Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 13/3

08:15' - 12/03/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 13/3.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai cập nhật mới nhất ngày mai 13/3 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Cam Lâm AD530001NMĐMT Năng Lượng Xanh06:00 ngày 13/03/2021 16:30 ngày 13/03/2021 Thay dây nâng tiết diện trục chính 477SDA từ vị trí 473-477SDA_C01 đến 477CRA_05 (Hotline thi công tại vị trí 473-477SDA_C01). Dựng cột trồng mới từ vị trí 473-477SDA_C01 đến 477SDA_23Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53Z851Công ty TNHH 79 Ngô Gia Tự06:00 ngày 13/03/2021 16:30 ngày 13/03/2021 Thay dây nâng tiết diện trục chính 477SDA từ vị trí 473-477SDA_C01 đến 477CRA_05 (Hotline thi công tại vị trí 473-477SDA_C01). Dựng cột trồng mới từ vị trí 473-477SDA_C01 đến 477SDA_23Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53Z853Trần Thị Thu Thanh - Cơ Sở Băm Nhựa06:00 ngày 13/03/2021 16:30 ngày 13/03/2021 Thay dây nâng tiết diện trục chính 477SDA từ vị trí 473-477SDA_C01 đến 477CRA_05 (Hotline thi công tại vị trí 473-477SDA_C01). Dựng cột trồng mới từ vị trí 473-477SDA_C01 đến 477SDA_23Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53Z857Công ty TNHH nhựa Khánh Hòa06:00 ngày 13/03/2021 16:30 ngày 13/03/2021 Thay dây nâng tiết diện trục chính 477SDA từ vị trí 473-477SDA_C01 đến 477CRA_05 (Hotline thi công tại vị trí 473-477SDA_C01). Dựng cột trồng mới từ vị trí 473-477SDA_C01 đến 477SDA_23Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53Z871Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa06:00 ngày 13/03/2021 16:30 ngày 13/03/2021 Thay dây nâng tiết diện trục chính 477SDA từ vị trí 473-477SDA_C01 đến 477CRA_05 (Hotline thi công tại vị trí 473-477SDA_C01). Dựng cột trồng mới từ vị trí 473-477SDA_C01 đến 477SDA_23Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53Z901CTY TNHH Khí Hóa Lỏng VN06:00 ngày 13/03/2021 16:30 ngày 13/03/2021 Thay dây nâng tiết diện trục chính 477SDA từ vị trí 473-477SDA_C01 đến 477CRA_05 (Hotline thi công tại vị trí 473-477SDA_C01). Dựng cột trồng mới từ vị trí 473-477SDA_C01 đến 477SDA_23Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53Z902CTY CP KCN Suối Dầu - CS106:00 ngày 13/03/2021 16:30 ngày 13/03/2021 Thay dây nâng tiết diện trục chính 477SDA từ vị trí 473-477SDA_C01 đến 477CRA_05 (Hotline thi công tại vị trí 473-477SDA_C01). Dựng cột trồng mới từ vị trí 473-477SDA_C01 đến 477SDA_23Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53Z903CTY Hàng Nội Thất Đại Nam06:00 ngày 13/03/2021 16:30 ngày 13/03/2021 Thay dây nâng tiết diện trục chính 477SDA từ vị trí 473-477SDA_C01 đến 477CRA_05 (Hotline thi công tại vị trí 473-477SDA_C01). Dựng cột trồng mới từ vị trí 473-477SDA_C01 đến 477SDA_23Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53Z904Công Ty Hàng Nội Thất Đại Nam06:00 ngày 13/03/2021 16:30 ngày 13/03/2021 Thay dây nâng tiết diện trục chính 477SDA từ vị trí 473-477SDA_C01 đến 477CRA_05 (Hotline thi công tại vị trí 473-477SDA_C01). Dựng cột trồng mới từ vị trí 473-477SDA_C01 đến 477SDA_23Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53Z905CTY Thông Thuận06:00 ngày 13/03/2021 16:30 ngày 13/03/2021 Thay dây nâng tiết diện trục chính 477SDA từ vị trí 473-477SDA_C01 đến 477CRA_05 (Hotline thi công tại vị trí 473-477SDA_C01). Dựng cột trồng mới từ vị trí 473-477SDA_C01 đến 477SDA_23Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53048AT.48A - (15)08:00 ngày 13/03/2021 09:00 ngày 13/03/2021 Thí nghiệm ĐK trạm T.48AĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53059AT.59A - (15)*08:00 ngày 13/03/2021 09:00 ngày 13/03/2021 Thí nghiệm ĐK trạm T.59AĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CC530049T.49 - (13)*09:00 ngày 13/03/2021 10:00 ngày 13/03/2021 Thí nghiệm ĐK trạm T.49Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53060AT.60A - (12)09:00 ngày 13/03/2021 10:00 ngày 13/03/2021 Thí nghiệm ĐK trạm T.60AĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53030CT.30C - (13)#10:30 ngày 13/03/2021 11:30 ngày 13/03/2021 Thí nghiệm ĐK trạm T.30CĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục