Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 3/10

11:44' - 02/10/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 3/10.

Điện lực Bình Định thông báo lịch cắt điện ngày 3/10 như sau:

Chi tiết lịch cắt điện tại Bình Định ngày 3/10:

Điện Lực Phú TàiFD53B401HD Furniture Group06:00 ngày 03/10/202117:00 ngày 03/10/2021Thay cột, thay dây dẫn, xà, sứ ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFD53B405ĐMT Phước Hòa06:00 ngày 03/10/202117:00 ngày 03/10/2021Thay cột, thay dây dẫn, xà, sứ ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFD53B411ĐMT Phúc Việt06:00 ngày 03/10/202117:00 ngày 03/10/2021Thay cột, thay dây dẫn, xà, sứ ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFD53B412ĐMT NLS Thái Bình06:00 ngày 03/10/202117:00 ngày 03/10/2021Thay cột, thay dây dẫn, xà, sứ ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH51B501BTS 17BĐ00806:00 ngày 03/10/202117:00 ngày 03/10/2021Thay cột, thay dây dẫn, xà, sứ ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539113Trí Tín06:00 ngày 03/10/202117:00 ngày 03/10/2021Thay cột, thay dây dẫn, xà, sứ ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539114Ga Công Nghiệp06:00 ngày 03/10/202117:00 ngày 03/10/2021Thay cột, thay dây dẫn, xà, sứ ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539115DNTN Sơn Hải06:00 ngày 03/10/202117:00 ngày 03/10/2021Thay cột, thay dây dẫn, xà, sứ ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539122050606:00 ngày 03/10/202117:00 ngày 03/10/2021Thay cột, thay dây dẫn, xà, sứ ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539130Trang phục ngoài trời CPPC06:00 ngày 03/10/202117:00 ngày 03/10/2021Thay cột, thay dây dẫn, xà, sứ ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBD631003ĐMT Tam Tây Sơn17:00 ngày 03/10/202117:30 ngày 03/10/2021Thay tủ điều khiển RecloserĐã duyệt
Điện lực An NhơnBD631004ĐMT Tứ Tây Sơn17:00 ngày 03/10/202117:30 ngày 03/10/2021Thay tủ điều khiển RecloserĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH631044Công Ty Cổ Phần Long Hải BĐ17:00 ngày 03/10/202117:30 ngày 03/10/2021Thay tủ điều khiển RecloserĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH631046Nghiền Đá Nguyễn Hoàng 117:00 ngày 03/10/202117:30 ngày 03/10/2021Thay tủ điều khiển RecloserĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH631047Nghiền Đá Nguyễn Hoàng 217:00 ngày 03/10/202117:30 ngày 03/10/2021Thay tủ điều khiển RecloserĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH631056Đá Granite BĐ17:00 ngày 03/10/202117:30 ngày 03/10/2021Thay tủ điều khiển RecloserĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH631062Công Ty Phú Sơn17:00 ngày 03/10/202117:30 ngày 03/10/2021Thay tủ điều khiển RecloserĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH631064Thái Bảo17:00 ngày 03/10/202117:30 ngày 03/10/2021Thay tủ điều khiển RecloserĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH631065Thuận Tín17:00 ngày 03/10/202117:30 ngày 03/10/2021Thay tủ điều khiển RecloserĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH631066Gỗ Hà Thanh17:00 ngày 03/10/202117:30 ngày 03/10/2021Thay tủ điều khiển RecloserĐã duyệt


Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục