Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 11/12

13:30' - 10/12/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 11/12.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai cập nhật mới nhất ngày mai 11/12 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Vạn Ninh FC413006Trạm công cộng 04 Vạn Khánh06:30 ngày 11/12/2020 11:00 ngày 11/12/2020 - Tách lèo các vị trí thuộc các nhánh rẽ 476VGI_29, 473VGI_38, 473VGI_45 đấu nối sang tuyến 474VGI. - Đấu nối lèo các vị trí trên tuyến 474VGI. - Đấu nối nhánh rẽ 474VGI_13, 474VGI_15Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413007Trạm công cộng 05 Vạn Khánh06:30 ngày 11/12/2020 11:00 ngày 11/12/2020 - Tách lèo các vị trí thuộc các nhánh rẽ 476VGI_29, 473VGI_38, 473VGI_45 đấu nối sang tuyến 474VGI. - Đấu nối lèo các vị trí trên tuyến 474VGI. - Đấu nối nhánh rẽ 474VGI_13, 474VGI_15Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413008Trạm công cộng 06 Vạn Khánh06:30 ngày 11/12/2020 11:00 ngày 11/12/2020 - Tách lèo các vị trí thuộc các nhánh rẽ 476VGI_29, 473VGI_38, 473VGI_45 đấu nối sang tuyến 474VGI. - Đấu nối lèo các vị trí trên tuyến 474VGI. - Đấu nối nhánh rẽ 474VGI_13, 474VGI_15Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413015Trạm công cộng 08 Vạn Long06:30 ngày 11/12/2020 11:00 ngày 11/12/2020 - Tách lèo các vị trí thuộc các nhánh rẽ 476VGI_29, 473VGI_38, 473VGI_45 đấu nối sang tuyến 474VGI. - Đấu nối lèo các vị trí trên tuyến 474VGI. - Đấu nối nhánh rẽ 474VGI_13, 474VGI_15Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413017Trạm công cộng 10 Vạn Long06:30 ngày 11/12/2020 11:00 ngày 11/12/2020 - Tách lèo các vị trí thuộc các nhánh rẽ 476VGI_29, 473VGI_38, 473VGI_45 đấu nối sang tuyến 474VGI. - Đấu nối lèo các vị trí trên tuyến 474VGI. - Đấu nối nhánh rẽ 474VGI_13, 474VGI_15Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413034Trạm công cộng 06 Vạn Phước06:30 ngày 11/12/2020 11:00 ngày 11/12/2020 - Tách lèo các vị trí thuộc các nhánh rẽ 476VGI_29, 473VGI_38, 473VGI_45 đấu nối sang tuyến 474VGI. - Đấu nối lèo các vị trí trên tuyến 474VGI. - Đấu nối nhánh rẽ 474VGI_13, 474VGI_15Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413035Trạm công cộng 03 Vạn Phước06:30 ngày 11/12/2020 11:00 ngày 11/12/2020 - Tách lèo các vị trí thuộc các nhánh rẽ 476VGI_29, 473VGI_38, 473VGI_45 đấu nối sang tuyến 474VGI. - Đấu nối lèo các vị trí trên tuyến 474VGI. - Đấu nối nhánh rẽ 474VGI_13, 474VGI_15Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC416001Trạm công cộng 05 Vạn Thắng-065D00106:30 ngày 11/12/2020 11:00 ngày 11/12/2020 - Tách lèo các vị trí thuộc các nhánh rẽ 476VGI_29, 473VGI_38, 473VGI_45 đấu nối sang tuyến 474VGI. - Đấu nối lèo các vị trí trên tuyến 474VGI. - Đấu nối nhánh rẽ 474VGI_13, 474VGI_15Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC416002Trạm công cộng 07 Vạn Thắng-065D00206:30 ngày 11/12/2020 11:00 ngày 11/12/2020 - Tách lèo các vị trí thuộc các nhánh rẽ 476VGI_29, 473VGI_38, 473VGI_45 đấu nối sang tuyến 474VGI. - Đấu nối lèo các vị trí trên tuyến 474VGI. - Đấu nối nhánh rẽ 474VGI_13, 474VGI_15Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC416003Trạm công cộng 06 Vạn Thắng-065D00306:30 ngày 11/12/2020 11:00 ngày 11/12/2020 - Tách lèo các vị trí thuộc các nhánh rẽ 476VGI_29, 473VGI_38, 473VGI_45 đấu nối sang tuyến 474VGI. - Đấu nối lèo các vị trí trên tuyến 474VGI. - Đấu nối nhánh rẽ 474VGI_13, 474VGI_15Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD536545Cơ sở NTTS Nguyễn Văn Toàn06:30 ngày 11/12/2020 11:00 ngày 11/12/2020 - Tách lèo các vị trí thuộc các nhánh rẽ 476VGI_29, 473VGI_38, 473VGI_45 đấu nối sang tuyến 474VGI. - Đấu nối lèo các vị trí trên tuyến 474VGI. - Đấu nối nhánh rẽ 474VGI_13, 474VGI_15Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD536550Trạm chuyên dùng Cơ sở NTTS Lê Văn Diệp06:30 ngày 11/12/2020 11:00 ngày 11/12/2020 - Tách lèo các vị trí thuộc các nhánh rẽ 476VGI_29, 473VGI_38, 473VGI_45 đấu nối sang tuyến 474VGI. - Đấu nối lèo các vị trí trên tuyến 474VGI. - Đấu nối nhánh rẽ 474VGI_13, 474VGI_15Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD53694BCông Ty TNHH TM & SX Sơn Phát06:30 ngày 11/12/2020 11:00 ngày 11/12/2020 - Tách lèo các vị trí thuộc các nhánh rẽ 476VGI_29, 473VGI_38, 473VGI_45 đấu nối sang tuyến 474VGI. - Đấu nối lèo các vị trí trên tuyến 474VGI. - Đấu nối nhánh rẽ 474VGI_13, 474VGI_15Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530094Trạm T.94 -Vĩnh Trung07:00 ngày 11/12/2020 14:00 ngày 11/12/2020 Thi công di dời cột điện hạ áp B.94A/1-4 trạm T.94AĐã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410034T.34 - Xã Giang Ly07:00 ngày 11/12/2020 10:00 ngày 11/12/2020 - Tách lưới san tải T.34 và T.34BĐã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530418Trạm 418 Khu Hòn Rớ07:00 ngày 11/12/2020 16:00 ngày 11/12/2020 Thay kẹp wire hạ áp trạm T.418Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534209Ninh Lộc07:30 ngày 11/12/2020 12:00 ngày 11/12/2020 Xử lý lại lèo NR471/102 (VT471/102-4 đến VT471/102-5)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534327Vạn Khê, Ninh Lộc07:30 ngày 11/12/2020 12:00 ngày 11/12/2020 Xử lý lại lèo NR471/102 (VT471/102-4 đến VT471/102-5)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC53E011Trạm 4327B07:30 ngày 11/12/2020 12:00 ngày 11/12/2020 Xử lý lại lèo NR471/102 (VT471/102-4 đến VT471/102-5)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530235Trạm 235 - Diên Phước07:30 ngày 11/12/2020 16:30 ngày 11/12/2020 Sang nhánh rẽ công tơ, thu hồi dây dẫn trạm T.235; nghiệm thu, đóng điện trạm T.235BĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục