Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 27/10

07:13' - 26/10/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 27/10.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 27/10 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực An NhơnBC530401Tân Dân XBT07:00 ngày 27/10/2021 11:30 ngày 27/10/2021 Đấu nối , Sang tải ĐZ 0,4kV qua TBA XDMĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533158TBA Tuý Sơn07:15 ngày 27/10/2021 08:45 ngày 27/10/2021 Kiểm tra, bảo dưỡng, xử lý ron hạ áp MBA, bổ sung dầu TBA Túy SơnĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530407TBA Cụm CN Phú An 107:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530408TBA Cụm CN Phú An 207:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530417TBA Đồng Sim07:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530418TBA Làng Cam07:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530420TBA Khu Kinh tế mới AB07:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530436TBA Thạch Bảo Sơn07:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530438TBA Phú An 307:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDD534040TBA Thế Sang 207:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDD535012TBA ĐMT SG Thịnh Long07:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDD535013TBA ĐMT Hoàng Thái07:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDD535014TBA ĐMT Solar Hà Nội 107:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDD535015TBA ĐMT Solar Hà Nội 207:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDD535016TBA ĐMT Solar Hà Nội 307:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDD535017TBA ĐMT Hoàng Huy07:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDD535018TBA DMT Đông Dương07:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDD535020TBA ĐMT NL Xanh Đông Dương07:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDD535021TBA ĐMT Tầm Nhìn Vàng07:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDD535022TBA ĐMT Hà Nội07:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534035TBA Vật Liệu XD Thái Long07:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534038TBA Gạch ngói Dũng Nhật07:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534047TBA Phát Lộc07:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534056TBA Gạch Hoffman Hiếu Ngọc07:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534057TBA Gạch Ngói Phú Phong (HTX)07:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534058TBA TCN Bò Sữa Hiếu Ngọc07:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534061TBA Gạch Phương Nam07:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534062TBA BALE Tây Sơn07:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534065TBA Bê Tông Hiếu Ngọc 207:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539043TBA Kim Đạt07:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539044TBA Bê Tông Hiếu Ngọc07:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539045TBA Tuấn Thịnh07:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539067TBA Nông Sản MB07:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539068TBA Thế Sang07:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV (theo yêu cầu khách hàng) - ĐZ22kV sau NR. Năng Lượng Xanh Đông Dương - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530118TBA Kon Giang07:45 ngày 27/10/2021 10:15 ngày 27/10/2021 Lắp chụp đầu cột xử lý khoảng cách Pha - đấtĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH533027TBA Hà Nhe 207:45 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Phát quang hành lang tuyến ĐZ22kV sau PĐ. Xóm 1&2 - XT473/ĐOPHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539003TBA Đá Kim Khánh08:30 ngày 27/10/2021 14:00 ngày 27/10/2021 Bảo dưỡng TBA Đá Kim KhánhĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530721Cát Tiến 113:20 ngày 27/10/2021 16:30 ngày 27/10/2021 Thay FCO NR & FCO TBAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539043TBA Bệnh viện C1313:45 ngày 27/10/2021 16:15 ngày 27/10/2021 Định kỳ TIĐã duyệt

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục