Tỉnh Bình Định dành cơ chế đặc thù cho thị xã Hoài Nhơn

17:13' - 24/09/2020
BNEWS Tỉnh ủy Bình Định đã dành cơ chế đặc thù cho thị xã Hoài Nhơn về một số chính sách để thúc đẩy phát triển thị xã.

Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Định khóa XIX vừa ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về xây dựng và phát triển thị xã Hoài Nhơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
Theo đó, Tỉnh ủy Bình Định đã dành cơ chế đặc thù cho thị xã Hoài Nhơn về một số chính sách để thúc đẩy phát triển thị xã.

Những cơ chế, chính sách tài chính và đầu tư, thị xã Hoài Nhơn được thực hiện trong thời gian tới gồm: Ưu tiên phân bổ các nguồn vốn đầu tư và nguồn vốn khác của tỉnh cho thị xã để đầu tư, phát triển hệ thống hạ tầng thiết yếu, chỉnh trang đô thị; để lại ngân sách thị xã hưởng 100% tiền sử dụng đất đối với các dự án do thị xã xúc tiến kêu gọi đầu tư, tiền thuê đất đối với các dự án doanh nghiệp thuê đất nộp tiền một lần phát sinh trên địa bàn thị xã. Thị xã Hoài Nhơn được hưởng cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh thuộc lĩnh vực phát triển giao thông và nước sạch nông thôn trên địa bàn toàn thị xã.
UBND tỉnh Bình Định trực tiếp đầu tư đối với những công trình trọng điểm, công trình thiết yếu quan trọng có tính chất động lực phát triển vùng phía Bắc của tỉnh; có cơ chế hỗ trợ vốn (hoặc tạm ứng) từ ngân sách tỉnh để thị xã có điều kiện bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất, xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư; cấp lại một phần khoản thu ngân sách tỉnh hưởng trên địa bàn thị xã tăng thêm so với năm trước liền kề để thị xã chi đầu tư phát triển trên địa bàn.

UBND tỉnh ủy quyền, phân cấp mạnh một số nội dung trên lĩnh vực kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để thị xã chủ động tổ chức thực hiện.
Hoài Nhơn vừa được chính thức nâng cấp từ huyện thành thị xã từ ngày 1/6/2020. Những cơ chế tài chính và đầu tư trên được đánh giá là động lực, điều kiện để thị xã Hoài Nhơn thúc đẩy phát triển, trở thành cực tăng trưởng phía Bắc của tỉnh, hướng đến đạt chuẩn thành phố vào trước năm 2035.
Trước thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh ủy Bình Định cũng đã dành những chính sách đặc thù tương tự cho thị xã An Nhơn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục