Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày 11/5

14:10' - 10/05/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày 11/5.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai 11/5 cập nhật mới nhất như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Diên Khánh EC510207Trạm 207 - Diên An05:30 ngày 11/05/2021 06:30 ngày 11/05/2021 Tháo lèo 475T2.NTR_84Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510208Trạm 208 - Diên An05:30 ngày 11/05/2021 06:30 ngày 11/05/2021 Tháo lèo 475T2.NTR_84Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510209Trạm 209 - Diên An05:30 ngày 11/05/2021 06:30 ngày 11/05/2021 Tháo lèo 475T2.NTR_84Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510210Trạm 210 - Diên An05:30 ngày 11/05/2021 06:30 ngày 11/05/2021 Tháo lèo 475T2.NTR_84Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510211Trạm 211 - Diên An05:30 ngày 11/05/2021 06:30 ngày 11/05/2021 Tháo lèo 475T2.NTR_84Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510212Trạm 212 - Diên An05:30 ngày 11/05/2021 06:30 ngày 11/05/2021 Tháo lèo 475T2.NTR_84Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510213Trạm 213 - Diên An05:30 ngày 11/05/2021 06:30 ngày 11/05/2021 Tháo lèo 475T2.NTR_84Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510214Trạm 214 - Diên An05:30 ngày 11/05/2021 06:30 ngày 11/05/2021 Tháo lèo 475T2.NTR_84Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510215Trạm 215 - Diên Toàn05:30 ngày 11/05/2021 06:30 ngày 11/05/2021 Tháo lèo 475T2.NTR_84Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510216Trạm 216 - Diên Toàn05:30 ngày 11/05/2021 06:30 ngày 11/05/2021 Tháo lèo 475T2.NTR_84Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530083Trạm 83 - Diên An05:30 ngày 11/05/2021 06:30 ngày 11/05/2021 Tháo lèo 475T2.NTR_84Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530089Trạm 89 - Diên An05:30 ngày 11/05/2021 06:30 ngày 11/05/2021 Tháo lèo 475T2.NTR_84Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530346Trạm 346 - Diên Toàn05:30 ngày 11/05/2021 06:30 ngày 11/05/2021 Tháo lèo 475T2.NTR_84Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC53041BTrạm 41B - Diên An05:30 ngày 11/05/2021 06:30 ngày 11/05/2021 Tháo lèo 475T2.NTR_84Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530425Trạm 425 - Thị trấn DK05:30 ngày 11/05/2021 06:30 ngày 11/05/2021 Tháo lèo 475T2.NTR_84Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52J090Trạm J090 Cam Hòa05:30 ngày 11/05/2021 06:00 ngày 11/05/2021 Thao tác chuyển lưới cấp nguồn từ 471BĐCR qua CD 471BĐCR-475SDA_R71/20 đến 475SDA_65/5, cắt DCL 475SDA_60, đóng mạch vòng nhánh rẽ 475SDA_43 đến 475SDA_65/3/15Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52J092Trạm J092 Cam Hòa05:30 ngày 11/05/2021 06:00 ngày 11/05/2021 Thao tác chuyển lưới cấp nguồn từ 471BĐCR qua CD 471BĐCR-475SDA_R71/20 đến 475SDA_65/5, cắt DCL 475SDA_60, đóng mạch vòng nhánh rẽ 475SDA_43 đến 475SDA_65/3/15Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52J131Trạm J131 Cam Hòa05:30 ngày 11/05/2021 06:00 ngày 11/05/2021 Thao tác chuyển lưới cấp nguồn từ 471BĐCR qua CD 471BĐCR-475SDA_R71/20 đến 475SDA_65/5, cắt DCL 475SDA_60, đóng mạch vòng nhánh rẽ 475SDA_43 đến 475SDA_65/3/15Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52J141Trạm J141 Cam Hòa05:30 ngày 11/05/2021 06:00 ngày 11/05/2021 Thao tác chuyển lưới cấp nguồn từ 471BĐCR qua CD 471BĐCR-475SDA_R71/20 đến 475SDA_65/5, cắt DCL 475SDA_60, đóng mạch vòng nhánh rẽ 475SDA_43 đến 475SDA_65/3/15Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52K154Trạm K154 Cam Tân05:30 ngày 11/05/2021 06:00 ngày 11/05/2021 Thao tác chuyển lưới cấp nguồn từ 471BĐCR qua CD 471BĐCR-475SDA_R71/20 đến 475SDA_65/5, cắt DCL 475SDA_60, đóng mạch vòng nhánh rẽ 475SDA_43 đến 475SDA_65/3/15Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53067CTrạm G067C TT Cam Đức05:30 ngày 11/05/2021 06:00 ngày 11/05/2021 Thao tác chuyển lưới cấp nguồn từ 471BĐCR qua CD 471BĐCR-475SDA_R71/20 đến 475SDA_65/5, cắt DCL 475SDA_60, đóng mạch vòng nhánh rẽ 475SDA_43 đến 475SDA_65/3/15Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53072BTrạm G072B TT Cam Đức05:30 ngày 11/05/2021 06:00 ngày 11/05/2021 Thao tác chuyển lưới cấp nguồn từ 471BĐCR qua CD 471BĐCR-475SDA_R71/20 đến 475SDA_65/5, cắt DCL 475SDA_60, đóng mạch vòng nhánh rẽ 475SDA_43 đến 475SDA_65/3/15Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53072CTRẠM G072C TT Cam Đức05:30 ngày 11/05/2021 06:00 ngày 11/05/2021 Thao tác chuyển lưới cấp nguồn từ 471BĐCR qua CD 471BĐCR-475SDA_R71/20 đến 475SDA_65/5, cắt DCL 475SDA_60, đóng mạch vòng nhánh rẽ 475SDA_43 đến 475SDA_65/3/15Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53074BTrạm G074B TT Cam Đức05:30 ngày 11/05/2021 06:00 ngày 11/05/2021 Thao tác chuyển lưới cấp nguồn từ 471BĐCR qua CD 471BĐCR-475SDA_R71/20 đến 475SDA_65/5, cắt DCL 475SDA_60, đóng mạch vòng nhánh rẽ 475SDA_43 đến 475SDA_65/3/15Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53075BTrạm H075B CHT05:30 ngày 11/05/2021 06:00 ngày 11/05/2021 Thao tác chuyển lưới cấp nguồn từ 471BĐCR qua CD 471BĐCR-475SDA_R71/20 đến 475SDA_65/5, cắt DCL 475SDA_60, đóng mạch vòng nhánh rẽ 475SDA_43 đến 475SDA_65/3/15Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53K573CTY CP KSản & XD Vạn Phúc05:30 ngày 11/05/2021 06:00 ngày 11/05/2021 Thao tác chuyển lưới cấp nguồn từ 471BĐCR qua CD 471BĐCR-475SDA_R71/20 đến 475SDA_65/5, cắt DCL 475SDA_60, đóng mạch vòng nhánh rẽ 475SDA_43 đến 475SDA_65/3/15Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53K574CTY TNHH Một Thành Viên Hằng Hải05:30 ngày 11/05/2021 06:00 ngày 11/05/2021 Thao tác chuyển lưới cấp nguồn từ 471BĐCR qua CD 471BĐCR-475SDA_R71/20 đến 475SDA_65/5, cắt DCL 475SDA_60, đóng mạch vòng nhánh rẽ 475SDA_43 đến 475SDA_65/3/15Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53K615Công ty CPTMĐT P.H Nha Trang05:30 ngày 11/05/2021 06:00 ngày 11/05/2021 Thao tác chuyển lưới cấp nguồn từ 471BĐCR qua CD 471BĐCR-475SDA_R71/20 đến 475SDA_65/5, cắt DCL 475SDA_60, đóng mạch vòng nhánh rẽ 475SDA_43 đến 475SDA_65/3/15Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53K616Trạm K616 Công Ty Hằng Hải ( mỏ đá )05:30 ngày 11/05/2021 06:00 ngày 11/05/2021 Thao tác chuyển lưới cấp nguồn từ 471BĐCR qua CD 471BĐCR-475SDA_R71/20 đến 475SDA_65/5, cắt DCL 475SDA_60, đóng mạch vòng nhánh rẽ 475SDA_43 đến 475SDA_65/3/15Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53K617Trạm K617 - HTX Trường Tín Cam Lâm05:30 ngày 11/05/2021 06:00 ngày 11/05/2021 Thao tác chuyển lưới cấp nguồn từ 471BĐCR qua CD 471BĐCR-475SDA_R71/20 đến 475SDA_65/5, cắt DCL 475SDA_60, đóng mạch vòng nhánh rẽ 475SDA_43 đến 475SDA_65/3/15Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC41224BTrạm công cộng 519B Hóc Chim Vạn Phú14:30 ngày 11/05/2021 15:00 ngày 11/05/2021 Nối lèo VT 472VGI_73 (sau khi thay dây từ VT 472VGI_79 đến 83)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC432019Trạm công cộng 517 Vạn Phú14:30 ngày 11/05/2021 15:00 ngày 11/05/2021 Nối lèo VT 472VGI_73 (sau khi thay dây từ VT 472VGI_79 đến 83)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC432020Trạm công cộng 518 Vinh Huề Vạn Phú14:30 ngày 11/05/2021 15:00 ngày 11/05/2021 Nối lèo VT 472VGI_73 (sau khi thay dây từ VT 472VGI_79 đến 83)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC432021Trạm công cộng 520 Hòn Dứa Vạn Phú14:30 ngày 11/05/2021 15:00 ngày 11/05/2021 Nối lèo VT 472VGI_73 (sau khi thay dây từ VT 472VGI_79 đến 83)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC432024Trạm công cộng 519 Hóc Chim Vạn Phú14:30 ngày 11/05/2021 15:00 ngày 11/05/2021 Nối lèo VT 472VGI_73 (sau khi thay dây từ VT 472VGI_79 đến 83)Đã duyệt

 

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục