Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày 10/6

09:37' - 10/06/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày 10/6.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai 10/6 cập nhật mới nhất như sau:

 

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Diên Khánh EC510190Trạm 190 - Diên Thạnh05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510283Trạm 283 - Diên Toàn05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530002Trạm 02 - Thị trấn DK05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC53002BTrạm 02B - Thị trấn DK05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530030Trạm 30 - Diên Toàn05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530051Trạm 51 - Thị trấn DK05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530052Trạm 52 - Thị trấn DK05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530053Trạm 53 - Diên Toàn05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530068Trạm 68 - Thị trấn DK05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530069Trạm 69 - Thị trấn DK05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530075Trạm 75 - Diên Thạnh05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530076Trạm 76 - Thị Trấn DK05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530091Trạm 91 - Thị trấn DK05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530131Trạm 131 - Diên Thạnh05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530189Trạm 189 - Diên Thạnh05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530239Trạm 239 - Diên An05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530263Trạm 263 - TT Dạy nghề DK05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530345Trạm 345 - UBND Huyện DK05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530347Trạm 347 - Diên Thạnh05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530361Trạm 361 - Thị trấn DK05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530363Trạm 363 - Diên Phú05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530480Trạm 480 - Thị trấn DK05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC53052BTrạm 52B - Thị trấn DK05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC53052CTrạm 52C - Thị trấn DK05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC53053BTrạm 53B - Diên Toàn05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC53068BTrạm 68B - Thị trấn DK05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC53091BTrạm 91B - Thị trấn DK05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC53122BTrạm 122B - Thị trấn DK05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC53131BTrạm 131B - Diên Thạnh05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530047Trạm 47 - TT Viễn thông DK05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530074Trạm 74 - HTX Nước đá Thanh Bình05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530206Trạm 206 - Truờng Hoàng Hoa Thám05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530265Trạm 265 - Trung đoàn 97405:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530269Trạm 269 - CTCP Tập đoàn Hoa Sen05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530278Trạm 278 - DNTN Nam Đồng05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530421Trạm 421 - Cty TNHH Cúc Thái05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530423Trạm 423 - Chi Cục Thuế Diên Khánh05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530518Trạm 518 - Cty TNHH Minh Phát05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530519Trạm 519 - Cty TNHH Minh Phát05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530520Trạm 520 - Cty TNHH Minh Phát05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530526Trạm 526 - Ban QL DV Công ích Huyện DK05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530546Trạm 546 - Bệnh viện Nhiệt đới05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530570Trạm 570 - Cơ sở SX Nem chả Lan Chi05:00 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 477DKH_22/1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC52050CTrạm T.50C -Phú Vinh05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530018Trạm T.18 - Hải Đức05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530042Trạm T.42 -Vĩnh Điềm05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530057Trạm T.57 Trạm 57 -Mã Vòng05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530089Trạm T.89 -Hải Đức05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530094Trạm T.94 -Vĩnh Trung05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53018BTrạm T.18B - Thủy Xưởng05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530042Trạm T.42 -Vĩnh Điềm05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530057Trạm T.57 Trạm 57 -Mã Vòng05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530089Trạm T.89 -Hải Đức05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530094Trạm T.94 -Vĩnh Trung05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53018BTrạm T.18B - Thủy Xưởng05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530310Trạm T.310-Công trình thoát lũ-Vĩnh Thái05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53041ATrạm T.41A -Chợ Mới-Trước UBan05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53041BTrạm T.41B -Kim Bồng-Ngọc Hiệp05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53041CTrạm T.41C -ngay chắn đường sắt Hg lộ 4505:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53041ETrạm T.41E-Phường Ngọc Hiệp05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53041KTrạm T.41K - Kim Bồng05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53041LTrạm T.41L - Ngọc Hiệp05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53041MTrạm T.41M - Ngọc Hiệp05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53041NTrạm T.41N - Kim Bồng05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53042BTrạm T.42B-Vĩnh Điềm Ngọc Hiệp05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53046BTrạm T.46B -Vĩnh Châu -V Hiệp05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53050BTrạm T.50B -Phú Vinh05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53050DTrạm T.50D -Cầu Bè05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53050GTrạm T.50G Vinh Thanh(gan Trương Hà Huy Tâp)05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53050KTrạm T.50K - Vĩnh Thạnh05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53050LTrạm T.50L - Cầu Bè05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53052ATrạm T.52A -Vĩnh Thái05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53052CTrạm T.52C -Thái Thông -V Thái05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53052DTrạm T.52D -Vĩnh Thái05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53052ETrạm T.52E -Vĩnh Thái05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53053ATrạm T.53A- gan truong TH Vinh Thai05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53053BTrạm T.53B - Vĩnh Thái05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53059CTrạm T.59C - Vĩnh Thạnh05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53068GTrạm T.68G - Kim Bồng05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53094BTrạm T.94B - Đồng Nhơn Vĩnh Thái05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53094CTrạm T.94C - Vĩnh Thái05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53094DTrạm T.94D - Đồng Nhơn05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530174Trạm T.174 Trạm Đèn đường Cầu Dứa05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530291Trạm T.291-CTTNHH Hoàng Lan-Cầu Dứa05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530339Trạm T.339 - Ô tô Trường Hải05:30 ngày 10/06/2021 06:00 ngày 10/06/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 28, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_29 Tháo lèo 475MVO tại VT 49, cuộn lèo tuyến 475MVO về hướng cột 475-476MVO_48Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC53081BTrạm 81B - Thị trấn DK05:30 ngày 10/06/2021 11:00 ngày 10/06/2021 Xử lý pha đất nhánh rẽ 477T2.NTR từ cột 39 đến 39/1 để xe vận chuyển STST đi quaĐã duyệt
ĐL Diên Khánh EC53084BTrạm 84B - Diên Sơn05:30 ngày 10/06/2021 11:00 ngày 10/06/2021 Xử lý pha đất nhánh rẽ 477T2.NTR từ cột 39 đến 39/1 để xe vận chuyển STST đi quaĐã duyệt
ĐL Diên Khánh EC53152BTrạm 152B - Diên Phú05:30 ngày 10/06/2021 11:00 ngày 10/06/2021 Xử lý pha đất nhánh rẽ 477T2.NTR từ cột 39 đến 39/1 để xe vận chuyển STST đi quaĐã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530023Trạm 23 - CTCP VTTB & XDGT Kh.Hoà05:30 ngày 10/06/2021 11:00 ngày 10/06/2021 Xử lý pha đất nhánh rẽ 477T2.NTR từ cột 39 đến 39/1 để xe vận chuyển STST đi quaĐã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530055Trạm 55 - CTCP Kỹ thuật Cầu Đường An Phong05:30 ngày 10/06/2021 11:00 ngày 10/06/2021 Xử lý pha đất nhánh rẽ 477T2.NTR từ cột 39 đến 39/1 để xe vận chuyển STST đi quaĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục