Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 27/11

10:58' - 26/11/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 27/11.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 27/11 như sau:

Chi tiết lịch cắt điện ngày mai 27/11 ở Bình Định cụ thể như sau:

ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO TÌNH TRẠNG
Điện Lực Bồng Sơn CC532182 TBA Bình Đê 06:00 ngày 27/11/2021 10:30 ngày 27/11/2021 Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Bình Đê-XT474TQU để mở rộng đường kết nối ĐT638-ĐT639 theo yều cầu của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC533156 TBA Tuý Thạnh 06:00 ngày 27/11/2021 08:15 ngày 27/11/2021 Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Bình Đê-XT474TQU để mở rộng đường kết nối ĐT638-ĐT639 theo yều cầu của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC533157 TBA Hy Văn 06:00 ngày 27/11/2021 08:15 ngày 27/11/2021 Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Bình Đê-XT474TQU để mở rộng đường kết nối ĐT638-ĐT639 theo yều cầu của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC533158 TBA Tuý Sơn 06:00 ngày 27/11/2021 08:15 ngày 27/11/2021 Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Bình Đê-XT474TQU để mở rộng đường kết nối ĐT638-ĐT639 theo yều cầu của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC533159 TBA An Đỗ 06:00 ngày 27/11/2021 08:15 ngày 27/11/2021 Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Bình Đê-XT474TQU để mở rộng đường kết nối ĐT638-ĐT639 theo yều cầu của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC533160 TBA Cẩn Hậu 06:00 ngày 27/11/2021 08:15 ngày 27/11/2021 Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Bình Đê-XT474TQU để mở rộng đường kết nối ĐT638-ĐT639 theo yều cầu của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC533161 TBA La Vuông 06:00 ngày 27/11/2021 08:15 ngày 27/11/2021 Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Bình Đê-XT474TQU để mở rộng đường kết nối ĐT638-ĐT639 theo yều cầu của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC533185 TBA Tường Sơn 06:00 ngày 27/11/2021 08:15 ngày 27/11/2021 Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Bình Đê-XT474TQU để mở rộng đường kết nối ĐT638-ĐT639 theo yều cầu của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC533186 TBA An Hậu Bắc 06:00 ngày 27/11/2021 08:15 ngày 27/11/2021 Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Bình Đê-XT474TQU để mở rộng đường kết nối ĐT638-ĐT639 theo yều cầu của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC573173 TBA Cẩn Hậu 2 06:00 ngày 27/11/2021 08:15 ngày 27/11/2021 Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Bình Đê-XT474TQU để mở rộng đường kết nối ĐT638-ĐT639 theo yều cầu của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC573226 TBA Hy Văn 2 06:00 ngày 27/11/2021 08:15 ngày 27/11/2021 Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Bình Đê-XT474TQU để mở rộng đường kết nối ĐT638-ĐT639 theo yều cầu của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539044 TBA Hồ cẩn hậu (XN thủy lợi 1) 06:00 ngày 27/11/2021 08:15 ngày 27/11/2021 Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Bình Đê-XT474TQU để mở rộng đường kết nối ĐT638-ĐT639 theo yều cầu của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539045 TBA CP ĐT và KD TH Thương Thảo 06:00 ngày 27/11/2021 08:15 ngày 27/11/2021 Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Bình Đê-XT474TQU để mở rộng đường kết nối ĐT638-ĐT639 theo yều cầu của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539049 TBA 750KVA Cty TNHH XDTH Kim Thành ( Túy sơn) 06:00 ngày 27/11/2021 08:15 ngày 27/11/2021 Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Bình Đê-XT474TQU để mở rộng đường kết nối ĐT638-ĐT639 theo yều cầu của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539051 TBA 560 KVA Cty TNHH SX TM Thiên Mã 06:00 ngày 27/11/2021 08:15 ngày 27/11/2021 Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Bình Đê-XT474TQU để mở rộng đường kết nối ĐT638-ĐT639 theo yều cầu của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539181 CTy May Hoài Sơn 06:00 ngày 27/11/2021 08:15 ngày 27/11/2021 Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Bình Đê-XT474TQU để mở rộng đường kết nối ĐT638-ĐT639 theo yều cầu của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530255 Nhơn Bình 1 07:00 ngày 27/11/2021 08:45 ngày 27/11/2021 Đấu nối KDC Chợ Dinh 1, 2, 3; đấu nối KDC Nhơn Bình 5 kết hợp đấu nối XT 471/ĐĐA vào XT 471/QNH Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530258 Tường Vân 07:00 ngày 27/11/2021 09:45 ngày 27/11/2021 Sang ĐZ 0,4kV, thu hồi cột Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530259 Nhơn Phú 5 07:00 ngày 27/11/2021 08:45 ngày 27/11/2021 Đấu nối KDC Chợ Dinh 1, 2, 3; đấu nối KDC Nhơn Bình 5 kết hợp đấu nối XT 471/ĐĐA vào XT 471/QNH Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530265 Đào Tấn 2 07:00 ngày 27/11/2021 08:45 ngày 27/11/2021 Đấu nối KDC Chợ Dinh 1, 2, 3; đấu nối KDC Nhơn Bình 5 kết hợp đấu nối XT 471/ĐĐA vào XT 471/QNH Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530266 Nhơn Bình 3 07:00 ngày 27/11/2021 08:45 ngày 27/11/2021 Đấu nối KDC Chợ Dinh 1, 2, 3; đấu nối KDC Nhơn Bình 5 kết hợp đấu nối XT 471/ĐĐA vào XT 471/QNH Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530268 Nhơn Bình 7 07:00 ngày 27/11/2021 08:45 ngày 27/11/2021 Đấu nối KDC Chợ Dinh 1, 2, 3; đấu nối KDC Nhơn Bình 5 kết hợp đấu nối XT 471/ĐĐA vào XT 471/QNH Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530271 Phụ An 07:00 ngày 27/11/2021 08:45 ngày 27/11/2021 Đấu nối KDC Chợ Dinh 1, 2, 3; đấu nối KDC Nhơn Bình 5 kết hợp đấu nối XT 471/ĐĐA vào XT 471/QNH Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530274 Nhơn Bình 5 07:00 ngày 27/11/2021 08:45 ngày 27/11/2021 Đấu nối KDC Chợ Dinh 1, 2, 3; đấu nối KDC Nhơn Bình 5 kết hợp đấu nối XT 471/ĐĐA vào XT 471/QNH Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530277 Nhơn Bình 8 07:00 ngày 27/11/2021 08:45 ngày 27/11/2021 Đấu nối KDC Chợ Dinh 1, 2, 3; đấu nối KDC Nhơn Bình 5 kết hợp đấu nối XT 471/ĐĐA vào XT 471/QNH Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530282 Xóm Dừa 07:00 ngày 27/11/2021 08:45 ngày 27/11/2021 Đấu nối KDC Chợ Dinh 1, 2, 3; đấu nối KDC Nhơn Bình 5 kết hợp đấu nối XT 471/ĐĐA vào XT 471/QNH Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530284 TĐC Làng SOS 07:00 ngày 27/11/2021 08:45 ngày 27/11/2021 Đấu nối KDC Chợ Dinh 1, 2, 3; đấu nối KDC Nhơn Bình 5 kết hợp đấu nối XT 471/ĐĐA vào XT 471/QNH Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530670 Đào Tấn 4 07:00 ngày 27/11/2021 08:45 ngày 27/11/2021 Đấu nối KDC Chợ Dinh 1, 2, 3; đấu nối KDC Nhơn Bình 5 kết hợp đấu nối XT 471/ĐĐA vào XT 471/QNH Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530852 Nguyễn Diêu 07:00 ngày 27/11/2021 08:45 ngày 27/11/2021 Đấu nối KDC Chợ Dinh 1, 2, 3; đấu nối KDC Nhơn Bình 5 kết hợp đấu nối XT 471/ĐĐA vào XT 471/QNH Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530880 KDC Nhơn Phú 1 07:00 ngày 27/11/2021 08:45 ngày 27/11/2021 Đấu nối KDC Chợ Dinh 1, 2, 3; đấu nối KDC Nhơn Bình 5 kết hợp đấu nối XT 471/ĐĐA vào XT 471/QNH Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530881 KDC Nhơn Phú 2 07:00 ngày 27/11/2021 08:45 ngày 27/11/2021 Đấu nối KDC Chợ Dinh 1, 2, 3; đấu nối KDC Nhơn Bình 5 kết hợp đấu nối XT 471/ĐĐA vào XT 471/QNH Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530895 KDC Nhơn Bình 1 07:00 ngày 27/11/2021 08:45 ngày 27/11/2021 Đấu nối KDC Chợ Dinh 1, 2, 3; đấu nối KDC Nhơn Bình 5 kết hợp đấu nối XT 471/ĐĐA vào XT 471/QNH Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530897 KDC Nhơn Bình 3 07:00 ngày 27/11/2021 08:45 ngày 27/11/2021 Đấu nối KDC Chợ Dinh 1, 2, 3; đấu nối KDC Nhơn Bình 5 kết hợp đấu nối XT 471/ĐĐA vào XT 471/QNH Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC539031 KDC Bắc Làng SOS 07:00 ngày 27/11/2021 08:45 ngày 27/11/2021 Đấu nối KDC Chợ Dinh 1, 2, 3; đấu nối KDC Nhơn Bình 5 kết hợp đấu nối XT 471/ĐĐA vào XT 471/QNH Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC539108 Thi công Ecohome 07:00 ngày 27/11/2021 08:45 ngày 27/11/2021 Đấu nối KDC Chợ Dinh 1, 2, 3; đấu nối KDC Nhơn Bình 5 kết hợp đấu nối XT 471/ĐĐA vào XT 471/QNH Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC539110 Chung cư Ecohome T1 07:00 ngày 27/11/2021 08:45 ngày 27/11/2021 Đấu nối KDC Chợ Dinh 1, 2, 3; đấu nối KDC Nhơn Bình 5 kết hợp đấu nối XT 471/ĐĐA vào XT 471/QNH Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC539111 Chung cư Ecohome T5 07:00 ngày 27/11/2021 08:45 ngày 27/11/2021 Đấu nối KDC Chợ Dinh 1, 2, 3; đấu nối KDC Nhơn Bình 5 kết hợp đấu nối XT 471/ĐĐA vào XT 471/QNH Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH532002 TBA SOS 07:00 ngày 27/11/2021 08:45 ngày 27/11/2021 Đấu nối KDC Chợ Dinh 1, 2, 3; đấu nối KDC Nhơn Bình 5 kết hợp đấu nối XT 471/ĐĐA vào XT 471/QNH Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH532003 TBA ĐH Quang Trung 07:00 ngày 27/11/2021 08:45 ngày 27/11/2021 Đấu nối KDC Chợ Dinh 1, 2, 3; đấu nối KDC Nhơn Bình 5 kết hợp đấu nối XT 471/ĐĐA vào XT 471/QNH Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539314 TBA Thực phẩm Nhơn Bình 07:00 ngày 27/11/2021 08:45 ngày 27/11/2021 Đấu nối KDC Chợ Dinh 1, 2, 3; đấu nối KDC Nhơn Bình 5 kết hợp đấu nối XT 471/ĐĐA vào XT 471/QNH Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530254 Kho Xăng 07:00 ngày 27/11/2021 11:30 ngày 27/11/2021 Dựng cột, sang dây ĐZ 22 KV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530299 TBA Cư Xá 07:00 ngày 27/11/2021 11:30 ngày 27/11/2021 Dựng cột, sang dây ĐZ 22 KV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH535012 K1 07:00 ngày 27/11/2021 11:30 ngày 27/11/2021 Dựng cột, sang dây ĐZ 22 KV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH535014 Hậu Cần 07:00 ngày 27/11/2021 11:30 ngày 27/11/2021 Dựng cột, sang dây ĐZ 22 KV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH535029 Chiếu Sáng Phi Trường Phù Cát 07:00 ngày 27/11/2021 11:30 ngày 27/11/2021 Dựng cột, sang dây ĐZ 22 KV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH535032 Công Ty Thái An 07:00 ngày 27/11/2021 11:30 ngày 27/11/2021 Dựng cột, sang dây ĐZ 22 KV Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530262 TBA Huỳnh Giản Bắc 07:00 ngày 27/11/2021 10:30 ngày 27/11/2021 Dựng cột, thay dây để đảm bảo an toàn (Khắc phục thiệt hại bão số 9 năm 2020) Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530310 TBA Đông Điền 07:00 ngày 27/11/2021 10:30 ngày 27/11/2021 Dựng cột, thay dây để đảm bảo an toàn (Khắc phục thiệt hại bão số 9 năm 2020) Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530364 TBA NTTS Đông Điền 07:00 ngày 27/11/2021 10:30 ngày 27/11/2021 Dựng cột, thay dây để đảm bảo an toàn (Khắc phục thiệt hại bão số 9 năm 2020) Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530391 TBA TĐC Huỳnh Giản 07:00 ngày 27/11/2021 10:30 ngày 27/11/2021 Dựng cột, thay dây để đảm bảo an toàn (Khắc phục thiệt hại bão số 9 năm 2020) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538054 GIA HỘI 07:45 ngày 27/11/2021 09:15 ngày 27/11/2021 Xử lý MBA bị rịn dầu, Sang tải ĐZ 0,4kV TBA Gia Hội qua Gia Hội 2Sang tải ĐZ 0,4kV TBA Gia Hội qua Gia Hội 2 Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538217 GIA HỘI 2 07:45 ngày 27/11/2021 09:15 ngày 27/11/2021 Xử lý MBA bị rịn dầu, Sang tải ĐZ 0,4kV TBA Gia Hội qua Gia Hội 2 Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539176 TBA ĐMT Công ty CP INVEST SOLAR NBC 08:30 ngày 27/11/2021 12:00 ngày 27/11/2021 Bảo dưỡng TBA ĐMT Cty CP Invest Solar NBA Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539109 TBA Đại Học Quy Nhơn 13:45 ngày 27/11/2021 16:15 ngày 27/11/2021 Định Kỳ TI Đã duyệt

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục