Thuận Phát06:30 ngày 19/05/2021 17:00 ngày 19/05/2021 Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534055TBA Tân Vạn Xuân06:30 ngày 19/05/2021 17:00 ngày 19/05/2021 Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534069TBA Chiếu Sáng Số 306:30 ngày 19/05/2021 17:00 ngày 19/05/2021 Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534070TBA Gốm Cổ06:30 ngày 19/05/2021 17:00 ngày 19/05/2021 Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539048TBA Gạch Ngói Phú An06:30 ngày 19/05/2021 17:00 ngày 19/05/2021 Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539049TBA Bơm Cây Da06:30 ngày 19/05/2021 17:00 ngày 19/05/2021 Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530816TBA Bà Nghè 207:00 ngày 19/05/2021 16:00 ngày 19/05/2021 Thay cột, thay xà ĐZ 22 kv ( Nâng đường dây bị thấp dọc QL 19 )Đã duyệt
Điện lực An NhơnBD538077ĐMT Skylar07:00 ngày 19/05/2021 16:00 ngày 19/05/2021 Thay cột, thay xà ĐZ 22 kv ( Nâng đường dây bị thấp dọc QL 19 )Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH531003Đá ốp lát xây dựng07:00 ngày 19/05/2021 16:00 ngày 19/05/2021 Thay cột, thay xà ĐZ 22 kv ( Nâng đường dây bị thấp dọc QL 19 )Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH531007Ánh Sinh07:00 ngày 19/05/2021 16:00 ngày 19/05/2021 Thay cột, thay xà ĐZ 22 kv ( Nâng đường dây bị thấp dọc QL 19 )Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH531012Chi cục 507:00 ngày 19/05/2021 16:00 ngày 19/05/2021 Thay cột, thay xà ĐZ 22 kv ( Nâng đường dây bị thấp dọc QL 19 )Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH533007Gỗ Nguyễn Hoàng07:00 ngày 19/05/2021 16:00 ngày 19/05/2021 Thay cột, thay xà ĐZ 22 kv ( Nâng đường dây bị thấp dọc QL 19 )Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH533008Gỗ Hà Bình07:00 ngày 19/05/2021 16:00 ngày 19/05/2021 Thay cột, thay xà ĐZ 22 kv ( Nâng đường dây bị thấp dọc QL 19 )Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH533009Lâm sản xuất khẩu Nhơn Hòa07:00 ngày 19/05/2021 16:00 ngày 19/05/2021 Thay cột, thay xà ĐZ 22 kv ( Nâng đường dây bị thấp dọc QL 19 )Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH533010Đá 224 (CTy CP Phú Tài)07:00 ngày 19/05/2021 16:00 ngày 19/05/2021 Thay cột, thay xà ĐZ 22 kv ( Nâng đường dây bị thấp dọc QL 19 )Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH533011CN Lâm Nghiệp 19 (CTy Phước Tấn)07:00 ngày 19/05/2021 16:00 ngày 19/05/2021 Thay cột, thay xà ĐZ 22 kv ( Nâng đường dây bị thấp dọc QL 19 )Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH538002Ánh Sinh 207:00 ngày 19/05/2021 16:00 ngày 19/05/2021 Thay cột, thay xà ĐZ 22 kv ( Nâng đường dây bị thấp dọc QL 19 )Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH538003Nhựa nóng DNTN Minh Thảo07:00 ngày 19/05/2021 16:00 ngày 19/05/2021 Thay cột, thay xà ĐZ 22 kv ( Nâng đường dây bị thấp dọc QL 19 )Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH538004Đá 224 Số 2 (XN SX VL XD Nhơn Hòa)07:00 ngày 19/05/2021 16:00 ngày 19/05/2021 Thay cột, thay xà ĐZ 22 kv ( Nâng đường dây bị thấp dọc QL 19 )Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH538005Tân Ánh Dương07:00 ngày 19/05/2021 16:00 ngày 19/05/2021 Thay cột, thay xà ĐZ 22 kv ( Nâng đường dây bị thấp dọc QL 19 )Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH538009Đá An Bình07:00 ngày 19/05/2021 16:00 ngày 19/05/2021 Thay cột, thay xà ĐZ 22 kv ( Nâng đường dây bị thấp dọc QL 19 )Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH538012Đường Bộ Quy Nhơn07:00 ngày 19/05/2021 16:00 ngày 19/05/2021 Thay cột, thay xà ĐZ 22 kv ( Nâng đường dây bị thấp dọc QL 19 )Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH538013Ánh Sinh 307:00 ngày 19/05/2021 16:00 ngày 19/05/2021 Thay cột, thay xà ĐZ 22 kv ( Nâng đường dây bị thấp dọc QL 19 )Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục