Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 30/9

04:00' - 30/09/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định hôm nay 30/9.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 30/9 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAC530633UB Nhơn Lý 05:00 ngày 30/09/2020 12:00 ngày 30/09/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530862Dốc cá Nhơn Lý05:00 ngày 30/09/2020 12:00 ngày 30/09/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC539007Lý Chánh05:00 ngày 30/09/2020 12:00 ngày 30/09/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC539008Lý Hưng05:00 ngày 30/09/2020 12:00 ngày 30/09/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC539012Lý Hưng 205:00 ngày 30/09/2020 12:00 ngày 30/09/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAD539011Nhánh rẽ FLC Nhơn Lý05:00 ngày 30/09/2020 12:00 ngày 30/09/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH531017TBA Austfeed05:00 ngày 30/09/2020 12:00 ngày 30/09/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539012TBA Viettel Nhơn Hội05:00 ngày 30/09/2020 12:00 ngày 30/09/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539256TBA Đại Dương 105:00 ngày 30/09/2020 12:00 ngày 30/09/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539273TBA Chiếu sáng Nhơn Hội 205:00 ngày 30/09/2020 12:00 ngày 30/09/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539930TBA Phân Khu 4 - T1.105:00 ngày 30/09/2020 12:00 ngày 30/09/2020 Di dời cột điện và ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530117TBA Kon Giọt06:30 ngày 30/09/2020 07:45 ngày 30/09/2020 Tháo lèo đường dây 22kV tại C11-XT475/ĐOPHĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530118TBA Kon Giang06:30 ngày 30/09/2020 07:45 ngày 30/09/2020 Tháo lèo đường dây 22kV tại C11-XT475/ĐOPHĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530119TBA Xà Tang06:30 ngày 30/09/2020 07:45 ngày 30/09/2020 Tháo lèo đường dây 22kV tại C11-XT475/ĐOPHĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC534058TBA Bình Liên 206:30 ngày 30/09/2020 07:45 ngày 30/09/2020 Tháo lèo đường dây 22kV tại C11-XT475/ĐOPHĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538002TBA Hòa Hiệp06:30 ngày 30/09/2020 07:45 ngày 30/09/2020 Tháo lèo đường dây 22kV tại C11-XT475/ĐOPHĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538003TBA Hòa Bình06:30 ngày 30/09/2020 07:45 ngày 30/09/2020 Tháo lèo đường dây 22kV tại C11-XT475/ĐOPHĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538009TBA Hòa Sơn 206:30 ngày 30/09/2020 07:45 ngày 30/09/2020 Tháo lèo đường dây 22kV tại C11-XT475/ĐOPHĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538010TBA Đồng Mốc06:30 ngày 30/09/2020 07:45 ngày 30/09/2020 Tháo lèo đường dây 22kV tại C11-XT475/ĐOPHĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538047TBA Hòa Sơn 306:30 ngày 30/09/2020 07:45 ngày 30/09/2020 Tháo lèo đường dây 22kV tại C11-XT475/ĐOPHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC532176TBA Phú Ninh07:30 ngày 30/09/2020 16:30 ngày 30/09/2020 Thay cột ghép BTLT 12m ;lắp xà,sứ ,PK và căng lại dây dẫn tại khoảng cột C179/48 XT 477 HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC532177TBA Hương Quang07:30 ngày 30/09/2020 16:30 ngày 30/09/2020 Thay cột ghép BTLT 12m ;lắp xà,sứ ,PK và căng lại dây dẫn tại khoảng cột C179/48 XT 477 HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC532178TBA Bình Sơn07:30 ngày 30/09/2020 16:30 ngày 30/09/2020 Thay cột ghép BTLT 12m ;lắp xà,sứ ,PK và căng lại dây dẫn tại khoảng cột C179/48 XT 477 HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC532179TBA Nghĩa Điền07:30 ngày 30/09/2020 16:30 ngày 30/09/2020 Thay cột ghép BTLT 12m ;lắp xà,sứ ,PK và căng lại dây dẫn tại khoảng cột C179/48 XT 477 HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC532188TBA PHú Hữu 207:30 ngày 30/09/2020 16:30 ngày 30/09/2020 Thay cột ghép BTLT 12m ;lắp xà,sứ ,PK và căng lại dây dẫn tại khoảng cột C179/48 XT 477 HNHĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục