Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 26/9

04:00' - 26/09/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định hôm nay 26/9.
Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 26/9. Ảnh: Thành Chính

 

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 26/9 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phù CátGC530401TBA Tùng Chánh 107:00 ngày 26/09/2020 17:30 ngày 26/09/2020 - Cải tạo, dựng cột chen từ C146/1 đến C157 và từ C156 đến C156/8, thay dây dẫn đường dây 22KV từ C156 đến C156/8. - Đấu nối TBA trang trại nuôi heo Nhất VinhĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530402TBA Tùng Chánh 207:00 ngày 26/09/2020 17:30 ngày 26/09/2020 - Cải tạo, dựng cột chen từ C146/1 đến C157 và từ C156 đến C156/8, thay dây dẫn đường dây 22KV từ C156 đến C156/8. - Đấu nối TBA trang trại nuôi heo Nhất VinhĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530405TBA Trung Tâm Mới Cát Hiệp07:00 ngày 26/09/2020 17:30 ngày 26/09/2020 - Cải tạo, dựng cột chen từ C146/1 đến C157 và từ C156 đến C156/8, thay dây dẫn đường dây 22KV từ C156 đến C156/8. - Đấu nối TBA trang trại nuôi heo Nhất VinhĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530408TBA Trang Trại07:00 ngày 26/09/2020 17:30 ngày 26/09/2020 - Cải tạo, dựng cột chen từ C146/1 đến C157 và từ C156 đến C156/8, thay dây dẫn đường dây 22KV từ C156 đến C156/8. - Đấu nối TBA trang trại nuôi heo Nhất VinhĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530410TBA Tùng Chánh 307:00 ngày 26/09/2020 17:30 ngày 26/09/2020 - Cải tạo, dựng cột chen từ C146/1 đến C157 và từ C156 đến C156/8, thay dây dẫn đường dây 22KV từ C156 đến C156/8. - Đấu nối TBA trang trại nuôi heo Nhất VinhĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539032CS Giống Cát Hiệp07:00 ngày 26/09/2020 17:30 ngày 26/09/2020 - Cải tạo, dựng cột chen từ C146/1 đến C157 và từ C156 đến C156/8, thay dây dẫn đường dây 22KV từ C156 đến C156/8. - Đấu nối TBA trang trại nuôi heo Nhất VinhĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539033Xử lý rác thải07:00 ngày 26/09/2020 17:30 ngày 26/09/2020 - Cải tạo, dựng cột chen từ C146/1 đến C157 và từ C156 đến C156/8, thay dây dẫn đường dây 22KV từ C156 đến C156/8. - Đấu nối TBA trang trại nuôi heo Nhất VinhĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC510173TBA Hội Trung07:30 ngày 26/09/2020 16:30 ngày 26/09/2020 Dựng cột BTLT 12m chen dưới đường dây 22kV ;lắp xà,sứ và PK tại khoảng cột C69/82 đến C69/83 XT 471 HNH Dựng cột BTLT 12m chen dưới đường dây 22kV ;lắp xà,sứ và PK tại khoảng cột C69/125 đến C69/126 XT 471 HNH Thay cột ghép BTLT 12m ;lắp xà,sứ ,PK và căng lại dây dẫn tại khoảng cột C69/132 XT 471 HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530142TBA Hội Long.07:30 ngày 26/09/2020 16:30 ngày 26/09/2020 Dựng cột BTLT 12m chen dưới đường dây 22kV ;lắp xà,sứ và PK tại khoảng cột C69/82 đến C69/83 XT 471 HNH Dựng cột BTLT 12m chen dưới đường dây 22kV ;lắp xà,sứ và PK tại khoảng cột C69/125 đến C69/126 XT 471 HNH Thay cột ghép BTLT 12m ;lắp xà,sứ ,PK và căng lại dây dẫn tại khoảng cột C69/132 XT 471 HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530143TBA Bình Hoà.07:30 ngày 26/09/2020 16:30 ngày 26/09/2020 Dựng cột BTLT 12m chen dưới đường dây 22kV ;lắp xà,sứ và PK tại khoảng cột C69/82 đến C69/83 XT 471 HNH Dựng cột BTLT 12m chen dưới đường dây 22kV ;lắp xà,sứ và PK tại khoảng cột C69/125 đến C69/126 XT 471 HNH Thay cột ghép BTLT 12m ;lắp xà,sứ ,PK và căng lại dây dẫn tại khoảng cột C69/132 XT 471 HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539078TBA Mỹ Đức 207:30 ngày 26/09/2020 16:30 ngày 26/09/2020 Dựng cột BTLT 12m chen dưới đường dây 22kV ;lắp xà,sứ và PK tại khoảng cột C69/82 đến C69/83 XT 471 HNH Dựng cột BTLT 12m chen dưới đường dây 22kV ;lắp xà,sứ và PK tại khoảng cột C69/125 đến C69/126 XT 471 HNH Thay cột ghép BTLT 12m ;lắp xà,sứ ,PK và căng lại dây dẫn tại khoảng cột C69/132 XT 471 HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539116Trang Trại Ân Mỹ07:30 ngày 26/09/2020 16:30 ngày 26/09/2020 Dựng cột BTLT 12m chen dưới đường dây 22kV ;lắp xà,sứ và PK tại khoảng cột C69/82 đến C69/83 XT 471 HNH Dựng cột BTLT 12m chen dưới đường dây 22kV ;lắp xà,sứ và PK tại khoảng cột C69/125 đến C69/126 XT 471 HNH Thay cột ghép BTLT 12m ;lắp xà,sứ ,PK và căng lại dây dẫn tại khoảng cột C69/132 XT 471 HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539165Mý Đức 407:30 ngày 26/09/2020 16:30 ngày 26/09/2020 Dựng cột BTLT 12m chen dưới đường dây 22kV ;lắp xà,sứ và PK tại khoảng cột C69/82 đến C69/83 XT 471 HNH Dựng cột BTLT 12m chen dưới đường dây 22kV ;lắp xà,sứ và PK tại khoảng cột C69/125 đến C69/126 XT 471 HNH Thay cột ghép BTLT 12m ;lắp xà,sứ ,PK và căng lại dây dẫn tại khoảng cột C69/132 XT 471 HNHĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục