Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 12/11

14:05' - 11/11/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 12/11.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai cập nhật mới nhất ngày mai 12/11 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Ninh HòaDC428059Chánh Thanh - Ninh Thọ06:00 ngày 12/11/2020 14:00 ngày 12/11/2020 - Đấu lại lèo LBS+DCL tại cột 475-477NTH_68/3. - Thay đầu cáp ngầm 475NTH_01 (SCL20NH06). - Thay boulon xà mục hỏng từ VT475NTH_17 đến VT 475NTH_52.Hoãn
ĐL Ninh HòaDC428110PĐ Ninh Hải 0106:00 ngày 12/11/2020 14:00 ngày 12/11/2020 - Thay đầu cáp ngầm tại VT 477NTH_01. - Thay boulon xà mục hỏng từ VT477/48 đến VT477/74. - Thay kẹp răng trung áp tại các VT: 477NTH_54; 477NTH_100/19; 477NTH_100/20/5/24A; 477NTH_100/20/5/28A; 477NTH_125/14; 477NTH_125/28. - Thay MBA trạm T8103. - Xử lý độ võng từ VT 477NTH_123 đến 477NTH_124. - Lắp DCL tại VT 477NTH_74, đấu nối lại LBS+DCL tại vị trí 475-477NTH_68/3. Cải tạo, xử lý tồn tại từ VT 477NTH_74 đến VT 475-477NTH_68/3Hoãn
ĐL Ninh HòaDC428111PĐ Ninh Hải 0206:00 ngày 12/11/2020 14:00 ngày 12/11/2020 - Thay đầu cáp ngầm tại VT 477NTH_01. - Thay boulon xà mục hỏng từ VT477/48 đến VT477/74. - Thay kẹp răng trung áp tại các VT: 477NTH_54; 477NTH_100/19; 477NTH_100/20/5/24A; 477NTH_100/20/5/28A; 477NTH_125/14; 477NTH_125/28. - Thay MBA trạm T8103. - Xử lý độ võng từ VT 477NTH_123 đến 477NTH_124. - Lắp DCL tại VT 477NTH_74, đấu nối lại LBS+DCL tại vị trí 475-477NTH_68/3. Cải tạo, xử lý tồn tại từ VT 477NTH_74 đến VT 475-477NTH_68/3Hoãn
ĐL Ninh HòaDC438060Bình Sơn - Ninh Thọ06:00 ngày 12/11/2020 14:00 ngày 12/11/2020 - Đấu lại lèo LBS+DCL tại cột 475-477NTH_68/3. - Thay đầu cáp ngầm 475NTH_01 (SCL20NH06). - Thay boulon xà mục hỏng từ VT475NTH_17 đến VT 475NTH_52.Hoãn
ĐL Ninh HòaDC438102Ninh Diêm 106:00 ngày 12/11/2020 14:00 ngày 12/11/2020 - Thay đầu cáp ngầm tại VT 477NTH_01. - Thay boulon xà mục hỏng từ VT477/48 đến VT477/74. - Thay kẹp răng trung áp tại các VT: 477NTH_54; 477NTH_100/19; 477NTH_100/20/5/24A; 477NTH_100/20/5/28A; 477NTH_125/14; 477NTH_125/28. - Thay MBA trạm T8103. - Xử lý độ võng từ VT 477NTH_123 đến 477NTH_124. - Lắp DCL tại VT 477NTH_74, đấu nối lại LBS+DCL tại vị trí 475-477NTH_68/3. Cải tạo, xử lý tồn tại từ VT 477NTH_74 đến VT 475-477NTH_68/3Hoãn
ĐL Nha Trang BD530166BCH bộ đội BP tỉnh 06:30 ngày 12/11/2020 14:00 ngày 12/11/2020 - Đấu nối cáp ngầm TA tại cột 472MVO/25-5 và cột 474MVO/27-10. - Lắp Chụp đầu cột ĐC-N22-2M, lắp LBS kín và DCL tại cột 474MVO/27-10 - Tháo lắp lại dây 3ACXWB-185 từ cột 474MVO/27-9 đến cột 474MVO/27-11. - Lắp đặt Xà, FCO, CSV đấu nối NR TBA TKM tại cột 474MVO/27-16 - Chuyển đấu nối NR 474MVO/27-3-1 về hướng cột 474MVO/27-2Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530168Trạm 168 - cấp điện cho ngã 706:30 ngày 12/11/2020 14:00 ngày 12/11/2020 - Đấu nối cáp ngầm TA tại cột 472MVO/25-5 và cột 474MVO/27-10. - Lắp Chụp đầu cột ĐC-N22-2M, lắp LBS kín và DCL tại cột 474MVO/27-10 - Tháo lắp lại dây 3ACXWB-185 từ cột 474MVO/27-9 đến cột 474MVO/27-11. - Lắp đặt Xà, FCO, CSV đấu nối NR TBA TKM tại cột 474MVO/27-16 - Chuyển đấu nối NR 474MVO/27-3-1 về hướng cột 474MVO/27-2Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530169Cty Hoa Đà-10/1 Lý Tự Trọng06:30 ngày 12/11/2020 14:00 ngày 12/11/2020 - Đấu nối cáp ngầm TA tại cột 472MVO/25-5 và cột 474MVO/27-10. - Lắp Chụp đầu cột ĐC-N22-2M, lắp LBS kín và DCL tại cột 474MVO/27-10 - Tháo lắp lại dây 3ACXWB-185 từ cột 474MVO/27-9 đến cột 474MVO/27-11. - Lắp đặt Xà, FCO, CSV đấu nối NR TBA TKM tại cột 474MVO/27-16 - Chuyển đấu nối NR 474MVO/27-3-1 về hướng cột 474MVO/27-2Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530180Ngân Hàng SG Thương Tín - 76 Quang Trung06:30 ngày 12/11/2020 14:00 ngày 12/11/2020 - Đấu nối cáp ngầm TA tại cột 472MVO/25-5 và cột 474MVO/27-10. - Lắp Chụp đầu cột ĐC-N22-2M, lắp LBS kín và DCL tại cột 474MVO/27-10 - Tháo lắp lại dây 3ACXWB-185 từ cột 474MVO/27-9 đến cột 474MVO/27-11. - Lắp đặt Xà, FCO, CSV đấu nối NR TBA TKM tại cột 474MVO/27-16 - Chuyển đấu nối NR 474MVO/27-3-1 về hướng cột 474MVO/27-2Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530191Ngân hàng CP Á Châu06:30 ngày 12/11/2020 14:00 ngày 12/11/2020 - Đấu nối cáp ngầm TA tại cột 472MVO/25-5 và cột 474MVO/27-10. - Lắp Chụp đầu cột ĐC-N22-2M, lắp LBS kín và DCL tại cột 474MVO/27-10 - Tháo lắp lại dây 3ACXWB-185 từ cột 474MVO/27-9 đến cột 474MVO/27-11. - Lắp đặt Xà, FCO, CSV đấu nối NR TBA TKM tại cột 474MVO/27-16 - Chuyển đấu nối NR 474MVO/27-3-1 về hướng cột 474MVO/27-2Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530171Trạm 171 - Diên Điền07:00 ngày 12/11/2020 11:00 ngày 12/11/2020 -Lắp xà cách điện vị trí 474T2.NTR/68-3 -Thay FCO, CSV vị trí: 68-11-1A, 68-11-12A-4, 68-11-19A, 68-11-19A-12, 68-11-32A, 68-11-18B, 68-23, 68-31-6, 68-31-46, 68-54Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530327Trạm 327 - Diên Sơn07:00 ngày 12/11/2020 11:00 ngày 12/11/2020 -Lắp xà cách điện vị trí 474T2.NTR/68-3 -Thay FCO, CSV vị trí: 68-11-1A, 68-11-12A-4, 68-11-19A, 68-11-19A-12, 68-11-32A, 68-11-18B, 68-23, 68-31-6, 68-31-46, 68-54Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530364Trạm 364 - Diên Điền07:00 ngày 12/11/2020 11:00 ngày 12/11/2020 -Lắp xà cách điện vị trí 474T2.NTR/68-3 -Thay FCO, CSV vị trí: 68-11-1A, 68-11-12A-4, 68-11-19A, 68-11-19A-12, 68-11-32A, 68-11-18B, 68-23, 68-31-6, 68-31-46, 68-54Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530385Trạm 385 - Diên Điền07:00 ngày 12/11/2020 11:00 ngày 12/11/2020 -Lắp xà cách điện vị trí 474T2.NTR/68-3 -Thay FCO, CSV vị trí: 68-11-1A, 68-11-12A-4, 68-11-19A, 68-11-19A-12, 68-11-32A, 68-11-18B, 68-23, 68-31-6, 68-31-46, 68-54Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC53067CTrạm 67C - Diên Điền07:00 ngày 12/11/2020 11:00 ngày 12/11/2020 -Lắp xà cách điện vị trí 474T2.NTR/68-3 -Thay FCO, CSV vị trí: 68-11-1A, 68-11-12A-4, 68-11-19A, 68-11-19A-12, 68-11-32A, 68-11-18B, 68-23, 68-31-6, 68-31-46, 68-54Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục