Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày 8/6

11:59' - 08/06/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày 8/6.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai 8/6 cập nhật mới nhất như sau:

 

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha Trang BC530080Trạm T.80 -Phong Châu02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC530449Trạm T.449 - Khu tái định cư Đất Lành02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC530450Trạm T.450 - Khu tái định cư Đất Lành02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC530454Trạm T.454 - Khu dân cư Đất Lành02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC530455Trạm T.455 - Khu dân cư Đất Lành02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC530456Trạm T.456 - Khu dân cư Đất Lành02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC530457Trạm T.457 - Khu dân cư Đất Lành02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC530458Trạm T.458 - Khu dân cư Đất Lành02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC530491Trạm T.491-CTCPPTĐT Vĩnh Thái-KĐT Mỹ Gia02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC530492Trạm T.492-CTCPPTĐT Vĩnh Thái-KĐT Mỹ Gia02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53052BTrạm T.52B -Vĩnh Thái -Phong Châu02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53052GTrạm T.52G - Đường Phong Châu02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53052HTrạm T.52H - Phong Châu02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53054ATrạm T.54A - Đất Lành - Vĩnh Thái02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53054CTrạm T.54C -Thuỷ Tú - Vĩnh Thái02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53054ETrạm T.54E - Đất Lành02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530204Trạm T.204 KĐT Mỹ Gia (Trạm bơm)02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530307Trạm T.307-Làng BTST Giáng Hương-ĐLanh VT02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530351Trạm T.351 Cty TNHH Hà Phương-Vĩnh Thái02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530446Trạm T.446 Cơ sở nhựa Ngọc Long-Phong Châu02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530493Trạm T.493 - Khu đô thị Mỹ Gia (Khu 2)02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530494Trạm T.494 - Khu đô thị Mỹ Gia (Khu 2)02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530495Trạm T.495 - KĐT Mỹ Gia (Khu 2)02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530496Trạm T.496 - KĐT Mỹ Gia (Khu 2)02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530497Trạm T.497 - Khu ĐT Mỹ Gia02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530498Trạm T.498 - Khu ĐT Mỹ Gia02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530499Trạm T.499 - Khu ĐT Mỹ Gia02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530501Trạm T.501 - Khu ĐT Mỹ Gia02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530502Trạm T.502 - Khu ĐT Mỹ Gia02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530563Trạm T.563 - Trung tâm Hội nghi tiệc cưới Emerrald02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD53560ATrạm T.560A - CTy TNHH SXXD Khánh Hòa02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD53560BTrạm T.560B - CTy TNHH SXXD Khánh Hòa02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD53560CTrạm T.560C - CTy TNHH SXXD Khánh Hòa02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD53560DTrạm T.560D - CTy TNHH SXXD Khánh Hòa02:42 ngày 08/06/2021 04:42 ngày 08/06/2021 Cháy nhàĐã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC510004Trạm 04 Đảo Trí nguyên05:00 ngày 08/06/2021 08:00 ngày 08/06/2021 Lắp đặt hệ thống Scada cho tủ RMU 475-BTA/131-1Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530010Trạm 10 Trí Nguyên05:00 ngày 08/06/2021 08:00 ngày 08/06/2021 Lắp đặt hệ thống Scada cho tủ RMU 475-BTA/131-1Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530085Trạm 85 Đảo Trí Nguyên05:00 ngày 08/06/2021 08:00 ngày 08/06/2021 Lắp đặt hệ thống Scada cho tủ RMU 475-BTA/131-1Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530086Trạm 86 Đảo Trí Nguyên05:00 ngày 08/06/2021 08:00 ngày 08/06/2021 Lắp đặt hệ thống Scada cho tủ RMU 475-BTA/131-1Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530457Công ty TNHH Ngư Long05:00 ngày 08/06/2021 08:00 ngày 08/06/2021 Lắp đặt hệ thống Scada cho tủ RMU 475-BTA/131-1Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530458CT Du Lịch KH - Hồ Cá Trí Nguyên05:00 ngày 08/06/2021 08:00 ngày 08/06/2021 Lắp đặt hệ thống Scada cho tủ RMU 475-BTA/131-1Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43009BT.09B - (08)05:13 ngày 08/06/2021 07:13 ngày 08/06/2021  Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43009DT.09D - (08)05:13 ngày 08/06/2021 07:13 ngày 08/06/2021  Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC430107T.107 - (11)*05:13 ngày 08/06/2021 07:13 ngày 08/06/2021  Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC430108T.108 - (12)05:13 ngày 08/06/2021 07:13 ngày 08/06/2021  Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC430109T.109 - (12)05:13 ngày 08/06/2021 07:13 ngày 08/06/2021  Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43031BT.31B -(08)05:13 ngày 08/06/2021 07:13 ngày 08/06/2021  Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43033AT.33A - (11)05:13 ngày 08/06/2021 07:13 ngày 08/06/2021  Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43033BT.33B - (11)05:13 ngày 08/06/2021 07:13 ngày 08/06/2021  Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43040AT.40 - (14)*05:13 ngày 08/06/2021 07:13 ngày 08/06/2021  Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43040BT.40B - (14)05:13 ngày 08/06/2021 07:13 ngày 08/06/2021  Đã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để cập nhật lịch cắt điện tại Khánh Hòa, người dân có thể truy cập tại: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục