Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 22/10 cập nhật mới nhất

15:25' - 21/10/2020
BNEWS Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 22/10 cập nhật mới nhất.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày 22/10 cụ thể như sau:

IỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO TÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy Nhơn AC530898 Đặng Văn Ngữ 05:15 ngày 22/10/2020 06:45 ngày 22/10/2020 Xử lý tiếp xúc ĐZ 0,4kV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530370 TBA Mỹ Thạnh 07:00 ngày 22/10/2020 09:45 ngày 22/10/2020 Thay FCO TBA ( tiếp xúc kém ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530371 TBA Hòa Mỹ 07:00 ngày 22/10/2020 09:45 ngày 22/10/2020 Thay FCO TBA (tiếp xúc kém) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530373 TBA Nhơn Nghĩa Tây 07:00 ngày 22/10/2020 09:45 ngày 22/10/2020 Thay FCO TBA (tiếp xúc kém) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530590 Nhơn Nghĩa Tây 2 07:00 ngày 22/10/2020 09:45 ngày 22/10/2020 Thay FCO TBA ( tiếp xúc kém ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530591 Thái Thuận 07:00 ngày 22/10/2020 09:45 ngày 22/10/2020 Thay FCO TBA ( tiếp xúc kém ) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530592 Hòa Mỹ 2 07:00 ngày 22/10/2020 09:45 ngày 22/10/2020 Thay FCO TBA ( tiếp xúc kém ) Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530215 Ghềnh Ráng 4 07:15 ngày 22/10/2020 11:45 ngày 22/10/2020 Thu hồi cột điện hạ áp Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC539064 Đặng Văn Chấn 07:15 ngày 22/10/2020 11:45 ngày 22/10/2020 Thu hồi cột điện hạ áp Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539084 TBA Vĩnh Đức 07:40 ngày 22/10/2020 09:50 ngày 22/10/2020 Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA Vĩnh Đức XT 471 HNH Đã duyệt
iện Lực Quy Nhơn AC539065 Nhơn Châu 08:10 ngày 22/10/2020 11:50 ngày 22/10/2020 Thay chống sét van 21kV Hoãn
Điện Lực Quy Nhơn AC539066 D30 08:10 ngày 22/10/2020 11:50 ngày 22/10/2020 Thay chống sét van 21kV Hoãn
Điện Lực Hoài Ân IH539010 TBA Đá thuận Đức 10:10 ngày 22/10/2020 11:50 ngày 22/10/2020 Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA Đá Thuận Đức XT 471 HNH Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530701 TBA Vĩnh Hội 13:30 ngày 22/10/2020 15:30 ngày 22/10/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 (đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 (đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530702 TBA Tân Thanh 13:30 ngày 22/10/2020 15:30 ngày 22/10/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530712 TBA UB Xã Cát Hải 13:30 ngày 22/10/2020 15:30 ngày 22/10/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH514014 BTS Cát Hải 13:30 ngày 22/10/2020 15:30 ngày 22/10/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH514020 BTS-BĐH073 Viettel 13:30 ngày 22/10/2020 15:30 ngày 22/10/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539115 Sinh Thái Cát Hải 13:30 ngày 22/10/2020 15:30 ngày 22/10/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539143 Nguyễn Trung Trực 13:30 ngày 22/10/2020 15:30 ngày 22/10/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539151 Hiếu Ngọc 13:30 ngày 22/10/2020 15:30 ngày 22/10/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục