Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 27/2

13:30' - 26/02/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 27/2.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 27/2 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Hoài ÂnIC530154TBA Dốc Sỏi (Truông Sỏi)07:30 ngày 27/02/2021 08:20 ngày 27/02/2021 Chen cột xử lý pha đất trong khoảng cột từ C187 - C188 thuộc XT 475 HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC530158TBA Nhà văn hoá.07:30 ngày 27/02/2021 08:20 ngày 27/02/2021 Chen cột xử lý pha đất trong khoảng cột từ C187 - C188 thuộc XT 475 HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC530166TBA Gia Chiểu.07:30 ngày 27/02/2021 08:20 ngày 27/02/2021 Chen cột xử lý pha đất trong khoảng cột từ C187 - C188 thuộc XT 475 HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC530179TBA Trung Tâm Huyện07:30 ngày 27/02/2021 08:20 ngày 27/02/2021 Chen cột xử lý pha đất trong khoảng cột từ C187 - C188 thuộc XT 475 HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC531008TBA An Hậu 107:30 ngày 27/02/2021 16:40 ngày 27/02/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ C187/23 đến C187/58 XT 475-HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC531009TBA An Hậu 207:30 ngày 27/02/2021 16:40 ngày 27/02/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ C187/23 đến C187/58 XT 475-HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC531010TBA Núi Bụt07:30 ngày 27/02/2021 08:20 ngày 27/02/2021 Chen cột xử lý pha đất trong khoảng cột từ C187 - C188 thuộc XT 475 HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC531010TBA Núi Bụt07:30 ngày 27/02/2021 16:40 ngày 27/02/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ C187/23 đến C187/58 XT 475-HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC531011TBA An Đôn07:30 ngày 27/02/2021 16:40 ngày 27/02/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ C187/23 đến C187/58 XT 475-HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC531012TBA An Hòa07:30 ngày 27/02/2021 16:40 ngày 27/02/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ C187/23 đến C187/58 XT 475-HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC531013TBA An Thiện07:30 ngày 27/02/2021 16:40 ngày 27/02/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ C187/23 đến C187/58 XT 475-HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC531016TBA Linh Chiểu07:30 ngày 27/02/2021 16:40 ngày 27/02/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ C187/23 đến C187/58 XT 475-HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC531017TBA An Chiểu07:30 ngày 27/02/2021 16:40 ngày 27/02/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ C187/23 đến C187/58 XT 475-HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC537035TBA An Hậu 307:30 ngày 27/02/2021 16:40 ngày 27/02/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ C187/23 đến C187/58 XT 475-HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC537046TBA Mộc Bài 207:30 ngày 27/02/2021 08:20 ngày 27/02/2021 Chen cột xử lý pha đất trong khoảng cột từ C187 - C188 thuộc XT 475 HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC539160Gia Chiểu 207:30 ngày 27/02/2021 08:20 ngày 27/02/2021 Chen cột xử lý pha đất trong khoảng cột từ C187 - C188 thuộc XT 475 HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIH539016TBA Bưu cục Hoài Ân07:30 ngày 27/02/2021 08:20 ngày 27/02/2021 Chen cột xử lý pha đất trong khoảng cột từ C187 - C188 thuộc XT 475 HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIH539018TBA Nhà máy xử lý nước BĐ07:30 ngày 27/02/2021 08:20 ngày 27/02/2021 Chen cột xử lý pha đất trong khoảng cột từ C187 - C188 thuộc XT 475 HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIH539019TBA Bãi giếng cấp nước07:30 ngày 27/02/2021 08:20 ngày 27/02/2021 Chen cột xử lý pha đất trong khoảng cột từ C187 - C188 thuộc XT 475 HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIH539090TBA Đức Long07:30 ngày 27/02/2021 08:20 ngày 27/02/2021 Chen cột xử lý pha đất trong khoảng cột từ C187 - C188 thuộc XT 475 HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIH539091TBA Gia Đức07:30 ngày 27/02/2021 08:20 ngày 27/02/2021 Chen cột xử lý pha đất trong khoảng cột từ C187 - C188 thuộc XT 475 HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIH539092TBA Gia Đức 207:30 ngày 27/02/2021 08:20 ngày 27/02/2021 Chen cột xử lý pha đất trong khoảng cột từ C187 - C188 thuộc XT 475 HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIH539093TBA Đức Long 207:30 ngày 27/02/2021 08:20 ngày 27/02/2021 Chen cột xử lý pha đất trong khoảng cột từ C187 - C188 thuộc XT 475 HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIH539114TBA May Hoài Ân07:30 ngày 27/02/2021 08:20 ngày 27/02/2021 Chen cột xử lý pha đất trong khoảng cột từ C187 - C188 thuộc XT 475 HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIH539176TBA ĐMT Công ty CP INVEST SOLAR NBC07:30 ngày 27/02/2021 08:20 ngày 27/02/2021 Chen cột xử lý pha đất trong khoảng cột từ C187 - C188 thuộc XT 475 HNHHoãn

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục