Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 19/1

13:30' - 18/01/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 19/1.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai cập nhật mới nhất ngày mai 19/1 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha Trang BC53050DTrạm T.50D -Cầu Bè07:00 ngày 19/01/2021 11:00 ngày 19/01/2021 Thi công lưới điện hạ áp TBA T.50DĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43026CT.26C -(12)07:00 ngày 19/01/2021 11:30 ngày 19/01/2021 Lắp lắp LBS kín tại cột 474-TC.F9/71-8Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430206Cảng ba ngòi07:00 ngày 19/01/2021 11:30 ngày 19/01/2021 Lắp lắp LBS kín tại cột 474-TC.F9/71-8Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD4303510300351--|--Thi công mỡ rộng Cảng Cam Ranh07:00 ngày 19/01/2021 11:30 ngày 19/01/2021 Lắp lắp LBS kín tại cột 474-TC.F9/71-8Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430361Cty TNHH CB Dăm Gỗ Đại Thắng (Trạm 2)07:00 ngày 19/01/2021 11:30 ngày 19/01/2021 Lắp lắp LBS kín tại cột 474-TC.F9/71-8Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430379Kho Gas Cam Ranh - Cty TNHH Công Nghiệp07:00 ngày 19/01/2021 11:30 ngày 19/01/2021 Lắp lắp LBS kín tại cột 474-TC.F9/71-8Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430408Cty CP DV-TM Cam Ranh ( xử lý nước thải)07:00 ngày 19/01/2021 11:30 ngày 19/01/2021 Lắp lắp LBS kín tại cột 474-TC.F9/71-8Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430480Cty CP Tiếp vận Khánh Hưng07:00 ngày 19/01/2021 11:30 ngày 19/01/2021 Lắp lắp LBS kín tại cột 474-TC.F9/71-8Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430497Cty TNHH Nhựa Đường Petrolimex07:00 ngày 19/01/2021 11:30 ngày 19/01/2021 Lắp lắp LBS kín tại cột 474-TC.F9/71-8Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD43206Bcông ty TNHH Đại thắng07:00 ngày 19/01/2021 11:30 ngày 19/01/2021 Lắp lắp LBS kín tại cột 474-TC.F9/71-8Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410042T.42 - Xã Khánh Phú07:00 ngày 19/01/2021 17:00 ngày 19/01/2021 Công ty Hữu Nhơn thi công sang lưới điện hạ áp thuộc trạm T.42, T.43 Khánh Phú. Thay xà trung áp, thu hồi trụ trung áp từ trụ 471TG.F6C_04/100 đến trụ 471TG.F6C_04/110Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410043T.43 - Xã Khánh Phú07:00 ngày 19/01/2021 17:00 ngày 19/01/2021 Công ty Hữu Nhơn thi công sang lưới điện hạ áp thuộc trạm T.42, T.43 Khánh Phú. Thay xà trung áp, thu hồi trụ trung áp từ trụ 471TG.F6C_04/100 đến trụ 471TG.F6C_04/110Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410044T.44 - Xã Khánh Phú07:00 ngày 19/01/2021 17:00 ngày 19/01/2021 Công ty Hữu Nhơn thi công sang lưới điện hạ áp thuộc trạm T.42, T.43 Khánh Phú. Thay xà trung áp, thu hồi trụ trung áp từ trụ 471TG.F6C_04/100 đến trụ 471TG.F6C_04/110Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410045T.45 - Xã Khánh Phú07:00 ngày 19/01/2021 17:00 ngày 19/01/2021 Công ty Hữu Nhơn thi công sang lưới điện hạ áp thuộc trạm T.42, T.43 Khánh Phú. Thay xà trung áp, thu hồi trụ trung áp từ trụ 471TG.F6C_04/100 đến trụ 471TG.F6C_04/110Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410046T.46 - Xã Khánh Phú07:00 ngày 19/01/2021 17:00 ngày 19/01/2021 Công ty Hữu Nhơn thi công sang lưới điện hạ áp thuộc trạm T.42, T.43 Khánh Phú. Thay xà trung áp, thu hồi trụ trung áp từ trụ 471TG.F6C_04/100 đến trụ 471TG.F6C_04/110Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410070T.70 - Xã Khánh Phú07:00 ngày 19/01/2021 17:00 ngày 19/01/2021 Công ty Hữu Nhơn thi công sang lưới điện hạ áp thuộc trạm T.42, T.43 Khánh Phú. Thay xà trung áp, thu hồi trụ trung áp từ trụ 471TG.F6C_04/100 đến trụ 471TG.F6C_04/110Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410071T.71 - Xã Khánh Phú07:00 ngày 19/01/2021 17:00 ngày 19/01/2021 Công ty Hữu Nhơn thi công sang lưới điện hạ áp thuộc trạm T.42, T.43 Khánh Phú. Thay xà trung áp, thu hồi trụ trung áp từ trụ 471TG.F6C_04/100 đến trụ 471TG.F6C_04/110Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410106T.106 - Xã Khánh Phú07:00 ngày 19/01/2021 17:00 ngày 19/01/2021 Công ty Hữu Nhơn thi công sang lưới điện hạ áp thuộc trạm T.42, T.43 Khánh Phú. Thay xà trung áp, thu hồi trụ trung áp từ trụ 471TG.F6C_04/100 đến trụ 471TG.F6C_04/110Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HD130119TCD T119 CTy TNHH Đại Thuận NT07:00 ngày 19/01/2021 17:00 ngày 19/01/2021 Công ty Hữu Nhơn thi công sang lưới điện hạ áp thuộc trạm T.42, T.43 Khánh Phú. Thay xà trung áp, thu hồi trụ trung áp từ trụ 471TG.F6C_04/100 đến trụ 471TG.F6C_04/110Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HD430080TCD T80 - Trại Cá Sấu Yang Bay - Xã Khánh Phú07:00 ngày 19/01/2021 17:00 ngày 19/01/2021 Công ty Hữu Nhơn thi công sang lưới điện hạ áp thuộc trạm T.42, T.43 Khánh Phú. Thay xà trung áp, thu hồi trụ trung áp từ trụ 471TG.F6C_04/100 đến trụ 471TG.F6C_04/110Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HD430129TCD T.129 Tắm bùn Khoáng DL Yang Bay07:00 ngày 19/01/2021 17:00 ngày 19/01/2021 Công ty Hữu Nhơn thi công sang lưới điện hạ áp thuộc trạm T.42, T.43 Khánh Phú. Thay xà trung áp, thu hồi trụ trung áp từ trụ 471TG.F6C_04/100 đến trụ 471TG.F6C_04/110Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HD430147TCD T147 - Trường mầm Non xã Khánh Phú07:00 ngày 19/01/2021 17:00 ngày 19/01/2021 Công ty Hữu Nhơn thi công sang lưới điện hạ áp thuộc trạm T.42, T.43 Khánh Phú. Thay xà trung áp, thu hồi trụ trung áp từ trụ 471TG.F6C_04/100 đến trụ 471TG.F6C_04/110Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HD43080BTCD T80B - Công Viên Du Lịch Yang Bay - Xã Khánh Phú07:00 ngày 19/01/2021 17:00 ngày 19/01/2021 Công ty Hữu Nhơn thi công sang lưới điện hạ áp thuộc trạm T.42, T.43 Khánh Phú. Thay xà trung áp, thu hồi trụ trung áp từ trụ 471TG.F6C_04/100 đến trụ 471TG.F6C_04/110Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC411074Trạm công cộng 05 Khải Lương07:00 ngày 19/01/2021 17:00 ngày 19/01/2021 Thay sứ, phát quang hành lang phân đoạn 471VGI_122/288 đến cuối tuyếnĐã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD411114Trạm Viettel Khánh Hòa - BTS Sơn Đừng07:00 ngày 19/01/2021 17:00 ngày 19/01/2021 Thay sứ, phát quang hành lang phân đoạn 471VGI_122/288 đến cuối tuyếnĐã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD431073Công Ty TNHH Hoàng Hải ( Bãi Lách)07:00 ngày 19/01/2021 17:00 ngày 19/01/2021 Thay sứ, phát quang hành lang phân đoạn 471VGI_122/288 đến cuối tuyếnĐã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD531540Khách sạn và Nghỉ dưỡng Thiên Niên Kỷ Vân Phong07:00 ngày 19/01/2021 17:00 ngày 19/01/2021 Thay sứ, phát quang hành lang phân đoạn 471VGI_122/288 đến cuối tuyếnĐã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530154Trường Thực nghiệm MGTW-207:30 ngày 19/01/2021 11:30 ngày 19/01/2021 Làm tiếp địa T.154Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534206TT Ninh Hòa 508:00 ngày 19/01/2021 09:30 ngày 19/01/2021 Buộc lại cổ sứ từ VT 472NIHO_54/17 đến VT 472NIHO_54/21 do có tiếng kêu bất thường và xử lý tiếp xúc tại trạm T4206 để ngăn ngừa sự cố.Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534226TT Ninh Hòa 5B08:00 ngày 19/01/2021 09:30 ngày 19/01/2021 Buộc lại cổ sứ từ VT 472NIHO_54/17 đến VT 472NIHO_54/21 do có tiếng kêu bất thường và xử lý tiếp xúc tại trạm T4206 để ngăn ngừa sự cố.Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục