Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 7/6

04:30' - 07/06/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 7/6.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 7/6 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú TàiFD53B101Tân Gia Huy05:00 ngày 07/06/2020 17:00 ngày 07/06/2020 Thay dây dẫn, phụ kiện ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539014Tân Thịnh Phát05:00 ngày 07/06/2020 17:00 ngày 07/06/2020 Thay dây dẫn, phụ kiện ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539024Duyên Hải 2- 305:00 ngày 07/06/2020 17:00 ngày 07/06/2020 Thay dây dẫn, phụ kiện ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539025Duyên Hải 2 - 405:00 ngày 07/06/2020 17:00 ngày 07/06/2020 Thay dây dẫn, phụ kiện ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539028Đức Thịnh05:00 ngày 07/06/2020 17:00 ngày 07/06/2020 Thay dây dẫn, phụ kiện ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539030Khánh Phương05:00 ngày 07/06/2020 17:00 ngày 07/06/2020 Thay dây dẫn, phụ kiện ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539037Thành Châu05:00 ngày 07/06/2020 17:00 ngày 07/06/2020 Thay dây dẫn, phụ kiện ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539112Minh Phước05:00 ngày 07/06/2020 17:00 ngày 07/06/2020 Thay dây dẫn, phụ kiện ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B105Thanh Hòa05:00 ngày 07/06/2020 17:00 ngày 07/06/2020 Thay dây dẫn, phụ kiện ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B106Vinafood 105:00 ngày 07/06/2020 17:00 ngày 07/06/2020 Thay dây dẫn, phụ kiện ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B110ACE Quy Nhơn 105:00 ngày 07/06/2020 17:00 ngày 07/06/2020 Thay dây dẫn, phụ kiện ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B111ACE Quy Nhơn 205:00 ngày 07/06/2020 17:00 ngày 07/06/2020 Thay dây dẫn, phụ kiện ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B112Chiếu sáng và Bơm nước 305:00 ngày 07/06/2020 17:00 ngày 07/06/2020 Thay dây dẫn, phụ kiện ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530805TBA An Quang 208:00 ngày 07/06/2020 13:10 ngày 07/06/2020 Hoán chuyển MBA, cáp lực Tổng và ATM Tổng TBA An Quang 2 XT476 MTHĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539039Hoàng Gia08:00 ngày 07/06/2020 13:10 ngày 07/06/2020 Hoán chuyển MBA, cáp lực Tổng và ATM Tổng TBA Hoàng Gia XT476 PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530701TBA Vĩnh Hội11:30 ngày 07/06/2020 12:30 ngày 07/06/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV -Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO - KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO - KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530702TBA Tân Thanh11:30 ngày 07/06/2020 12:30 ngày 07/06/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV -Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO - KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO - KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530712TBA UB Xã Cát Hải11:30 ngày 07/06/2020 12:30 ngày 07/06/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV -Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO - KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO - KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514014BTS Cát Hải11:30 ngày 07/06/2020 12:30 ngày 07/06/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV -Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO - KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO - KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514020BTS-BĐH073 Viettel11:30 ngày 07/06/2020 12:30 ngày 07/06/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV -Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO - KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO - KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539115Sinh Thái Cát Hải11:30 ngày 07/06/2020 12:30 ngày 07/06/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV -Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO - KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO - KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539129Ban Mai11:30 ngày 07/06/2020 12:30 ngày 07/06/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV -Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO - KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO - KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục