Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 28/6

07:59' - 28/06/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 28/6.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 28/6 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAC530442Trần Phú 305:00 ngày 28/06/2020 11:30 ngày 28/06/2020 Lắp xà ,kéo dây ,đấu nối vào ĐZ 22KV cấp điện TBA Xuân Diệu 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530450Trần Cao Vân 105:00 ngày 28/06/2020 11:30 ngày 28/06/2020 Lắp xà ,kéo dây ,đấu nối vào ĐZ 22KV cấp điện TBA Xuân Diệu 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530460Xuân Diệu 105:00 ngày 28/06/2020 11:30 ngày 28/06/2020 Lắp xà ,kéo dây ,đấu nối vào ĐZ 22KV cấp điện TBA Xuân Diệu 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530648Kim Đồng05:00 ngày 28/06/2020 11:30 ngày 28/06/2020 Lắp xà ,kéo dây ,đấu nối vào ĐZ 22KV cấp điện TBA Xuân Diệu 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAD539186TBA TMS Luxury 105:00 ngày 28/06/2020 11:30 ngày 28/06/2020 Lắp xà ,kéo dây ,đấu nối vào ĐZ 22KV cấp điện TBA Xuân Diệu 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539117TBA TB PS305:00 ngày 28/06/2020 11:30 ngày 28/06/2020 Lắp xà ,kéo dây ,đấu nối vào ĐZ 22KV cấp điện TBA Xuân Diệu 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539127TBA KS Lê Lợi05:00 ngày 28/06/2020 11:30 ngày 28/06/2020 Lắp xà ,kéo dây ,đấu nối vào ĐZ 22KV cấp điện TBA Xuân Diệu 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539136TBA Văn phòng Thành Ủy05:00 ngày 28/06/2020 11:30 ngày 28/06/2020 Lắp xà ,kéo dây ,đấu nối vào ĐZ 22KV cấp điện TBA Xuân Diệu 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539142TBA Khu LCQ UB05:00 ngày 28/06/2020 11:30 ngày 28/06/2020 Lắp xà ,kéo dây ,đấu nối vào ĐZ 22KV cấp điện TBA Xuân Diệu 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539150TBA Trung tâm hành chính TP QN05:00 ngày 28/06/2020 11:30 ngày 28/06/2020 Lắp xà ,kéo dây ,đấu nối vào ĐZ 22KV cấp điện TBA Xuân Diệu 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539915TBA Văn phòng Thành Ủy 205:00 ngày 28/06/2020 11:30 ngày 28/06/2020 Lắp xà ,kéo dây ,đấu nối vào ĐZ 22KV cấp điện TBA Xuân Diệu 2Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530649Phú Nhơn07:00 ngày 28/06/2020 12:50 ngày 28/06/2020 - Tháo lèo đường dây 22KV tại cột 65 XT 476PCA - - Dựng chen cột, kéo dây đoạn liên kết XT 475 PCA & XT 476 PCA XDM ( chưa đấu nối) - Chuyển đấu nối NR Delta từ XT 476 PCA sang XT 475 PCA - Lắp xà, kéo dây, đấu nối TBA nguồn mặt trời May nhà Bè XDM. - Đấu lèo đường dây 22KV tại cột 65 XT 476PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530651Phú Nhơn 207:00 ngày 28/06/2020 12:50 ngày 28/06/2020 - Tháo lèo đường dây 22KV tại cột 65 XT 476PCA - - Dựng chen cột, kéo dây đoạn liên kết XT 475 PCA & XT 476 PCA XDM ( chưa đấu nối) - Chuyển đấu nối NR Delta từ XT 476 PCA sang XT 475 PCA - Lắp xà, kéo dây, đấu nối TBA nguồn mặt trời May nhà Bè XDM. - Đấu lèo đường dây 22KV tại cột 65 XT 476PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530869Phú Nhơn 307:00 ngày 28/06/2020 12:50 ngày 28/06/2020 - Tháo lèo đường dây 22KV tại cột 65 XT 476PCA - - Dựng chen cột, kéo dây đoạn liên kết XT 475 PCA & XT 476 PCA XDM ( chưa đấu nối) - Chuyển đấu nối NR Delta từ XT 476 PCA sang XT 475 PCA - Lắp xà, kéo dây, đấu nối TBA nguồn mặt trời May nhà Bè XDM. - Đấu lèo đường dây 22KV tại cột 65 XT 476PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGD539117DELTA-207:00 ngày 28/06/2020 12:50 ngày 28/06/2020 - Tháo lèo đường dây 22KV tại cột 65 XT 476PCA - - Dựng chen cột, kéo dây đoạn liên kết XT 475 PCA & XT 476 PCA XDM ( chưa đấu nối) - Chuyển đấu nối NR Delta từ XT 476 PCA sang XT 475 PCA - Lắp xà, kéo dây, đấu nối TBA nguồn mặt trời May nhà Bè XDM. - Đấu lèo đường dây 22KV tại cột 65 XT 476PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539038NMM Nhà Bè07:00 ngày 28/06/2020 12:50 ngày 28/06/2020 - Tháo lèo đường dây 22KV tại cột 65 XT 476PCA - - Dựng chen cột, kéo dây đoạn liên kết XT 475 PCA & XT 476 PCA XDM ( chưa đấu nối) - Chuyển đấu nối NR Delta từ XT 476 PCA sang XT 475 PCA - Lắp xà, kéo dây, đấu nối TBA nguồn mặt trời May nhà Bè XDM. - Đấu lèo đường dây 22KV tại cột 65 XT 476PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539050Innanu07:00 ngày 28/06/2020 12:50 ngày 28/06/2020 - Tháo lèo đường dây 22KV tại cột 65 XT 476PCA - - Dựng chen cột, kéo dây đoạn liên kết XT 475 PCA & XT 476 PCA XDM ( chưa đấu nối) - Chuyển đấu nối NR Delta từ XT 476 PCA sang XT 475 PCA - Lắp xà, kéo dây, đấu nối TBA nguồn mặt trời May nhà Bè XDM. - Đấu lèo đường dây 22KV tại cột 65 XT 476PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539077Delta07:00 ngày 28/06/2020 12:50 ngày 28/06/2020 - Tháo lèo đường dây 22KV tại cột 65 XT 476PCA - - Dựng chen cột, kéo dây đoạn liên kết XT 475 PCA & XT 476 PCA XDM ( chưa đấu nối) - Chuyển đấu nối NR Delta từ XT 476 PCA sang XT 475 PCA - Lắp xà, kéo dây, đấu nối TBA nguồn mặt trời May nhà Bè XDM. - Đấu lèo đường dây 22KV tại cột 65 XT 476PCAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530839Lê Hồng Phong 307:15 ngày 28/06/2020 11:15 ngày 28/06/2020 Sang Tải TBA Lê Hồng Phong 4 qua TBA Lê Hồng Phong 3Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530848Lê Hồng Phong 407:15 ngày 28/06/2020 11:15 ngày 28/06/2020 Sang Tải TBA Lê Hồng Phong 4 qua TBA Lê Hồng Phong 3Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530646Đồng Kôm 208:30 ngày 28/06/2020 12:50 ngày 28/06/2020 Thay 03 FCO , chống sét van Tại cột NR và cột TBA Đồng Kôm 2 - XT 475/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539113Bao bì VINAPACK08:30 ngày 28/06/2020 12:50 ngày 28/06/2020 Thay 03 FCO , chống sét van Tại cột NR và cột TBA Đồng Kôm 2 - XT 475/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530701TBA Vĩnh Hội11:00 ngày 28/06/2020 12:30 ngày 28/06/2020 - Thi công nổ mìn gần đường dây 22KVĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530702TBA Tân Thanh11:00 ngày 28/06/2020 12:30 ngày 28/06/2020 - Thi công nổ mìn gần đường dây 22KVĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530712TBA UB Xã Cát Hải11:00 ngày 28/06/2020 12:30 ngày 28/06/2020 - Thi công nổ mìn gần đường dây 22KVĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514014BTS Cát Hải11:00 ngày 28/06/2020 12:30 ngày 28/06/2020 - Thi công nổ mìn gần đường dây 22KVĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514020BTS-BĐH073 Viettel11:00 ngày 28/06/2020 12:30 ngày 28/06/2020 - Thi công nổ mìn gần đường dây 22KVĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539115Sinh Thái Cát Hải11:00 ngày 28/06/2020 12:30 ngày 28/06/2020 - Thi công nổ mìn gần đường dây 22KVĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục