Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 25/6

04:36' - 25/06/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 25/6.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 25/6 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAC530560Mộc Ngô Mây04:00 ngày 25/06/2020 08:30 ngày 25/06/2020 Lắp xà ,kéo đây đấu nối vào ĐZ 22KV cấp điện TBA Hoàng Văn Thụ 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530561Võ Mười04:00 ngày 25/06/2020 08:30 ngày 25/06/2020 Lắp xà ,kéo đây đấu nối vào ĐZ 22KV cấp điện TBA Hoàng Văn Thụ 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530567Nguyễn Thái Học 304:00 ngày 25/06/2020 08:30 ngày 25/06/2020 Lắp xà ,kéo đây đấu nối vào ĐZ 22KV cấp điện TBA Hoàng Văn Thụ 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530569Minh khai 104:00 ngày 25/06/2020 08:30 ngày 25/06/2020 Lắp xà ,kéo đây đấu nối vào ĐZ 22KV cấp điện TBA Hoàng Văn Thụ 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530573Nguyễn Thái Học 104:00 ngày 25/06/2020 08:30 ngày 25/06/2020 Lắp xà ,kéo đây đấu nối vào ĐZ 22KV cấp điện TBA Hoàng Văn Thụ 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530601Bàu Sen04:00 ngày 25/06/2020 18:00 ngày 25/06/2020 Di dời ĐZ 22/0,4KV và cột điệnĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530602Liên Cơ Ngô Mây04:00 ngày 25/06/2020 18:00 ngày 25/06/2020 Di dời ĐZ 22/0,4KV và cột điệnĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530611Hỏa Xa 204:00 ngày 25/06/2020 18:00 ngày 25/06/2020 Di dời ĐZ 22/0,4KV và cột điệnĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530642Chung cư Phú Mỹ 104:00 ngày 25/06/2020 08:30 ngày 25/06/2020 Lắp xà ,kéo đây đấu nối vào ĐZ 22KV cấp điện TBA Hoàng Văn Thụ 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530643Chung cư Phú Mỹ 204:00 ngày 25/06/2020 08:30 ngày 25/06/2020 Lắp xà ,kéo đây đấu nối vào ĐZ 22KV cấp điện TBA Hoàng Văn Thụ 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530645Liên cơ Ngô Mây 204:00 ngày 25/06/2020 18:00 ngày 25/06/2020 Di dời ĐZ 22/0,4KV và cột điệnĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530668Minh Khai 404:00 ngày 25/06/2020 08:30 ngày 25/06/2020 Lắp xà ,kéo đây đấu nối vào ĐZ 22KV cấp điện TBA Hoàng Văn Thụ 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530835Mai Xuân Thưởng 304:00 ngày 25/06/2020 08:30 ngày 25/06/2020 Lắp xà ,kéo đây đấu nối vào ĐZ 22KV cấp điện TBA Hoàng Văn Thụ 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530841Mai Xuân Thưởng 104:00 ngày 25/06/2020 08:30 ngày 25/06/2020 Lắp xà ,kéo đây đấu nối vào ĐZ 22KV cấp điện TBA Hoàng Văn Thụ 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530854Mộc Ngô Mây 204:00 ngày 25/06/2020 18:00 ngày 25/06/2020 Di dời ĐZ 22/0,4KV và cột điệnĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530855Phạm Ngũ Lão04:00 ngày 25/06/2020 18:00 ngày 25/06/2020 Di dời ĐZ 22/0,4KV và cột điệnĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530891Khu nhà Simona04:00 ngày 25/06/2020 08:30 ngày 25/06/2020 Lắp xà ,kéo đây đấu nối vào ĐZ 22KV cấp điện TBA Hoàng Văn Thụ 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC533091Nguyễn Thái Học 504:00 ngày 25/06/2020 08:30 ngày 25/06/2020 Lắp xà ,kéo đây đấu nối vào ĐZ 22KV cấp điện TBA Hoàng Văn Thụ 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC533096Nguyễn Thái Học 604:00 ngày 25/06/2020 08:30 ngày 25/06/2020 Lắp xà ,kéo đây đấu nối vào ĐZ 22KV cấp điện TBA Hoàng Văn Thụ 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539238TBA KS Đông Phương04:00 ngày 25/06/2020 08:30 ngày 25/06/2020 Lắp xà ,kéo đây đấu nối vào ĐZ 22KV cấp điện TBA Hoàng Văn Thụ 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539242TBA ĐPT Truyền Hình BĐ04:00 ngày 25/06/2020 08:30 ngày 25/06/2020 Lắp xà ,kéo đây đấu nối vào ĐZ 22KV cấp điện TBA Hoàng Văn Thụ 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539244TBA KS Thanh Bình04:00 ngày 25/06/2020 08:30 ngày 25/06/2020 Lắp xà ,kéo đây đấu nối vào ĐZ 22KV cấp điện TBA Hoàng Văn Thụ 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539246TBA HT Quang Trung04:00 ngày 25/06/2020 08:30 ngày 25/06/2020 Lắp xà ,kéo đây đấu nối vào ĐZ 22KV cấp điện TBA Hoàng Văn Thụ 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539249TBA Nhà hàng Trầu cau04:00 ngày 25/06/2020 08:30 ngày 25/06/2020 Lắp xà ,kéo đây đấu nối vào ĐZ 22KV cấp điện TBA Hoàng Văn Thụ 2Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530328Thuận Đức XBT06:30 ngày 25/06/2020 16:30 ngày 25/06/2020 Lắp LBS-CĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530329Đại An XBT06:30 ngày 25/06/2020 16:30 ngày 25/06/2020 Lắp LBS-CĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530330Tân Nghi XBT06:30 ngày 25/06/2020 16:30 ngày 25/06/2020 Lắp LBS-CĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530331Tân Đức XBT06:30 ngày 25/06/2020 16:30 ngày 25/06/2020 Lắp LBS-CĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530332Đại Bình XBT06:30 ngày 25/06/2020 16:30 ngày 25/06/2020 Lắp LBS-CĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530333Gò Quánh XBT06:30 ngày 25/06/2020 16:30 ngày 25/06/2020 Lắp LBS-CĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530338Nghĩa Hòa XBT06:30 ngày 25/06/2020 16:30 ngày 25/06/2020 Lắp LBS-CĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530355Đại Bình 2 XBT06:30 ngày 25/06/2020 16:30 ngày 25/06/2020 Lắp LBS-CĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530356Đại Bình 3 XBT06:30 ngày 25/06/2020 16:30 ngày 25/06/2020 Lắp LBS-CĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530357Tân Nghi 2 XBT06:30 ngày 25/06/2020 16:30 ngày 25/06/2020 Lắp LBS-CĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530358Tân Nghi 3 XBT06:30 ngày 25/06/2020 16:30 ngày 25/06/2020 Lắp LBS-CĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530359Tân Đức 3 XBT06:30 ngày 25/06/2020 16:30 ngày 25/06/2020 Lắp LBS-CĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530443TBA Tân Đức 406:30 ngày 25/06/2020 16:30 ngày 25/06/2020 Lắp LBS-CĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530589Tân Nghi 506:30 ngày 25/06/2020 16:30 ngày 25/06/2020 Lắp LBS-CĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH533005Cán Sắt Thái An06:30 ngày 25/06/2020 16:30 ngày 25/06/2020 Lắp LBS-CĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH533006Thu Trưng 206:30 ngày 25/06/2020 16:30 ngày 25/06/2020 Lắp LBS-CĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530355TĐC KST Cồn Chim06:30 ngày 25/06/2020 18:00 ngày 25/06/2020 - Đại tu đường dây 22kV (thay boulon xà, thay cách điện) để đảm bảo cung cấp điện phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp, Từ cột C3 đến 87-XT477/ANHĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH530324TBA Xay xát gạo Trương Thị Hương06:30 ngày 25/06/2020 18:00 ngày 25/06/2020 - Đại tu đường dây 22kV (thay boulon xà, thay cách điện) để đảm bảo cung cấp điện phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp, Từ cột C3 đến 87-XT477/ANHĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH533021Nước Phước Sơn 206:30 ngày 25/06/2020 18:00 ngày 25/06/2020 - Đại tu đường dây 22kV (thay boulon xà, thay cách điện) để đảm bảo cung cấp điện phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp, Từ cột C3 đến 87-XT477/ANHĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537001Nước Phước Quang06:30 ngày 25/06/2020 18:00 ngày 25/06/2020 - Đại tu đường dây 22kV (thay boulon xà, thay cách điện) để đảm bảo cung cấp điện phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp, Từ cột C3 đến 87-XT477/ANHĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537054Tri Thiện06:30 ngày 25/06/2020 18:00 ngày 25/06/2020 - Đại tu đường dây 22kV (thay boulon xà, thay cách điện) để đảm bảo cung cấp điện phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp, Từ cột C3 đến 87-XT477/ANHĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC534058TBA Bình Liên 207:00 ngày 25/06/2020 08:30 ngày 25/06/2020 Tháo lèo ĐZ 22kV- XT475/ĐOPHĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538002TBA Hòa Hiệp07:00 ngày 25/06/2020 08:30 ngày 25/06/2020 Tháo lèo ĐZ 22kV- XT475/ĐOPHĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538003TBA Hòa Bình07:00 ngày 25/06/2020 08:30 ngày 25/06/2020 Tháo lèo ĐZ 22kV- XT475/ĐOPHĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538009TBA Hòa Sơn 207:00 ngày 25/06/2020 08:30 ngày 25/06/2020 Tháo lèo ĐZ 22kV- XT475/ĐOPHĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538010TBA Đồng Mốc07:00 ngày 25/06/2020 08:30 ngày 25/06/2020 Tháo lèo ĐZ 22kV- XT475/ĐOPHĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục