Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 1/7

12:32' - 30/06/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 1/7.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 1/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha Trang BD530570HTrạm T.570H - Cty CP Tập đoàn Phúc Sơn06:00 ngày 01/07/2020 17:00 ngày 01/07/2020 - Thi công hộp nối cáp ngầm. - Thí nghiệm lại tủ LBS ngăn 476-7 tủ RMU PS 02 & cáp ngầm trung thế. Thay thế LBS nếu thí nghiệm không đạt.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530570KTrạm T.570K - Cty CP Tập đoàn Phúc Sơn06:00 ngày 01/07/2020 17:00 ngày 01/07/2020 - Thi công hộp nối cáp ngầm. - Thí nghiệm lại tủ LBS ngăn 476-7 tủ RMU PS 02 & cáp ngầm trung thế. Thay thế LBS nếu thí nghiệm không đạt.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530570LTrạm T570L - Cty CP Tập đoàn Phúc Sơn06:00 ngày 01/07/2020 17:00 ngày 01/07/2020 - Thi công hộp nối cáp ngầm. - Thí nghiệm lại tủ LBS ngăn 476-7 tủ RMU PS 02 & cáp ngầm trung thế. Thay thế LBS nếu thí nghiệm không đạt.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530570MTrạm T.570M - Cty CP Tập đoàn Phúc Sơn06:00 ngày 01/07/2020 17:00 ngày 01/07/2020 - Thi công hộp nối cáp ngầm. - Thí nghiệm lại tủ LBS ngăn 476-7 tủ RMU PS 02 & cáp ngầm trung thế. Thay thế LBS nếu thí nghiệm không đạt.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530570NTrạm T.570N - Cty CP Tập đoàn Phúc Sơn06:00 ngày 01/07/2020 17:00 ngày 01/07/2020 - Thi công hộp nối cáp ngầm. - Thí nghiệm lại tủ LBS ngăn 476-7 tủ RMU PS 02 & cáp ngầm trung thế. Thay thế LBS nếu thí nghiệm không đạt.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD53570BTrạm T.570B - Cty CP Tập đoàn Phúc Sơn06:00 ngày 01/07/2020 17:00 ngày 01/07/2020 - Thi công hộp nối cáp ngầm. - Thí nghiệm lại tủ LBS ngăn 476-7 tủ RMU PS 02 & cáp ngầm trung thế. Thay thế LBS nếu thí nghiệm không đạt.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD53570CTrạm T.570C - Cty CP Tập đoàn Phúc Sơn06:00 ngày 01/07/2020 17:00 ngày 01/07/2020 - Thi công hộp nối cáp ngầm. - Thí nghiệm lại tủ LBS ngăn 476-7 tủ RMU PS 02 & cáp ngầm trung thế. Thay thế LBS nếu thí nghiệm không đạt.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD53570DTrạm T.570D - Cty CP Tập đoàn Phúc Sơn06:00 ngày 01/07/2020 17:00 ngày 01/07/2020 - Thi công hộp nối cáp ngầm. - Thí nghiệm lại tủ LBS ngăn 476-7 tủ RMU PS 02 & cáp ngầm trung thế. Thay thế LBS nếu thí nghiệm không đạt.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD53570ETrạm T.570E - Cty CP Tập đoàn Phúc Sơn06:00 ngày 01/07/2020 17:00 ngày 01/07/2020 - Thi công hộp nối cáp ngầm. - Thí nghiệm lại tủ LBS ngăn 476-7 tủ RMU PS 02 & cáp ngầm trung thế. Thay thế LBS nếu thí nghiệm không đạt.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD53570FTrạm T.570F - Cty CP Tập đoàn Phúc Sơn06:00 ngày 01/07/2020 17:00 ngày 01/07/2020 - Thi công hộp nối cáp ngầm. - Thí nghiệm lại tủ LBS ngăn 476-7 tủ RMU PS 02 & cáp ngầm trung thế. Thay thế LBS nếu thí nghiệm không đạt.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD53570GTrạm T.570G - Cty CP Tập đoàn Phúc Sơn06:00 ngày 01/07/2020 17:00 ngày 01/07/2020 - Thi công hộp nối cáp ngầm. - Thí nghiệm lại tủ LBS ngăn 476-7 tủ RMU PS 02 & cáp ngầm trung thế. Thay thế LBS nếu thí nghiệm không đạt.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD53570PTrạm T.570P - Cty CP Tập đoàn Phúc Sơn06:00 ngày 01/07/2020 17:00 ngày 01/07/2020 - Thi công hộp nối cáp ngầm. - Thí nghiệm lại tủ LBS ngăn 476-7 tủ RMU PS 02 & cáp ngầm trung thế. Thay thế LBS nếu thí nghiệm không đạt.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD53570QTrạm T.570Q - Cty CP Tập đoàn Phúc Sơn06:00 ngày 01/07/2020 17:00 ngày 01/07/2020 - Thi công hộp nối cáp ngầm. - Thí nghiệm lại tủ LBS ngăn 476-7 tủ RMU PS 02 & cáp ngầm trung thế. Thay thế LBS nếu thí nghiệm không đạt.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD53570RTrạm T.570R - Cty CP Tập đoàn Phúc Sơn06:00 ngày 01/07/2020 17:00 ngày 01/07/2020 - Thi công hộp nối cáp ngầm. - Thí nghiệm lại tủ LBS ngăn 476-7 tủ RMU PS 02 & cáp ngầm trung thế. Thay thế LBS nếu thí nghiệm không đạt.Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530011T.11 - Phạm Văn Đồng - Vĩnh Lương06:00 ngày 01/07/2020 16:30 ngày 01/07/2020 - Đấu nối TA tuyến 471ĐĐE_114/3 và XDM đường dây TA dài 700m - Lắp đặt DCL tại cột TKM 01 - Thu hồi và thay dây từ cột 471ĐĐE_114/3 đến 471ĐĐE_114/28 - Đấu nối TA, kéo dây hạ áp, lắp HCD trạm T.303D - Xử lý tiếp xúc, cân pha, tăng cường dây trạm T.391, T.392B, T.303B TNĐK: T.303A, T.303B, T.305, T.391, T.392A, T.392B, T.304, T.207; tụ bù 471ĐĐE_114/6, LBS hở 471ĐĐE_114/7/1, LBS hở 471ĐĐE_114/8Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530041Trạm T.41 Văn Đăng 2 Vĩnh Lương06:00 ngày 01/07/2020 16:30 ngày 01/07/2020 - Đấu nối TA tuyến 471ĐĐE_114/3 và XDM đường dây TA dài 700m - Lắp đặt DCL tại cột TKM 01 - Thu hồi và thay dây từ cột 471ĐĐE_114/3 đến 471ĐĐE_114/28 - Đấu nối TA, kéo dây hạ áp, lắp HCD trạm T.303D - Xử lý tiếp xúc, cân pha, tăng cường dây trạm T.391, T.392B, T.303B TNĐK: T.303A, T.303B, T.305, T.391, T.392A, T.392B, T.304, T.207; tụ bù 471ĐĐE_114/6, LBS hở 471ĐĐE_114/7/1, LBS hở 471ĐĐE_114/8Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530208T.208_Đồn biên phòng06:00 ngày 01/07/2020 16:30 ngày 01/07/2020 - Đấu nối TA tuyến 471ĐĐE_114/3 và XDM đường dây TA dài 700m - Lắp đặt DCL tại cột TKM 01 - Thu hồi và thay dây từ cột 471ĐĐE_114/3 đến 471ĐĐE_114/28 - Đấu nối TA, kéo dây hạ áp, lắp HCD trạm T.303D - Xử lý tiếp xúc, cân pha, tăng cường dây trạm T.391, T.392B, T.303B TNĐK: T.303A, T.303B, T.305, T.391, T.392A, T.392B, T.304, T.207; tụ bù 471ĐĐE_114/6, LBS hở 471ĐĐE_114/7/1, LBS hở 471ĐĐE_114/8Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530304T.304_Văn Đăng - Vĩnh Lương06:00 ngày 01/07/2020 16:30 ngày 01/07/2020 - Đấu nối TA tuyến 471ĐĐE_114/3 và XDM đường dây TA dài 700m - Lắp đặt DCL tại cột TKM 01 - Thu hồi và thay dây từ cột 471ĐĐE_114/3 đến 471ĐĐE_114/28 - Đấu nối TA, kéo dây hạ áp, lắp HCD trạm T.303D - Xử lý tiếp xúc, cân pha, tăng cường dây trạm T.391, T.392B, T.303B TNĐK: T.303A, T.303B, T.305, T.391, T.392A, T.392B, T.304, T.207; tụ bù 471ĐĐE_114/6, LBS hở 471ĐĐE_114/7/1, LBS hở 471ĐĐE_114/8Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530305T.305 - Cửu Hàm - Vĩnh Lương06:00 ngày 01/07/2020 16:30 ngày 01/07/2020 - Đấu nối TA tuyến 471ĐĐE_114/3 và XDM đường dây TA dài 700m - Lắp đặt DCL tại cột TKM 01 - Thu hồi và thay dây từ cột 471ĐĐE_114/3 đến 471ĐĐE_114/28 - Đấu nối TA, kéo dây hạ áp, lắp HCD trạm T.303D - Xử lý tiếp xúc, cân pha, tăng cường dây trạm T.391, T.392B, T.303B TNĐK: T.303A, T.303B, T.305, T.391, T.392A, T.392B, T.304, T.207; tụ bù 471ĐĐE_114/6, LBS hở 471ĐĐE_114/7/1, LBS hở 471ĐĐE_114/8Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530391Văn Đăng - Vĩnh Lương06:00 ngày 01/07/2020 16:30 ngày 01/07/2020 - Đấu nối TA tuyến 471ĐĐE_114/3 và XDM đường dây TA dài 700m - Lắp đặt DCL tại cột TKM 01 - Thu hồi và thay dây từ cột 471ĐĐE_114/3 đến 471ĐĐE_114/28 - Đấu nối TA, kéo dây hạ áp, lắp HCD trạm T.303D - Xử lý tiếp xúc, cân pha, tăng cường dây trạm T.391, T.392B, T.303B TNĐK: T.303A, T.303B, T.305, T.391, T.392A, T.392B, T.304, T.207; tụ bù 471ĐĐE_114/6, LBS hở 471ĐĐE_114/7/1, LBS hở 471ĐĐE_114/8Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID53DD12090DD12--|--Đèn Đường Lương Sơn06:00 ngày 01/07/2020 16:30 ngày 01/07/2020 - Đấu nối TA tuyến 471ĐĐE_114/3 và XDM đường dây TA dài 700m - Lắp đặt DCL tại cột TKM 01 - Thu hồi và thay dây từ cột 471ĐĐE_114/3 đến 471ĐĐE_114/28 - Đấu nối TA, kéo dây hạ áp, lắp HCD trạm T.303D - Xử lý tiếp xúc, cân pha, tăng cường dây trạm T.391, T.392B, T.303B TNĐK: T.303A, T.303B, T.305, T.391, T.392A, T.392B, T.304, T.207; tụ bù 471ĐĐE_114/6, LBS hở 471ĐĐE_114/7/1, LBS hở 471ĐĐE_114/8Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530346Trạm 346 - Diên Toàn07:00 ngày 01/07/2020 11:30 ngày 01/07/2020 Tăng cường dây dẫn hạ áp để giảm TTĐN Trạm T.346Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530035Trạm 35 - Chung cư số 4 Yersin(225 cũ)07:30 ngày 01/07/2020 08:30 ngày 01/07/2020 - Thay thu lôi Van trạm T.35.Hoãn
ĐL Nha Trang BC530093Trạm 93 -Vĩnh Hiệp07:30 ngày 01/07/2020 14:30 ngày 01/07/2020 - Tăng cường dây dẫn hạ áp trạm T.93AĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC134483Ninh Phụng07:30 ngày 01/07/2020 08:15 ngày 01/07/2020 Bịt ống bảo vệ cáp, xử lý tiếp xúc, vệ sinh TBA phục vụ cấp điện mùa nắng nóng trạm T4483Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524449PĐ Ninh Đông 0807:30 ngày 01/07/2020 08:15 ngày 01/07/2020 Bịt ống bảo vệ cáp, xử lý tiếp xúc, vệ sinh TBA phục vụ cấp điện mùa nắng nóng trạm T4449Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC53072BTrạm 72B Võ Thị Sáu08:00 ngày 01/07/2020 09:00 ngày 01/07/2020 Thí nhiệm định kỳ trạm T.72BĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534409Ninh Phụng 308:30 ngày 01/07/2020 09:15 ngày 01/07/2020 Bịt ống bảo vệ cáp, xử lý tiếp xúc, vệ sinh TBA phục vụ cấp điện mùa nắng nóng trạm T4409Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534451TT Ninh Hòa 8B08:30 ngày 01/07/2020 09:15 ngày 01/07/2020 Bịt ống bảo vệ cáp, xử lý tiếp xúc, vệ sinh TBA phục vụ cấp điện mùa nắng nóng trạm T4451Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC53072CTrạm 72C Võ Thị Sáu09:00 ngày 01/07/2020 10:00 ngày 01/07/2020 Thí nhiệm định kỳ trạm T.72CĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514417PĐ Ninh Phụng 1609:30 ngày 01/07/2020 10:15 ngày 01/07/2020 Bịt ống bảo vệ cáp, xử lý tiếp xúc, vệ sinh TBA phục vụ cấp điện mùa nắng nóng trạm T4417Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534403Bơm Vĩnh Phú09:30 ngày 01/07/2020 10:15 ngày 01/07/2020 Bịt ống bảo vệ cáp, xử lý tiếp xúc, vệ sinh TBA phục vụ cấp điện mùa nắng nóng trạm T4403Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC53072DTrạm 72D Vĩnh Trường10:00 ngày 01/07/2020 11:00 ngày 01/07/2020 Thí nhiệm định kỳ trạm T.72DĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514418PĐ Ninh Phụng 1710:30 ngày 01/07/2020 11:15 ngày 01/07/2020 Bịt ống bảo vệ cáp, xử lý tiếp xúc, vệ sinh TBA phục vụ cấp điện mùa nắng nóng trạm T4418Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534410TT Ninh Hòa 610:30 ngày 01/07/2020 11:15 ngày 01/07/2020 Bịt ống bảo vệ cáp, xử lý tiếp xúc, vệ sinh TBA phục vụ cấp điện mùa nắng nóng trạm T4410Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục