Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 15/9

12:40' - 14/09/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 15/9.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 15/9 như sau:

 

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú TàiFC51B501Kinh tế trang trại04:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530436Suối Dứa04:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530437Suối Lở04:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC53B501Suối Lỡ 204:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFD53B201ĐMT Phú Minh04:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFD53B202ĐMT Simato04:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539087Đại Thành 104:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539088Đại Thành 204:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539093Mỹ Thuật Tân Miền Trung04:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539094Chín Hào04:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539097Đức Thành04:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539098Duy Tuấn04:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539099Hưng Duyên 204:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539100Hưng Duyên04:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539104Tân Miền Trung04:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539105Phú Nhơn04:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539106Tân Trường Sơn04:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539108Granite Hoàng Việt 04:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539110Thành Vinh 204:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539118Hoàng Việt04:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539120Suối Mơ04:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539121Lâm nghiệp Trung ương 204:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539126Lồng Chim Hoàng Anh04:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539128Văn Năm04:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539129Đại Thành 304:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B201Hoàng Phát04:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B202Phương Nguyên04:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B204Kim Phát04:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B505Đại Thành 404:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B506An Lộc Phát04:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B507Hoàng Tiến04:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B508Vĩnh Phước04:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B513Ngân Sang04:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B514Hà Kim Tiền04:30 ngày 15/09/2021 16:00 ngày 15/09/2021 Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo rải ĐZ 22kV XDM, chuyển đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA Kim Phát, Tân Miền Trung, Mỹ Thuật Tân Miền Trung và Granite Hoàng Việt sang ĐZ 22kV XDMĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530601Bàu Sen05:40 ngày 15/09/2021 14:30 ngày 15/09/2021 Kéo ĐZ 22kV (XDM)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530602Liên Cơ Ngô Mây05:40 ngày 15/09/2021 14:30 ngày 15/09/2021 Kéo ĐZ 22kV (XDM)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC534108TBA Lộ Diêu 207:45 ngày 15/09/2021 09:00 ngày 15/09/2021 Xử lý tiếp xúc cáp hạ thế lộ tổng tại Bushing hạ thế và tại tủ điện TBA Lộ Diêu 2Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539001TBA Nhà Văn Hóa07:45 ngày 15/09/2021 10:15 ngày 15/09/2021 - Thay 03FCO TBA Nhà Văn Hóa -XT473/ĐOPH bằng phương pháp hotlineĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538014TBA Gò Gai08:00 ngày 15/09/2021 10:00 ngày 15/09/2021 Xử lý tiếp xúc, tháo lèo ĐZ 0,4 kV tại C204 đường dây 0,4kV lộ 2 TBA Gò Gai- XT472/C71Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538015TBA Xóm Nam08:00 ngày 15/09/2021 10:00 ngày 15/09/2021 Xử lý tiếp xúc, đấu lèo ĐZ 0,4 kV tại C207 đường dây 0,4kV lộ 2 TBA Xóm Nam - XT472/C71Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH533005TBA Đồng Trại10:15 ngày 15/09/2021 12:15 ngày 15/09/2021 Thay 02 FCO nhánh rẽ 22kV NR. Đồng Trại C38 XT 473/ĐOPH bằng phương pháp hotlineĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC510173TBA Hội Trung11:00 ngày 15/09/2021 12:50 ngày 15/09/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đỗ vào đường dây 22kV trước mùa mưa bãoĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530142TBA Hội Long.11:00 ngày 15/09/2021 12:50 ngày 15/09/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đỗ vào đường dây 22kV trước mùa mưa bãoĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530143TBA Bình Hoà.11:00 ngày 15/09/2021 12:50 ngày 15/09/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đỗ vào đường dây 22kV trước mùa mưa bãoĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530144TBA Phước Bình.11:00 ngày 15/09/2021 12:50 ngày 15/09/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đỗ vào đường dây 22kV trước mùa mưa bãoĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530147TBA Cẩm Đức 211:00 ngày 15/09/2021 12:50 ngày 15/09/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đỗ vào đường dây 22kV trước mùa mưa bãoĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530148TBA Phước Bình 211:00 ngày 15/09/2021 12:50 ngày 15/09/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đỗ vào đường dây 22kV trước mùa mưa bãoĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530171TBA Cẩm Đức11:00 ngày 15/09/2021 12:50 ngày 15/09/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đỗ vào đường dây 22kV trước mùa mưa bãoĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530172TBA UB Xã Ân hảo11:00 ngày 15/09/2021 12:50 ngày 15/09/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đỗ vào đường dây 22kV trước mùa mưa bãoĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC531147TBA Bình Hoà Nam11:00 ngày 15/09/2021 12:50 ngày 15/09/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đỗ vào đường dây 22kV trước mùa mưa bãoĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC537047TBA Gò Đồn 211:00 ngày 15/09/2021 12:50 ngày 15/09/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đỗ vào đường dây 22kV trước mùa mưa bãoĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539023TBA Trà cong11:00 ngày 15/09/2021 12:50 ngày 15/09/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đỗ vào đường dây 22kV trước mùa mưa bãoĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539075TBA Mỹ Đức 111:00 ngày 15/09/2021 12:50 ngày 15/09/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đỗ vào đường dây 22kV trước mùa mưa bãoĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539076TBA Mỹ Đức 311:00 ngày 15/09/2021 12:50 ngày 15/09/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đỗ vào đường dây 22kV trước mùa mưa bãoĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539078TBA Mỹ Đức 211:00 ngày 15/09/2021 12:50 ngày 15/09/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đỗ vào đường dây 22kV trước mùa mưa bãoĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539116Trang Trại Ân Mỹ11:00 ngày 15/09/2021 12:50 ngày 15/09/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đỗ vào đường dây 22kV trước mùa mưa bãoĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539165Mý Đức 411:00 ngày 15/09/2021 12:50 ngày 15/09/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đỗ vào đường dây 22kV trước mùa mưa bãoĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538004Trạm bơm Đồng Đo (dân dụng)13:45 ngày 15/09/2021 16:15 ngày 15/09/2021 Thay 03 FCO nhánh rẽ 22kV Đồng Đo - C101-1/27-XT 484/TSO bằng phương pháp hotlineĐã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục