Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 27/11

12:37' - 26/11/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 27/11.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 27/11 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực An NhơnBC530251KDC Phò An06:30 ngày 27/11/2020 14:30 ngày 27/11/2020 Thay dây ĐD 22 KV và đấu nối TBA XDM Trọng Nguyên( kết hợp chặt cây)Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530415Tân Dương 206:30 ngày 27/11/2020 14:30 ngày 27/11/2020 Thay dây ĐD 22 KV và đấu nối TBA XDM Trọng Nguyên( kết hợp chặt cây)Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH534003Ánh Hải06:30 ngày 27/11/2020 14:30 ngày 27/11/2020 Thay dây ĐD 22 KV và đấu nối TBA XDM Trọng Nguyên( kết hợp chặt cây)Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530124Nhơn Thọ 1 XBT07:00 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 Thay dây dân bị tưaHoãn
Điện lực An NhơnBC530127Thọ Sơn XBT07:00 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 Thay dây dân bị tưaHoãn
Điện lực An NhơnBC530128Gò Ké XBT07:00 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 Thay dây dân bị tưaHoãn
Điện lực An NhơnBC530129Nhơn Thọ 2 XBT07:00 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 Thay dây dân bị tưaHoãn
Điện lực An NhơnBC530130Vườn Mít XBT07:00 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 Thay dây dân bị tưaHoãn
Điện lực An NhơnBC530143Nhơn Thọ 307:00 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 Thay dây dân bị tưaHoãn
Điện lực An NhơnBC530340Trường Cửu 207:00 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 Thay dây dân bị tưaHoãn
Điện lực An NhơnBC530344Hồ Cá XBT07:00 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 Thay dây dân bị tưaHoãn
Điện lực An NhơnBC530345Cù Lâm XBT07:00 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 Thay dây dân bị tưaHoãn
Điện lực An NhơnBC530346Vòng Thành XBT07:00 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 Thay dây dân bị tưaHoãn
Điện lực An NhơnBC530347Tân Lập XBT07:00 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 Thay dây dân bị tưaHoãn
Điện lực An NhơnBC530348Trường Cửu XBT07:00 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 Thay dây dân bị tưaHoãn
Điện lực An NhơnBC530349An Thành Nam XBT07:00 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 Thay dây dân bị tưaHoãn
Điện lực An NhơnBC530360Nam Tượng 207:00 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 Thay dây dân bị tưaHoãn
Điện lực An NhơnBC530361Tân Lập 207:00 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 Thay dây dân bị tưaHoãn
Điện lực An NhơnBC530362Nhơn Lộc 207:00 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 Thay dây dân bị tưaHoãn
Điện lực An NhơnBC530377Nhơn Lộc 3 XBT07:00 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 Thay dây dân bị tưaHoãn
Điện lực An NhơnBC530441TBA Tân Lập 307:00 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 Thay dây dân bị tưaHoãn
Điện lực An NhơnBC530445TBA Nam Tượng 107:00 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 Thay dây dân bị tưaHoãn
Điện lực An NhơnBC530447Thọ Sơn 307:00 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 Thay dây dân bị tưaHoãn
Điện lực An NhơnBC530709Vườn Mít 207:00 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 Thay dây dân bị tưaHoãn
Điện lực An NhơnBH531014Trường An Nhơn 307:00 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 Thay dây dân bị tưaHoãn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục