Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 1/12

14:24' - 30/11/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 1/12.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai cập nhật mới nhất ngày mai 1/12 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Diên Khánh EC510228Trạm 228 - Diên Phước06:00 ngày 01/12/2020 13:00 ngày 01/12/2020 -Thay FCO tuyến 471DKH tại các vị trí: 85-3, 85-8, 85-14, 85-14-1, 85-20, 85-21-12, 85-26Hoãn
ĐL Diên Khánh EC510229Trạm 229 - Diên Phước06:00 ngày 01/12/2020 13:00 ngày 01/12/2020 -Thay FCO tuyến 471DKH tại các vị trí: 85-3, 85-8, 85-14, 85-14-1, 85-20, 85-21-12, 85-26Hoãn
ĐL Diên Khánh EC510231Trạm 231 - Diên Phước06:00 ngày 01/12/2020 13:00 ngày 01/12/2020 -Thay FCO tuyến 471DKH tại các vị trí: 85-3, 85-8, 85-14, 85-14-1, 85-20, 85-21-12, 85-26Hoãn
ĐL Diên Khánh EC530027Trạm 27 - Diên Phước06:00 ngày 01/12/2020 13:00 ngày 01/12/2020 -Thay FCO tuyến 471DKH tại các vị trí: 85-3, 85-8, 85-14, 85-14-1, 85-20, 85-21-12, 85-26Hoãn
ĐL Diên Khánh EC530062Trạm 62 - Diên Phước06:00 ngày 01/12/2020 13:00 ngày 01/12/2020 -Thay FCO tuyến 471DKH tại các vị trí: 85-3, 85-8, 85-14, 85-14-1, 85-20, 85-21-12, 85-26Hoãn
ĐL Diên Khánh EC530230Trạm 230 - Diên Phước06:00 ngày 01/12/2020 13:00 ngày 01/12/2020 -Thay FCO tuyến 471DKH tại các vị trí: 85-3, 85-8, 85-14, 85-14-1, 85-20, 85-21-12, 85-26Hoãn
ĐL Diên Khánh ED530245Trạm 245 - Bưu điện Diên Phước06:00 ngày 01/12/2020 13:00 ngày 01/12/2020 -Thay FCO tuyến 471DKH tại các vị trí: 85-3, 85-8, 85-14, 85-14-1, 85-20, 85-21-12, 85-26Hoãn
ĐL Diên Khánh ED530505Trạm 505 - Phòng QLĐT Diên Khánh06:00 ngày 01/12/2020 13:00 ngày 01/12/2020 -Thay FCO tuyến 471DKH tại các vị trí: 85-3, 85-8, 85-14, 85-14-1, 85-20, 85-21-12, 85-26Hoãn
ĐL Diên Khánh ED530541Trạm 541 - Trạm Bơm Nước cây Da06:00 ngày 01/12/2020 13:00 ngày 01/12/2020 -Thay FCO tuyến 471DKH tại các vị trí: 85-3, 85-8, 85-14, 85-14-1, 85-20, 85-21-12, 85-26Hoãn
ĐL Diên Khánh ED530549Trạm 549 - Cty TNHH Giấy & Bao bì 3/206:00 ngày 01/12/2020 13:00 ngày 01/12/2020 -Thay FCO tuyến 471DKH tại các vị trí: 85-3, 85-8, 85-14, 85-14-1, 85-20, 85-21-12, 85-26Hoãn

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục