Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 6/5

05:49' - 06/05/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 6/5.
Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 6/5. Ảnh: PC Bình Định

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn hôm nay 6/5 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực An NhơnBC530146Tây Quảng Nghiệp05:30 ngày 06/05/2020 12:00 ngày 06/05/2020 Thay mối nối dây dẫn pha A tại khoảng cột 36 M-56M ĐZ 110KV 173/ An Nhơn-171/Phù CátĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530251KDC Phò An05:30 ngày 06/05/2020 12:00 ngày 06/05/2020 Thay mối nối dây dẫn pha A tại khoảng cột 36 M-56M ĐZ 110KV 173/ An Nhơn-171/Phù CátĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530401Tân Dân XBT05:30 ngày 06/05/2020 12:00 ngày 06/05/2020 Thay mối nối dây dẫn pha A tại khoảng cột 36 M-56M ĐZ 110KV 173/ An Nhơn-171/Phù CátĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530402Tân Dương XBT05:30 ngày 06/05/2020 12:00 ngày 06/05/2020 Thay mối nối dây dẫn pha A tại khoảng cột 36 M-56M ĐZ 110KV 173/ An Nhơn-171/Phù CátĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530403Thanh Mai XBT05:30 ngày 06/05/2020 13:30 ngày 06/05/2020 Hoán chuyển MBAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530409Nhơn An 305:30 ngày 06/05/2020 12:00 ngày 06/05/2020 Thay mối nối dây dẫn pha A tại khoảng cột 36 M-56M ĐZ 110KV 173/ An Nhơn-171/Phù CátĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530410Nhơn Hạnh 105:30 ngày 06/05/2020 13:30 ngày 06/05/2020 Hoán chuyển MBAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530415Tân Dương 205:30 ngày 06/05/2020 12:00 ngày 06/05/2020 Thay mối nối dây dẫn pha A tại khoảng cột 36 M-56M ĐZ 110KV 173/ An Nhơn-171/Phù CátĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530427TBA UB Nhơn Phong XBT05:30 ngày 06/05/2020 12:00 ngày 06/05/2020 Thay mối nối dây dẫn pha A tại khoảng cột 36 M-56M ĐZ 110KV 173/ An Nhơn-171/Phù CátĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530429TBA Tam Hoà XBT05:30 ngày 06/05/2020 12:00 ngày 06/05/2020 Thay mối nối dây dẫn pha A tại khoảng cột 36 M-56M ĐZ 110KV 173/ An Nhơn-171/Phù CátĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530431TBA Kim Tài XBT05:30 ngày 06/05/2020 12:00 ngày 06/05/2020 Thay mối nối dây dẫn pha A tại khoảng cột 36 M-56M ĐZ 110KV 173/ An Nhơn-171/Phù CátĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530432TBA Trung Lý XBT05:30 ngày 06/05/2020 12:00 ngày 06/05/2020 Thay mối nối dây dẫn pha A tại khoảng cột 36 M-56M ĐZ 110KV 173/ An Nhơn-171/Phù CátĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530437Tam Hòa 205:30 ngày 06/05/2020 13:30 ngày 06/05/2020 Hoán chuyển MBA Tam Hòa 2 và tủ điệnĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530438Nhơn Phong 205:30 ngày 06/05/2020 12:00 ngày 06/05/2020 Thay mối nối dây dẫn pha A tại khoảng cột 36 M-56M ĐZ 110KV 173/ An Nhơn-171/Phù CátĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530440Tân Dân 205:30 ngày 06/05/2020 12:00 ngày 06/05/2020 Thay mối nối dây dẫn pha A tại khoảng cột 36 M-56M ĐZ 110KV 173/ An Nhơn-171/Phù CátĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH534003Ánh Hải05:30 ngày 06/05/2020 12:00 ngày 06/05/2020 Thay mối nối dây dẫn pha A tại khoảng cột 36 M-56M ĐZ 110KV 173/ An Nhơn-171/Phù CátĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH534004Mười Thu05:30 ngày 06/05/2020 12:00 ngày 06/05/2020 Thay mối nối dây dẫn pha A tại khoảng cột 36 M-56M ĐZ 110KV 173/ An Nhơn-171/Phù CátĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH534005Biểu Chánh05:30 ngày 06/05/2020 12:00 ngày 06/05/2020 Thay mối nối dây dẫn pha A tại khoảng cột 36 M-56M ĐZ 110KV 173/ An Nhơn-171/Phù CátĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH534006Chiếu Sáng QL1A Số 305:30 ngày 06/05/2020 12:00 ngày 06/05/2020 Thay mối nối dây dẫn pha A tại khoảng cột 36 M-56M ĐZ 110KV 173/ An Nhơn-171/Phù CátĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530821Mai Xuân Thưởng 207:00 ngày 06/05/2020 12:00 ngày 06/05/2020 Thu hồi ,kéo dây 0,4KV,Sang tảiĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530828Trần Phú 107:00 ngày 06/05/2020 12:00 ngày 06/05/2020 Thu hồi ,kéo dây 0,4KV,Sang tảiĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530841Mai Xuân Thưởng 107:00 ngày 06/05/2020 12:00 ngày 06/05/2020 Thu hồi ,kéo dây 0,4KV,Sang tảiĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530547Nhơn Thành 207:00 ngày 06/05/2020 10:30 ngày 06/05/2020 Đại tu TBA (Giai đoạn 1)Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530548Gò Găng 207:00 ngày 06/05/2020 16:30 ngày 06/05/2020 Đại tu TBA (Giai đoạn 2)Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530549Gò Găng 307:00 ngày 06/05/2020 10:30 ngày 06/05/2020 Đại tu TBA (Giai đoạn 1)Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530550Phi Trường07:00 ngày 06/05/2020 10:30 ngày 06/05/2020 Đại tu TBA (Giai đoạn 1)Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH532034Phạm Minh Thành07:00 ngày 06/05/2020 10:30 ngày 06/05/2020 Đại tu TBA (Giai đoạn 1)Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH535013Trường Xây Dựng Thủy Lợi07:00 ngày 06/05/2020 10:30 ngày 06/05/2020 Đại tu TBA (Giai đoạn 1)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC532061TBA UB Tây Vinh07:15 ngày 06/05/2020 11:45 ngày 06/05/2020 Thay cột TBA UB Tây Vinh, An Vinh, An Vinh 3 và Gò Me-xã Tây Vinh.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC532064TBA An Vinh07:15 ngày 06/05/2020 11:45 ngày 06/05/2020 Thay cột TBA UB Tây Vinh, An Vinh, An Vinh 3 và Gò Me-xã Tây Vinh.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC532066TBA Gò Me07:15 ngày 06/05/2020 11:45 ngày 06/05/2020 Thay cột TBA UB Tây Vinh, An Vinh, An Vinh 3 và Gò Me-xã Tây Vinh.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC532068TBA An Vinh 307:15 ngày 06/05/2020 11:45 ngày 06/05/2020 Thay cột TBA UB Tây Vinh, An Vinh, An Vinh 3 và Gò Me-xã Tây Vinh.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530370TBA Mỹ Thạnh07:30 ngày 06/05/2020 15:30 ngày 06/05/2020 Kiểm tra xử lý tổn thấtĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC534058TBA Bình Liên 207:30 ngày 06/05/2020 11:45 ngày 06/05/2020 Thay hoán chuyển MBA TBA Bình Liên 2 - XT475/ĐOPHĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534055TBA Tân Vạn Xuân07:45 ngày 06/05/2020 10:15 ngày 06/05/2020 Thay MBA TBA Tân Vạn Xuân - XT478/TSOĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục