Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 16/3

12:51' - 15/03/2021
BNEWS Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 16/3 cập nhật mới nhất.
ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO TÌNH TRẠNG
ĐL Cam Ranh CC43030D T.30D - (11) 07:30 ngày 16/03/2021 08:30 ngày 16/03/2021 Thí nghiệp ĐK trạm T.30D Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC516CTN T.6CTN ( 08) 07:30 ngày 16/03/2021 08:30 ngày 16/03/2021 Thí nghiệp ĐK trạm T.06CTN Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC518CTN T.8CTN ( 08) 07:30 ngày 16/03/2021 08:30 ngày 16/03/2021 Thí nghiệp ĐK trạm T.06CTN Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC527CTN T.7CTN ( 08) 07:30 ngày 16/03/2021 08:30 ngày 16/03/2021 Thí nghiệp ĐK trạm T.06CTN Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53144A T.144A ( 08) 07:30 ngày 16/03/2021 08:30 ngày 16/03/2021 Thí nghiệp ĐK trạm T.06CTN Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430502 Hoàng Diệp II 07:30 ngày 16/03/2021 08:30 ngày 16/03/2021 Thí nghiệp ĐK trạm T.30D Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530305 Trung Đoàn 920 07:30 ngày 16/03/2021 08:30 ngày 16/03/2021 Thí nghiệm định kỳ trạm T.305 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530406 Trạm Chiếu Sáng Cầu Bình Tân 07:30 ngày 16/03/2021 08:30 ngày 16/03/2021 Thí nghiệm định kỳ trạm T.406 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED430387 Trạm 387 - TT Nước Sạch & VSMT Nông thôn 08:00 ngày 16/03/2021 10:00 ngày 16/03/2021 Lắp đặt HT đo đếm tại trạm T.387 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530085 Trạm 85 Đảo Trí Nguyên 08:30 ngày 16/03/2021 10:00 ngày 16/03/2021 Thí nghiệm định kỳ trạm T.85 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530414 TRẠM 414 Khu Hòn Rớ 08:30 ngày 16/03/2021 09:40 ngày 16/03/2021 Thí nghiệm định kỳ trạm T.414 Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC5210TN T.10CTN ( 08) 09:00 ngày 16/03/2021 10:00 ngày 16/03/2021 Thí nghiệm ĐK trạm T.09CTN Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC529CTN T.9CTN ( 08) 09:00 ngày 16/03/2021 10:00 ngày 16/03/2021 Thí nghiệm ĐK trạm T.09CTN Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43014B T.14B - (10) 09:30 ngày 16/03/2021 10:30 ngày 16/03/2021 Thí nghiệm ĐK trạm T.14B Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530415 TRẠM 415 Khu Hòn Rớ 09:40 ngày 16/03/2021 10:50 ngày 16/03/2021 Thí nghiệm định kỳ trạm T.415 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530086 Trạm 86 Đảo Trí Nguyên 10:00 ngày 16/03/2021 11:00 ngày 16/03/2021 Thí nghiệm định kỳ trạm T.86 Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC430123 T.123 - (10) 10:30 ngày 16/03/2021 11:30 ngày 16/03/2021 Thí nghiệm ĐK trạm T.123A Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530419 Trạm 419 Khu Hòn Rớ 10:50 ngày 16/03/2021 12:00 ngày 16/03/2021 Thí nghiệm định kỳ trạm T.419 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC53419B TRẠM 419B HÒN RỚ 13:30 ngày 16/03/2021 14:30 ngày 16/03/2021 Thí nghiệm định kỳ trạm T.419B Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC418CTT T.8CTT - (10) 14:00 ngày 16/03/2021 15:00 ngày 16/03/2021 Thí nghiệm ĐK trạm T.08CTT Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC4301BH T.01BH -(07) 14:00 ngày 16/03/2021 15:00 ngày 16/03/2021 Thí nghiệm ĐK trạm T.01BH Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD410347 Trạm Y tế Xã Cam Thịnh Tây 14:00 ngày 16/03/2021 15:00 ngày 16/03/2021 Thí nghiệm ĐK trạm T.08CTT Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD410348 Viettel Khánh Hòa (Trạm BTS Viettel Cam Thinh Tay) 14:00 ngày 16/03/2021 15:00 ngày 16/03/2021 Thí nghiệm ĐK trạm T.08CTT Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510212 Trạm 212 - Diên An 14:00 ngày 16/03/2021 16:00 ngày 16/03/2021 Cân pha, xử lý tiếp xúc lưới điện hạ áp T.212 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530349 Công Ty CP F17 14:30 ngày 16/03/2021 15:40 ngày 16/03/2021 Thí nghiệm định kỳ trạm T.349 Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC4302BH T.02BH -(07) 15:00 ngày 16/03/2021 16:00 ngày 16/03/2021 Thí nghiệm ĐK trạm T.02BH Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục