Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 12/3

08:30' - 11/03/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 12/3.
Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 12/3. Ảnh: PC Bình Định

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 13/3 cụ thể như sau:

Điện lực Mã trạm Tên trạm Từ Đến Lý do Tình trạng
Điện Lực Bồng Sơn CC531152 TBA Bệnh Viện Hoà Hảo 07:00 ngày 12/03/2021 11:30 ngày 12/03/2021 Đại tu ĐZ 22kV nhánh rẽ Bệnh Viện Hoài Hảo-XT471TQU Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539014 TBA 1 CBLS Hoài Nhơn 07:00 ngày 12/03/2021 11:30 ngày 12/03/2021 Đại tu ĐZ 22kV nhánh rẽ Bệnh Viện Hoài Hảo-XT471TQU Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539015 TBA 2 CBLS Hoài nhơn 07:00 ngày 12/03/2021 11:30 ngày 12/03/2021 Đại tu ĐZ 22kV nhánh rẽ Bệnh Viện Hoài Hảo-XT471TQU Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539126 TBA Số 3 Công ty CP XNK Lâm sản Hoài Nhơn 07:00 ngày 12/03/2021 11:30 ngày 12/03/2021 Đại tu ĐZ 22kV nhánh rẽ Bệnh Viện Hoài Hảo-XT471TQU Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539141 TBA Bơm Gò Cốc 07:00 ngày 12/03/2021 11:30 ngày 12/03/2021 Đại tu ĐZ 22kV nhánh rẽ Bệnh Viện Hoài Hảo-XT471TQU Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539183 TBA Công ty TNHH Đức Huy và Cty Đại Lộc 07:00 ngày 12/03/2021 11:30 ngày 12/03/2021 Đại tu ĐZ 22kV nhánh rẽ Bệnh Viện Hoài Hảo-XT471TQU Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC530326 TBA LÀNG NGHỀ CHẾ BIẾN HẢI SẢN MỸ AN 07:00 ngày 12/03/2021 11:30 ngày 12/03/2021 Bảo dưỡng lèo, thay PA, đo thông số MBA Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530450 Trần Cao Vân 1 07:15 ngày 12/03/2021 14:15 ngày 12/03/2021 Thay ĐZ 0,4kV Đã duyệt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục