Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 24/6

09:30' - 23/06/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 24/6.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 24/6 như sau:

ĐIN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM        TỪ         ĐẾN LÝ DO   TÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy Nhơn AD539188 Nhánh rẽ Thủy sản An Hải 05:00 ngày 24/06/2021 17:00 ngày 24/06/2021 Thay xà ,sứ thay khóa hãm dây ( SCL) và tháo lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AD539190 Nhánh rẽ 22kV TBA Tinggo 2 05:00 ngày 24/06/2021 17:00 ngày 24/06/2021 Thay xà ,sứ thay khóa hãm dây ( SCL) và tháo lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AD539193 TBA Nâng áp Q&N 05:00 ngày 24/06/2021 17:00 ngày 24/06/2021 Thay xà ,sứ thay khóa hãm dây ( SCL) và tháo lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AD539194 TBA Nâng áp Bình Anh 05:00 ngày 24/06/2021 17:00 ngày 24/06/2021 Thay xà ,sứ thay khóa hãm dây ( SCL) và tháo lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH531010 TBA Bê Tông Nhơn Hội 05:00 ngày 24/06/2021 17:00 ngày 24/06/2021 Thay xà ,sứ thay khóa hãm dây ( SCL) và tháo lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH531016 TBA Hòa Phát 05:00 ngày 24/06/2021 17:00 ngày 24/06/2021 Thay xà ,sứ thay khóa hãm dây ( SCL) và tháo lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539038 TBA Vĩnh Khang 05:00 ngày 24/06/2021 17:00 ngày 24/06/2021 Thay xà ,sứ thay khóa hãm dây ( SCL) và tháo lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539305 TBA Sinh học Rapid 05:00 ngày 24/06/2021 17:00 ngày 24/06/2021 Thay xà ,sứ thay khóa hãm dây ( SCL) và tháo lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539341 TBA Công ty Hải Minh 05:00 ngày 24/06/2021 17:00 ngày 24/06/2021 Thay xà ,sứ thay khóa hãm dây ( SCL) và tháo lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539822 TBA Kính Vĩnh Khang 05:00 ngày 24/06/2021 17:00 ngày 24/06/2021 Thay xà ,sứ thay khóa hãm dây ( SCL) và tháo lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539845 TBA Đăng kiểm xe cơ giới Bình Định 05:00 ngày 24/06/2021 17:00 ngày 24/06/2021 Thay xà ,sứ thay khóa hãm dây ( SCL) và tháo lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539866 TBA Bidiphar Công Nghệ Cao 05:00 ngày 24/06/2021 17:00 ngày 24/06/2021 Thay xà ,sứ thay khóa hãm dây ( SCL) và tháo lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539874 TBA Sao Việt 05:00 ngày 24/06/2021 17:00 ngày 24/06/2021 Thay xà ,sứ thay khóa hãm dây ( SCL) và tháo lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539885 TBA TINGCO 05:00 ngày 24/06/2021 17:00 ngày 24/06/2021 Thay xà ,sứ thay khóa hãm dây ( SCL) và tháo lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539907 TBA CTY TNHH D PACK 05:00 ngày 24/06/2021 17:00 ngày 24/06/2021 Thay xà ,sứ thay khóa hãm dây ( SCL) và tháo lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539914 TBA Bảo Phát Glass 05:00 ngày 24/06/2021 17:00 ngày 24/06/2021 Thay xà ,sứ thay khóa hãm dây ( SCL) và tháo lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DD535029 TBA ĐMT LLUCIM 06:30 ngày 24/06/2021 08:00 ngày 24/06/2021 Tháo lèo đường dây 22kV tại vị trí C48- XT473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DD535030 TBA ĐMT Minh Nhật 06:30 ngày 24/06/2021 08:00 ngày 24/06/2021 Tháo lèo đường dây 22kV tại vị trí C48- XT473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DD535032 TBA ĐMT An Phước Lợi VT 06:30 ngày 24/06/2021 08:00 ngày 24/06/2021 Tháo lèo đường dây 22kV tại vị trí C48- XT473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DD535033 TBA ĐMT Thanh Thúy 06:30 ngày 24/06/2021 08:00 ngày 24/06/2021 Tháo lèo đường dây 22kV tại vị trí C48- XT473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533001 TBA Núi Đá 06:30 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Lắp chụp cột (CT. SCL quý 2-2021) Tại các vị trí C8, C9B, C10, C10C, C11, C12, C18, C19 và C20-XT 473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533002 TBA Xăng Dầu 06:30 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Lắp chụp cột (CT. SCL quý 2-2021) Tại các vị trí C8, C9B, C10, C10C, C11, C12, C18, C19 và C20-XT 473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533003 TBA Tây Thuận 2 06:30 ngày 24/06/2021 08:00 ngày 24/06/2021 Tháo lèo đường dây 22kV tại vị trí C48- XT473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533004 TBA Tây Thuận 06:30 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Lắp chụp cột (CT. SCL quý 2-2021) Tại các vị trí C8, C9B, C10, C10C, C11, C12, C18, C19 và C20-XT 473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533005 TBA Đồng Trại 06:30 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Lắp chụp cột (CT. SCL quý 2-2021) Tại các vị trí C8, C9B, C10, C10C, C11, C12, C18, C19 và C20-XT 473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533007 TBA Tây Thuận 4 06:30 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Lắp chụp cột (CT. SCL quý 2-2021) Tại các vị trí C8, C9B, C10, C10C, C11, C12, C18, C19 và C20-XT 473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533008 TBA Tiên Thuận 06:30 ngày 24/06/2021 08:00 ngày 24/06/2021 Tháo lèo đường dây 22kV tại vị trí C48- XT473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533009 TBA Bơm Tiên Thuận 06:30 ngày 24/06/2021 08:00 ngày 24/06/2021 Tháo lèo đường dây 22kV tại vị trí C48- XT473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533010 TBA Cầu Cổng 06:30 ngày 24/06/2021 08:00 ngày 24/06/2021 Tháo lèo đường dây 22kV tại vị trí C48- XT473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533030 TBA Tây Thuận 3 06:30 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Lắp chụp cột (CT. SCL quý 2-2021) Tại các vị trí C8, C9B, C10, C10C, C11, C12, C18, C19 và C20-XT 473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533031 TBA Cầu Cổng 2 06:30 ngày 24/06/2021 08:00 ngày 24/06/2021 Tháo lèo đường dây 22kV tại vị trí C48- XT473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533032 TBA Tiên Thuận 2 06:30 ngày 24/06/2021 08:00 ngày 24/06/2021 Tháo lèo đường dây 22kV tại vị trí C48- XT473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534072 TBA Thành Ngân 4 06:30 ngày 24/06/2021 08:00 ngày 24/06/2021 Tháo lèo đường dây 22kV tại vị trí C48- XT473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534072 TBA Thành Ngân 4 06:30 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Lắp chụp cột (CT. SCL quý 2-2021) Tại các vị trí C8, C9B, C10, C10C, C11, C12, C18, C19 và C20-XT 473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534073 TBA Thành Ngân 3 06:30 ngày 24/06/2021 08:00 ngày 24/06/2021 Tháo lèo đường dây 22kV tại vị trí C48- XT473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534073 TBA Thành Ngân 3 06:30 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Lắp chụp cột (CT. SCL quý 2-2021) Tại các vị trí C8, C9B, C10, C10C, C11, C12, C18, C19 và C20-XT 473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH539001 TBA Nhà Văn Hóa 06:30 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Lắp chụp cột (CT. SCL quý 2-2021) Tại các vị trí C8, C9B, C10, C10C, C11, C12, C18, C19 và C20-XT 473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH539071 TBA Xóm 9 06:30 ngày 24/06/2021 08:00 ngày 24/06/2021 Tháo lèo đường dây 22kV tại vị trí C48- XT473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH539072 TBA Xóm 10 06:30 ngày 24/06/2021 08:00 ngày 24/06/2021 Tháo lèo đường dây 22kV tại vị trí C48- XT473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH539073 TBA Xóm 11 06:30 ngày 24/06/2021 08:00 ngày 24/06/2021 Tháo lèo đường dây 22kV tại vị trí C48- XT473/ĐOPH Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530266 TBA Tân Giản 06:45 ngày 24/06/2021 16:15 ngày 24/06/2021 Kéo dây 0.4kV từ C0-C14 (XDM) lộ tây TBA Tân Giản Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530328 Thuận Đức XBT 07:00 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Di dời ĐZ 22 KV kết hợp Đại tu ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530329 Đại An XBT 07:00 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Di dời ĐZ 22 KV kết hợp Đại tu ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530330 Tân Nghi XBT 07:00 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Di dời ĐZ 22 KV kết hợp Đại tu ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530331 Tân Đức XBT 07:00 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Di dời ĐZ 22 KV kết hợp Đại tu ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530333 Gò Quánh XBT 07:00 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Di dời ĐZ 22 KV kết hợp Đại tu ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530338 Nghĩa Hòa XBT 07:00 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Di dời ĐZ 22 KV kết hợp Đại tu ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530357 Tân Nghi 2 XBT 07:00 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Di dời ĐZ 22 KV kết hợp Đại tu ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530358 Tân Nghi 3 XBT 07:00 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Di dời ĐZ 22 KV kết hợp Đại tu ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530359 Tân Đức 3 XBT 07:00 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Di dời ĐZ 22 KV kết hợp Đại tu ĐZ 22kV Đã duyệt

 

Điện lực An Nhơn BC530443 TBA Tân Đức 4 07:00 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Di dời ĐZ 22 KV kết hợp Đại tu ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530444 KDC Thiết Tràng 07:00 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Di dời ĐZ 22 KV kết hợp Đại tu ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530589 Tân Nghi 5 07:00 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Di dời ĐZ 22 KV kết hợp Đại tu ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BD534082 ĐMT Thiên Thành 07:00 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Di dời ĐZ 22 KV kết hợp Đại tu ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BD534083 ĐMT Hoàng Hoa 1 07:00 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Di dời ĐZ 22 KV kết hợp Đại tu ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BD534084 ĐMT Hoàng Hoa 2 07:00 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Di dời ĐZ 22 KV kết hợp Đại tu ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BD534086 ĐMT Hoàng Hải APT 07:00 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Di dời ĐZ 22 KV kết hợp Đại tu ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH533005 Cán Sắt Thái An 07:00 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Di dời ĐZ 22 KV kết hợp Đại tu ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH533006 Thu Trưng 2 07:00 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Di dời ĐZ 22 KV kết hợp Đại tu ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH533019 Tân Đức 2 07:00 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Di dời ĐZ 22 KV kết hợp Đại tu ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH534007 Đồi Hỏa Sơn 07:00 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Di dời ĐZ 22 KV kết hợp Đại tu ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH534008 Nguyễn Duy 07:00 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Di dời ĐZ 22 KV kết hợp Đại tu ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH534009 Công Ty 703 07:00 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Di dời ĐZ 22 KV kết hợp Đại tu ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH535033 Phương Nguyên 07:00 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Di dời ĐZ 22 KV kết hợp Đại tu ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH535034 Gạch Bình Định 07:00 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Di dời ĐZ 22 KV kết hợp Đại tu ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530154 TBA Cầu Gành 2. 07:00 ngày 24/06/2021 09:00 ngày 24/06/2021 Thay MBA Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530340 Hải Minh Trong 07:15 ngày 24/06/2021 12:45 ngày 24/06/2021 Lắp hệ thống SCADA và chống sét van tại tủ RMU và đấu nối cấp điện TBA Chiếu sáng hải Giang Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530341 Hải Minh ngoài 1 07:15 ngày 24/06/2021 12:45 ngày 24/06/2021 Lắp hệ thống SCADA và chống sét van tại tủ RMU và đấu nối cấp điện TBA Chiếu sáng hải Giang Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC539013 Hải Minh Ngoài 3 07:15 ngày 24/06/2021 12:45 ngày 24/06/2021 Lắp hệ thống SCADA và chống sét van tại tủ RMU và đấu nối cấp điện TBA Chiếu sáng hải Giang Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH530625 Hải Giang 07:15 ngày 24/06/2021 12:45 ngày 24/06/2021 Lắp hệ thống SCADA và chống sét van tại tủ RMU và đấu nối cấp điện TBA Chiếu sáng hải Giang Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539889 TBA Thi công Hải Giang Merry Land 07:15 ngày 24/06/2021 12:45 ngày 24/06/2021 Lắp hệ thống SCADA và chống sét van tại tủ RMU và đấu nối cấp điện TBA Chiếu sáng hải Giang Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539890 TBA Ghiền đá Hải Giang 2 07:15 ngày 24/06/2021 12:45 ngày 24/06/2021 Lắp hệ thống SCADA và chống sét van tại tủ RMU và đấu nối cấp điện TBA Chiếu sáng hải Giang Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539891 TBA Ghiền đá Hải Giang 1 07:15 ngày 24/06/2021 12:45 ngày 24/06/2021 Lắp hệ thống SCADA và chống sét van tại tủ RMU và đấu nối cấp điện TBA Chiếu sáng hải Giang Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539913 TBA Biên phòng Hải Minh 07:15 ngày 24/06/2021 12:45 ngày 24/06/2021 Lắp hệ thống SCADA và chống sét van tại tủ RMU và đấu nối cấp điện TBA Chiếu sáng hải Giang Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539916 TBA Du lịch Hải Giang 1 07:15 ngày 24/06/2021 12:45 ngày 24/06/2021 Lắp hệ thống SCADA và chống sét van tại tủ RMU và đấu nối cấp điện TBA Chiếu sáng hải Giang Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539917 TBA Du lịch Hải Giang 2 07:15 ngày 24/06/2021 12:45 ngày 24/06/2021 Lắp hệ thống SCADA và chống sét van tại tủ RMU và đấu nối cấp điện TBA Chiếu sáng hải Giang Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539964 TBA Hồ nhạc nước Merry Land 1 07:15 ngày 24/06/2021 12:45 ngày 24/06/2021 Lắp hệ thống SCADA và chống sét van tại tủ RMU và đấu nối cấp điện TBA Chiếu sáng hải Giang Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539965 TBA Hồ nhạc nước Merry Land 2 07:15 ngày 24/06/2021 12:45 ngày 24/06/2021 Lắp hệ thống SCADA và chống sét van tại tủ RMU và đấu nối cấp điện TBA Chiếu sáng hải Giang Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC535127 TBA Tân Thành 1 07:45 ngày 24/06/2021 09:15 ngày 24/06/2021 Phân ly sang tải ĐZ 0,4kV giữa XT2 TBA Tân Thành 1 và XT1 TBA Tân Thành 4-XT 475/TQU Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC535129 TBA Tân Thành 3 07:45 ngày 24/06/2021 09:15 ngày 24/06/2021 Phân ly sang tải ĐZ 0,4kV giữa XT2 TBA Tân Thành 3 và XT2 TBA Tân Thành 4-XT475TQU (giảm tải TBA Tân Thành 3 đang quá tải) . Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC535148 TBA Tân Thành 4 07:45 ngày 24/06/2021 09:15 ngày 24/06/2021 Phân ly sang tải ĐZ 0,4kV giữa XT2 TBA Tân Thành 1 và XT1 TBA Tân Thành 4-XT 475/TQU Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH539047 Xử Lý Nước 08:30 ngày 24/06/2021 11:00 ngày 24/06/2021 Thay định kỳ HT đo đếm TBA chuyên dùng Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530702 TBA Tân Thanh 13:30 ngày 24/06/2021 15:30 ngày 24/06/2021 - Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530712 TBA UB Xã Cát Hải 13:30 ngày 24/06/2021 15:30 ngày 24/06/2021 - Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH514014 BTS Cát Hải 13:30 ngày 24/06/2021 15:30 ngày 24/06/2021 - Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH514020 BTS-BĐH073 Viettel 13:30 ngày 24/06/2021 15:30 ngày 24/06/2021 - Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539115 Sinh Thái Cát Hải 13:30 ngày 24/06/2021 15:30 ngày 24/06/2021 - Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539143 Nguyễn Trung Trực 13:30 ngày 24/06/2021 15:30 ngày 24/06/2021 - Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539151 Hiếu Ngọc 13:30 ngày 24/06/2021 15:30 ngày 24/06/2021 - Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530332 Đại Bình XBT 16:20 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Đấu lèo ĐZ 22 KV sau khi hoàn thành công tác di dời ĐZ 22 KV theo yêu cầu của địa phương. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530355 Đại Bình 2 XBT 16:20 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Đấu lèo ĐZ 22 KV sau khi hoàn thành công tác di dời ĐZ 22 KV theo yêu cầu của địa phương. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530356 Đại Bình 3 XBT 16:20 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Đấu lèo ĐZ 22 KV sau khi hoàn thành công tác di dời ĐZ 22 KV theo yêu cầu của địa phương. Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DD535029 TBA ĐMT LLUCIM 16:30 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Đấu lèo đường dây 22kV tại vị trí C48- XT473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DD535030 TBA ĐMT Minh Nhật 16:30 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Đấu lèo đường dây 22kV tại vị trí C48- XT473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DD535032 TBA ĐMT An Phước Lợi VT 16:30 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Đấu lèo đường dây 22kV tại vị trí C48- XT473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DD535033 TBA ĐMT Thanh Thúy 16:30 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Đấu lèo đường dây 22kV tại vị trí C48- XT473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533003 TBA Tây Thuận 2 16:30 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Đấu lèo đường dây 22kV tại vị trí C48- XT473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533008 TBA Tiên Thuận 16:30 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Đấu lèo đường dây 22kV tại vị trí C48- XT473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533009 TBA Bơm Tiên Thuận 16:30 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Đấu lèo đường dây 22kV tại vị trí C48- XT473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533010 TBA Cầu Cổng 16:30 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Đấu lèo đường dây 22kV tại vị trí C48- XT473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533031 TBA Cầu Cổng 2 16:30 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Đấu lèo đường dây 22kV tại vị trí C48- XT473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533032 TBA Tiên Thuận 2 16:30 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Đấu lèo đường dây 22kV tại vị trí C48- XT473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534072 TBA Thành Ngân 4 16:30 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Đấu lèo đường dây 22kV tại vị trí C48- XT473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534073 TBA Thành Ngân 3 16:30 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Đấu lèo đường dây 22kV tại vị trí C48- XT473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH539071 TBA Xóm 9 16:30 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Đấu lèo đường dây 22kV tại vị trí C48- XT473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH539072 TBA Xóm 10 16:30 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Đấu lèo đường dây 22kV tại vị trí C48- XT473/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH539073 TBA Xóm 11 16:30 ngày 24/06/2021 17:30 ngày 24/06/2021 Đấu lèo đường dây 22kV tại vị trí C48- XT473/ĐOPH Đã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để cập nhật lịch cắt điện Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục