Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 29/7

03:30' - 29/07/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định hôm nay và ngày mai) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 29/7.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 29/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực An NhơnBC530417TBA Trung Định07:00 ngày 29/07/2020 16:00 ngày 29/07/2020 Di dời TBA Nhơn An 1 và ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530533Nhơn An 1-107:00 ngày 29/07/2020 16:00 ngày 29/07/2020 Di dời TBA Nhơn An 1 và ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530541Nhơn An 1-207:00 ngày 29/07/2020 16:00 ngày 29/07/2020 Di dời TBA Nhơn An 1 và ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH535036Chiếu Sáng QL1A Số 207:00 ngày 29/07/2020 16:00 ngày 29/07/2020 Di dời TBA Nhơn An 1 và ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533161TBA La Vuông07:00 ngày 29/07/2020 16:00 ngày 29/07/2020 Nâng dung lượng TBA La Vuông từ 50kVA-22/0,23kV lên 50kVA-22/0,4kVĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533202TBA Phú An 207:00 ngày 29/07/2020 13:00 ngày 29/07/2020 Lắp đặt LBS-C PĐ An Dinh 3 (thay 3FCO nhánh rẽ An Dinh 3)-XT478HNH (XDCB) (Tên gọi của PĐ lắp đặt mới thuộc công trình ĐTXD cải tạo ĐZ 22kV đấu nối liên kết XT473HNH với XT478HNH).Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC573190TBA An Dinh 307:00 ngày 29/07/2020 13:00 ngày 29/07/2020 Lắp đặt LBS-C PĐ An Dinh 3 (thay 3FCO nhánh rẽ An Dinh 3)-XT478HNH (XDCB) (Tên gọi của PĐ lắp đặt mới thuộc công trình ĐTXD cải tạo ĐZ 22kV đấu nối liên kết XT473HNH với XT478HNH).Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539044TBA Hồ cẩn hậu (XN thủy lợi 1)07:00 ngày 29/07/2020 16:00 ngày 29/07/2020 Nâng dung lượng TBA La Vuông từ 50kVA-22/0,23kV lên 50kVA-22/0,4kVĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539111TBA Vĩnh Phụng07:00 ngày 29/07/2020 13:00 ngày 29/07/2020 Lắp đặt LBS-C PĐ An Dinh 3 (thay 3FCO nhánh rẽ An Dinh 3)-XT478HNH (XDCB) (Tên gọi của PĐ lắp đặt mới thuộc công trình ĐTXD cải tạo ĐZ 22kV đấu nối liên kết XT473HNH với XT478HNH).Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539114TBA Vĩnh Phụng 207:00 ngày 29/07/2020 13:00 ngày 29/07/2020 Lắp đặt LBS-C PĐ An Dinh 3 (thay 3FCO nhánh rẽ An Dinh 3)-XT478HNH (XDCB) (Tên gọi của PĐ lắp đặt mới thuộc công trình ĐTXD cải tạo ĐZ 22kV đấu nối liên kết XT473HNH với XT478HNH).Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539115TBA Thái Lai07:00 ngày 29/07/2020 13:00 ngày 29/07/2020 Lắp đặt LBS-C PĐ An Dinh 3 (thay 3FCO nhánh rẽ An Dinh 3)-XT478HNH (XDCB) (Tên gọi của PĐ lắp đặt mới thuộc công trình ĐTXD cải tạo ĐZ 22kV đấu nối liên kết XT473HNH với XT478HNH).Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53A407Minh Danh07:00 ngày 29/07/2020 17:00 ngày 29/07/2020 Nâng xà xử lý khoảng cách pha đất ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530802TBA Hòa Hội 307:10 ngày 29/07/2020 09:15 ngày 29/07/2020 Tháo Cụm Bù 22kV Tại C76 XT478 PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530803TBA Chùa Vàng07:10 ngày 29/07/2020 09:15 ngày 29/07/2020 Tháo Cụm Bù 22kV Tại C76 XT478 PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530806TBA Hòa Hội07:10 ngày 29/07/2020 09:15 ngày 29/07/2020 Tháo Cụm Bù 22kV Tại C76 XT478 PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530807TBA Mỹ Hóa07:10 ngày 29/07/2020 09:15 ngày 29/07/2020 Tháo Cụm Bù 22kV Tại C76 XT478 PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530853Hòa Hội 407:10 ngày 29/07/2020 09:15 ngày 29/07/2020 Tháo Cụm Bù 22kV Tại C76 XT478 PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530862Đồng Kôm 307:10 ngày 29/07/2020 09:15 ngày 29/07/2020 Tháo Cụm Bù 22kV Tại C76 XT478 PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539057Trường NNTW407:10 ngày 29/07/2020 09:15 ngày 29/07/2020 Tháo Cụm Bù 22kV Tại C76 XT478 PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539058Trường Quân đoàn 307:10 ngày 29/07/2020 09:15 ngày 29/07/2020 Tháo Cụm Bù 22kV Tại C76 XT478 PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539059TS Hòa Hội07:10 ngày 29/07/2020 09:15 ngày 29/07/2020 Tháo Cụm Bù 22kV Tại C76 XT478 PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539060DN Tiến Anh07:10 ngày 29/07/2020 09:15 ngày 29/07/2020 Tháo Cụm Bù 22kV Tại C76 XT478 PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539061Xăng dầu PC07:10 ngày 29/07/2020 09:15 ngày 29/07/2020 Tháo Cụm Bù 22kV Tại C76 XT478 PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539102Chiếu sáng 207:10 ngày 29/07/2020 09:15 ngày 29/07/2020 Tháo Cụm Bù 22kV Tại C76 XT478 PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539112Hồng Châu07:10 ngày 29/07/2020 09:15 ngày 29/07/2020 Tháo Cụm Bù 22kV Tại C76 XT478 PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539128Thành Châu07:10 ngày 29/07/2020 09:15 ngày 29/07/2020 Tháo Cụm Bù 22kV Tại C76 XT478 PCAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531012TBA Trà Xom 207:30 ngày 29/07/2020 12:20 ngày 29/07/2020 Lắp đầu chụp, thay xà sứ, xử ký khoảng cách pha đất + Thay dây néo Tại cột C1/33/94 đường dây 22kV XT471/VSĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531013TBA Trà Xom 307:30 ngày 29/07/2020 12:20 ngày 29/07/2020 Lắp đầu chụp, thay xà sứ, xử ký khoảng cách pha đất + Thay dây néo Tại cột C1/33/94 đường dây 22kV XT471/VSĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531015TBA K8-207:30 ngày 29/07/2020 12:20 ngày 29/07/2020 Lắp đầu chụp, thay xà sứ, xử ký khoảng cách pha đất + Thay dây néo Tại cột C1/33/94 đường dây 22kV XT471/VSĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531017TBA Trà Xom 507:30 ngày 29/07/2020 12:20 ngày 29/07/2020 Lắp đầu chụp, thay xà sứ, xử ký khoảng cách pha đất + Thay dây néo Tại cột C1/33/94 đường dây 22kV XT471/VSĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục