Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 28/8

04:00' - 28/08/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định hôm nay 28/8.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 28/8 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú TàiFH539195Thắng Lợi 204:00 ngày 28/08/2020 07:30 ngày 28/08/2020 Xí Nghiệp Thắng Lợi-Công ty CP Phú Tài Chặt cây phát quang HLT và vệ sinh công nghiệpHoãn
Điện Lực Phú TàiFH539196Thắng Lợi 104:00 ngày 28/08/2020 07:30 ngày 28/08/2020 Xí Nghiệp Thắng Lợi-Công ty CP Phú Tài Chặt cây phát quang HLT và vệ sinh công nghiệpHoãn
Điện Lực Phú TàiFH539197Thắng Lợi 304:00 ngày 28/08/2020 07:30 ngày 28/08/2020 Xí Nghiệp Thắng Lợi-Công ty CP Phú Tài Chặt cây phát quang HLT và vệ sinh công nghiệpHoãn
Điện lực Tuy PhướcHC030317TBA Phổ Trach 206:00 ngày 28/08/2020 18:00 ngày 28/08/2020 + Cải tạo thay dây dẫn, nâng dung lượng MBA Nhánh rẽ nhà máy nước Phước Thuận để phục vụ mùa khô hạn, Tại khoảng cột C97 - C97/11/2 - XT481/PSO. + Xử lý cung lèo tại cột C53-XT481/PSO. + Kiểm tra bảo dưỡng TBA (chú ý tách hệ thống nối đất theo quy định) Tại TBA Phổ Trạch 2 - XT481/PSO, TBA Hương Sơn - XT481/PSO, TBA Huỳnh Mai - XT481/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530277TBA Huỳnh Mai06:00 ngày 28/08/2020 18:00 ngày 28/08/2020 + Cải tạo thay dây dẫn, nâng dung lượng MBA Nhánh rẽ nhà máy nước Phước Thuận để phục vụ mùa khô hạn, Tại khoảng cột C97 - C97/11/2 - XT481/PSO. + Xử lý cung lèo tại cột C53-XT481/PSO. + Kiểm tra bảo dưỡng TBA (chú ý tách hệ thống nối đất theo quy định) Tại TBA Phổ Trạch 2 - XT481/PSO, TBA Hương Sơn - XT481/PSO, TBA Huỳnh Mai - XT481/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530302TBA Hương Sơn06:00 ngày 28/08/2020 18:00 ngày 28/08/2020 + Cải tạo thay dây dẫn, nâng dung lượng MBA Nhánh rẽ nhà máy nước Phước Thuận để phục vụ mùa khô hạn, Tại khoảng cột C97 - C97/11/2 - XT481/PSO. + Xử lý cung lèo tại cột C53-XT481/PSO. + Kiểm tra bảo dưỡng TBA (chú ý tách hệ thống nối đất theo quy định) Tại TBA Phổ Trạch 2 - XT481/PSO, TBA Hương Sơn - XT481/PSO, TBA Huỳnh Mai - XT481/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHD530394TBA Minh Dư 706:00 ngày 28/08/2020 18:00 ngày 28/08/2020 + Cải tạo thay dây dẫn, nâng dung lượng MBA Nhánh rẽ nhà máy nước Phước Thuận để phục vụ mùa khô hạn, Tại khoảng cột C97 - C97/11/2 - XT481/PSO. + Xử lý cung lèo tại cột C53-XT481/PSO. + Kiểm tra bảo dưỡng TBA (chú ý tách hệ thống nối đất theo quy định) Tại TBA Phổ Trạch 2 - XT481/PSO, TBA Hương Sơn - XT481/PSO, TBA Huỳnh Mai - XT481/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH530370TBA Minh Dư 406:00 ngày 28/08/2020 18:00 ngày 28/08/2020 + Cải tạo thay dây dẫn, nâng dung lượng MBA Nhánh rẽ nhà máy nước Phước Thuận để phục vụ mùa khô hạn, Tại khoảng cột C97 - C97/11/2 - XT481/PSO. + Xử lý cung lèo tại cột C53-XT481/PSO. + Kiểm tra bảo dưỡng TBA (chú ý tách hệ thống nối đất theo quy định) Tại TBA Phổ Trạch 2 - XT481/PSO, TBA Hương Sơn - XT481/PSO, TBA Huỳnh Mai - XT481/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH530371TBA Minh Dư 506:00 ngày 28/08/2020 18:00 ngày 28/08/2020 + Cải tạo thay dây dẫn, nâng dung lượng MBA Nhánh rẽ nhà máy nước Phước Thuận để phục vụ mùa khô hạn, Tại khoảng cột C97 - C97/11/2 - XT481/PSO. + Xử lý cung lèo tại cột C53-XT481/PSO. + Kiểm tra bảo dưỡng TBA (chú ý tách hệ thống nối đất theo quy định) Tại TBA Phổ Trạch 2 - XT481/PSO, TBA Hương Sơn - XT481/PSO, TBA Huỳnh Mai - XT481/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH530372TBA Minh Dư 606:00 ngày 28/08/2020 18:00 ngày 28/08/2020 + Cải tạo thay dây dẫn, nâng dung lượng MBA Nhánh rẽ nhà máy nước Phước Thuận để phục vụ mùa khô hạn, Tại khoảng cột C97 - C97/11/2 - XT481/PSO. + Xử lý cung lèo tại cột C53-XT481/PSO. + Kiểm tra bảo dưỡng TBA (chú ý tách hệ thống nối đất theo quy định) Tại TBA Phổ Trạch 2 - XT481/PSO, TBA Hương Sơn - XT481/PSO, TBA Huỳnh Mai - XT481/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH530379TBA BCH Quân Sự06:00 ngày 28/08/2020 18:00 ngày 28/08/2020 + Cải tạo thay dây dẫn, nâng dung lượng MBA Nhánh rẽ nhà máy nước Phước Thuận để phục vụ mùa khô hạn, Tại khoảng cột C97 - C97/11/2 - XT481/PSO. + Xử lý cung lèo tại cột C53-XT481/PSO. + Kiểm tra bảo dưỡng TBA (chú ý tách hệ thống nối đất theo quy định) Tại TBA Phổ Trạch 2 - XT481/PSO, TBA Hương Sơn - XT481/PSO, TBA Huỳnh Mai - XT481/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH532001Nước Phước Thuận06:00 ngày 28/08/2020 18:00 ngày 28/08/2020 + Cải tạo thay dây dẫn, nâng dung lượng MBA Nhánh rẽ nhà máy nước Phước Thuận để phục vụ mùa khô hạn, Tại khoảng cột C97 - C97/11/2 - XT481/PSO. + Xử lý cung lèo tại cột C53-XT481/PSO. + Kiểm tra bảo dưỡng TBA (chú ý tách hệ thống nối đất theo quy định) Tại TBA Phổ Trạch 2 - XT481/PSO, TBA Hương Sơn - XT481/PSO, TBA Huỳnh Mai - XT481/PSOĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533158TBA Tuý Sơn07:15 ngày 28/08/2020 10:45 ngày 28/08/2020 Thay bulon hệ xà TBA Túy Sơn XT 474/TQU bị mục, rỉ sét.Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539049TBA 750KVA Cty TNHH XDTH Kim Thành ( Túy sơn)07:15 ngày 28/08/2020 10:45 ngày 28/08/2020 Thay bulon hệ xà TBA Túy Sơn XT 474/TQU bị mục, rỉ sét.Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539756TBA Tôm giống Việt Úc 307:15 ngày 28/08/2020 09:15 ngày 28/08/2020 Kiểm tra, vệ sinh MBA, xử lý dây cáp nhị thứ MC 0,4kV, tách CSV TBAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539100TBA BV Phong gia liễu TW Quy Hòa207:45 ngày 28/08/2020 10:15 ngày 28/08/2020 Định kỳ TIĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539860TBA Công viên sáng tạo TMA 13:45 ngày 28/08/2020 16:15 ngày 28/08/2020 Định kỳ TIĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục