Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 20/6

08:45' - 19/06/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 20/6.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai 20/6 cập nhật mới nhất như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Diên Khánh ED510287Trạm 287 - TT Khuyến công & Xúc tiến TM05:00 ngày 20/06/2021 07:00 ngày 20/06/2021 Đấu nối NR TBA 400KVA- Khatoco tại cột 474T2.NTR_28/1/10-2/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530284Trạm 284 - CTCP SX-TM-DV Khatoco05:00 ngày 20/06/2021 07:00 ngày 20/06/2021 Đấu nối NR TBA 400KVA- Khatoco tại cột 474T2.NTR_28/1/10-2/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530286Trạm 286 - DNTN Tuyết Hảo05:00 ngày 20/06/2021 07:00 ngày 20/06/2021 Đấu nối NR TBA 400KVA- Khatoco tại cột 474T2.NTR_28/1/10-2/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530289Trạm 289 - CTCP May Khánh Hòa05:00 ngày 20/06/2021 10:30 ngày 20/06/2021 -Dựng cột dưới tuyến, thay xà nhánh rẽ , di dời & đấu nối NR TBA T.289 tuyến 474T2.NTR khoảng cột 28/13/1 đến 28/13/4 -Lắp đặt REC và đấu nối NR TBA 2000KVA tại cột 474T2.NTR_28/15/13Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530290Trạm 290 - CTCP Năng lượng RESA05:00 ngày 20/06/2021 10:30 ngày 20/06/2021 -Dựng cột dưới tuyến, thay xà nhánh rẽ , di dời & đấu nối NR TBA T.289 tuyến 474T2.NTR khoảng cột 28/13/1 đến 28/13/4 -Lắp đặt REC và đấu nối NR TBA 2000KVA tại cột 474T2.NTR_28/15/13Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530293Trạm 293 - DNTN Toàn Đào05:00 ngày 20/06/2021 10:30 ngày 20/06/2021 -Dựng cột dưới tuyến, thay xà nhánh rẽ , di dời & đấu nối NR TBA T.289 tuyến 474T2.NTR khoảng cột 28/13/1 đến 28/13/4 -Lắp đặt REC và đấu nối NR TBA 2000KVA tại cột 474T2.NTR_28/15/13Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530296Trạm 296 - CTCP Công nghiệp Hiệp Thành05:00 ngày 20/06/2021 10:30 ngày 20/06/2021 -Dựng cột dưới tuyến, thay xà nhánh rẽ , di dời & đấu nối NR TBA T.289 tuyến 474T2.NTR khoảng cột 28/13/1 đến 28/13/4 -Lắp đặt REC và đấu nối NR TBA 2000KVA tại cột 474T2.NTR_28/15/13Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530297Trạm 297 - CTCP CB Lâm Thủy Sản Diên Phú05:00 ngày 20/06/2021 10:30 ngày 20/06/2021 -Dựng cột dưới tuyến, thay xà nhánh rẽ , di dời & đấu nối NR TBA T.289 tuyến 474T2.NTR khoảng cột 28/13/1 đến 28/13/4 -Lắp đặt REC và đấu nối NR TBA 2000KVA tại cột 474T2.NTR_28/15/13Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530326Trạm 326 - Cty TNHH Bách Việt05:00 ngày 20/06/2021 10:30 ngày 20/06/2021 -Dựng cột dưới tuyến, thay xà nhánh rẽ , di dời & đấu nối NR TBA T.289 tuyến 474T2.NTR khoảng cột 28/13/1 đến 28/13/4 -Lắp đặt REC và đấu nối NR TBA 2000KVA tại cột 474T2.NTR_28/15/13Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530333Trạm 333 - Cty TNHH Việt Khánh Phú05:00 ngày 20/06/2021 07:00 ngày 20/06/2021 Đấu nối NR TBA 400KVA- Khatoco tại cột 474T2.NTR_28/1/10-2/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530337Trạm 337 - CTCP Cơ Khí ViNa Nhatrang05:00 ngày 20/06/2021 10:30 ngày 20/06/2021 -Dựng cột dưới tuyến, thay xà nhánh rẽ , di dời & đấu nối NR TBA T.289 tuyến 474T2.NTR khoảng cột 28/13/1 đến 28/13/4 -Lắp đặt REC và đấu nối NR TBA 2000KVA tại cột 474T2.NTR_28/15/13Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530344Trạm 344 - CTCP Phụ liệu May NT05:00 ngày 20/06/2021 07:00 ngày 20/06/2021 Đấu nối NR TBA 400KVA- Khatoco tại cột 474T2.NTR_28/1/10-2/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530352Trạm 352 - Cty TNHH Đức Việt05:00 ngày 20/06/2021 10:30 ngày 20/06/2021 -Dựng cột dưới tuyến, thay xà nhánh rẽ , di dời & đấu nối NR TBA T.289 tuyến 474T2.NTR khoảng cột 28/13/1 đến 28/13/4 -Lắp đặt REC và đấu nối NR TBA 2000KVA tại cột 474T2.NTR_28/15/13Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530353Trạm 353 - CTCP Công nghệ Sinh phẩm Nam Việt05:00 ngày 20/06/2021 07:00 ngày 20/06/2021 Đấu nối NR TBA 400KVA- Khatoco tại cột 474T2.NTR_28/1/10-2/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530356Trạm 356 - Cty TNHH Cơ Khí Vinh Sơn05:00 ngày 20/06/2021 10:30 ngày 20/06/2021 -Dựng cột dưới tuyến, thay xà nhánh rẽ , di dời & đấu nối NR TBA T.289 tuyến 474T2.NTR khoảng cột 28/13/1 đến 28/13/4 -Lắp đặt REC và đấu nối NR TBA 2000KVA tại cột 474T2.NTR_28/15/13Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530358Trạm 358 - Cty TNHH Bách Việt05:00 ngày 20/06/2021 10:30 ngày 20/06/2021 -Dựng cột dưới tuyến, thay xà nhánh rẽ , di dời & đấu nối NR TBA T.289 tuyến 474T2.NTR khoảng cột 28/13/1 đến 28/13/4 -Lắp đặt REC và đấu nối NR TBA 2000KVA tại cột 474T2.NTR_28/15/13Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530359Trạm 359 - Cty TNHH Hy Viễn05:00 ngày 20/06/2021 10:30 ngày 20/06/2021 -Dựng cột dưới tuyến, thay xà nhánh rẽ , di dời & đấu nối NR TBA T.289 tuyến 474T2.NTR khoảng cột 28/13/1 đến 28/13/4 -Lắp đặt REC và đấu nối NR TBA 2000KVA tại cột 474T2.NTR_28/15/13Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530371Trạm 371 - Cty TNHH Khí Hoá Lỏng Cội Nguồn05:00 ngày 20/06/2021 07:00 ngày 20/06/2021 Đấu nối NR TBA 400KVA- Khatoco tại cột 474T2.NTR_28/1/10-2/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530376Trạm 376 - CTCP Cơ Khí ViNa Nha Trang05:00 ngày 20/06/2021 10:30 ngày 20/06/2021 -Dựng cột dưới tuyến, thay xà nhánh rẽ , di dời & đấu nối NR TBA T.289 tuyến 474T2.NTR khoảng cột 28/13/1 đến 28/13/4 -Lắp đặt REC và đấu nối NR TBA 2000KVA tại cột 474T2.NTR_28/15/13Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530378Trạm 378 - Cty TNHH Hải Nam05:00 ngày 20/06/2021 10:30 ngày 20/06/2021 -Dựng cột dưới tuyến, thay xà nhánh rẽ , di dời & đấu nối NR TBA T.289 tuyến 474T2.NTR khoảng cột 28/13/1 đến 28/13/4 -Lắp đặt REC và đấu nối NR TBA 2000KVA tại cột 474T2.NTR_28/15/13Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530514Tram 514 - CTCP CB Lâm Thủy sản Khánh Hòa05:00 ngày 20/06/2021 10:30 ngày 20/06/2021 -Dựng cột dưới tuyến, thay xà nhánh rẽ , di dời & đấu nối NR TBA T.289 tuyến 474T2.NTR khoảng cột 28/13/1 đến 28/13/4 -Lắp đặt REC và đấu nối NR TBA 2000KVA tại cột 474T2.NTR_28/15/13Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530523Trạm 523 - Cty TNHH Ánh Ngọc05:00 ngày 20/06/2021 10:30 ngày 20/06/2021 -Dựng cột dưới tuyến, thay xà nhánh rẽ , di dời & đấu nối NR TBA T.289 tuyến 474T2.NTR khoảng cột 28/13/1 đến 28/13/4 -Lắp đặt REC và đấu nối NR TBA 2000KVA tại cột 474T2.NTR_28/15/13Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530544Trạm 544 - Cty TNHH Hải Nam05:00 ngày 20/06/2021 10:30 ngày 20/06/2021 -Dựng cột dưới tuyến, thay xà nhánh rẽ , di dời & đấu nối NR TBA T.289 tuyến 474T2.NTR khoảng cột 28/13/1 đến 28/13/4 -Lắp đặt REC và đấu nối NR TBA 2000KVA tại cột 474T2.NTR_28/15/13Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530559Trạm 559 - CTCP Đầu tư VCN05:00 ngày 20/06/2021 10:30 ngày 20/06/2021 -Dựng cột dưới tuyến, thay xà nhánh rẽ , di dời & đấu nối NR TBA T.289 tuyến 474T2.NTR khoảng cột 28/13/1 đến 28/13/4 -Lắp đặt REC và đấu nối NR TBA 2000KVA tại cột 474T2.NTR_28/15/13Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530598Trạm 598 - CTCP ĐT Ánh Dương --- Nha Trang05:00 ngày 20/06/2021 10:30 ngày 20/06/2021 -Dựng cột dưới tuyến, thay xà nhánh rẽ , di dời & đấu nối NR TBA T.289 tuyến 474T2.NTR khoảng cột 28/13/1 đến 28/13/4 -Lắp đặt REC và đấu nối NR TBA 2000KVA tại cột 474T2.NTR_28/15/13Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530599Trạm 599 - Cty TNHH Tự động hóa Tiến Phát05:00 ngày 20/06/2021 10:30 ngày 20/06/2021 -Dựng cột dưới tuyến, thay xà nhánh rẽ , di dời & đấu nối NR TBA T.289 tuyến 474T2.NTR khoảng cột 28/13/1 đến 28/13/4 -Lắp đặt REC và đấu nối NR TBA 2000KVA tại cột 474T2.NTR_28/15/13Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530608Trạm 608 - Cty TNHH Yến sào - Nha Trang05:00 ngày 20/06/2021 07:00 ngày 20/06/2021 Đấu nối NR TBA 400KVA- Khatoco tại cột 474T2.NTR_28/1/10-2/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530608Trạm 608 - Cty TNHH Yến sào - Nha Trang05:00 ngày 20/06/2021 10:30 ngày 20/06/2021 -Dựng cột dưới tuyến, thay xà nhánh rẽ , di dời & đấu nối NR TBA T.289 tuyến 474T2.NTR khoảng cột 28/13/1 đến 28/13/4 -Lắp đặt REC và đấu nối NR TBA 2000KVA tại cột 474T2.NTR_28/15/13Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530616Trạm 616 - CTCP XD TM DV Thăng Long05:00 ngày 20/06/2021 07:00 ngày 20/06/2021 Đấu nối NR TBA 400KVA- Khatoco tại cột 474T2.NTR_28/1/10-2/1Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC428059Chánh Thanh - Ninh Thọ05:30 ngày 20/06/2021 06:30 ngày 20/06/2021 Tháo lèo đường dây tại cột 475NTH_68/2AĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53M096CS NTTS Cao Minh Lợi05:30 ngày 20/06/2021 06:30 ngày 20/06/2021 Tháo lèo đường dây tại cột 475NTH_68/2AĐã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530289Trạm 289 - CTCP May Khánh Hòa05:30 ngày 20/06/2021 11:00 ngày 20/06/2021 -Dựng cột dưới tuyến, thay xà nhánh rẽ , di dời & đấu nối NR TBA T.289 tuyến 474T2.NTR khoảng cột 28/13/1 đến 28/13/4 -Lắp đặt REC và đấu nối NR TBA 2000KVA tại cột 474T2.NTR_28/15/13Hoãn
ĐL Diên Khánh ED530290Trạm 290 - CTCP Năng lượng RESA05:30 ngày 20/06/2021 11:00 ngày 20/06/2021 -Dựng cột dưới tuyến, thay xà nhánh rẽ , di dời & đấu nối NR TBA T.289 tuyến 474T2.NTR khoảng cột 28/13/1 đến 28/13/4 -Lắp đặt REC và đấu nối NR TBA 2000KVA tại cột 474T2.NTR_28/15/13Hoãn
ĐL Diên Khánh ED530293Trạm 293 - DNTN Toàn Đào05:30 ngày 20/06/2021 11:00 ngày 20/06/2021 -Dựng cột dưới tuyến, thay xà nhánh rẽ , di dời & đấu nối NR TBA T.289 tuyến 474T2.NTR khoảng cột 28/13/1 đến 28/13/4 -Lắp đặt REC và đấu nối NR TBA 2000KVA tại cột 474T2.NTR_28/15/13Hoãn
ĐL Diên Khánh ED530296Trạm 296 - CTCP Công nghiệp Hiệp Thành05:30 ngày 20/06/2021 11:00 ngày 20/06/2021 -Dựng cột dưới tuyến, thay xà nhánh rẽ , di dời & đấu nối NR TBA T.289 tuyến 474T2.NTR khoảng cột 28/13/1 đến 28/13/4 -Lắp đặt REC và đấu nối NR TBA 2000KVA tại cột 474T2.NTR_28/15/13Hoãn
ĐL Ninh HòaDD438122Muối Diêm Hải06:00 ngày 20/06/2021 15:30 ngày 20/06/2021 - Lắp xà, căng dây đường dây XDM tại cột 477NTH_123. - Kéo rãi căng dây đường dây XDM giao chéo tại khoảng cột 477NTH_120/3 và 477NTH_120/4. - Thay cột, san dây trung áp từ VT 477NTH_100/11 đến VT 477NTH_100/19B. Lắp đặt LBS+DCL tại cột 477NTH_100/11. - Thay cột, lắp xà, căng dây đường dây XDM tại cột 477NTH_100/20/5/15/8. - Lắp xà, căng dây đường dây XDM trạm T8110B tại cột 477NTH_10/17.Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD438123DNTN Hoàng Khang(Đông cát, Ninh Hải)06:00 ngày 20/06/2021 15:30 ngày 20/06/2021 - Lắp xà, căng dây đường dây XDM tại cột 477NTH_123. - Kéo rãi căng dây đường dây XDM giao chéo tại khoảng cột 477NTH_120/3 và 477NTH_120/4. - Thay cột, san dây trung áp từ VT 477NTH_100/11 đến VT 477NTH_100/19B. Lắp đặt LBS+DCL tại cột 477NTH_100/11. - Thay cột, lắp xà, căng dây đường dây XDM tại cột 477NTH_100/20/5/15/8. - Lắp xà, căng dây đường dây XDM trạm T8110B tại cột 477NTH_10/17.Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD518119Khách Sạn Thanh Thanh06:00 ngày 20/06/2021 15:30 ngày 20/06/2021 - Lắp xà, căng dây đường dây XDM tại cột 477NTH_123. - Kéo rãi căng dây đường dây XDM giao chéo tại khoảng cột 477NTH_120/3 và 477NTH_120/4. - Thay cột, san dây trung áp từ VT 477NTH_100/11 đến VT 477NTH_100/19B. Lắp đặt LBS+DCL tại cột 477NTH_100/11. - Thay cột, lắp xà, căng dây đường dây XDM tại cột 477NTH_100/20/5/15/8. - Lắp xà, căng dây đường dây XDM trạm T8110B tại cột 477NTH_10/17.Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD518826CS nuôi trồng thủy sản Ngọc Long06:00 ngày 20/06/2021 15:30 ngày 20/06/2021 - Lắp xà, căng dây đường dây XDM tại cột 477NTH_123. - Kéo rãi căng dây đường dây XDM giao chéo tại khoảng cột 477NTH_120/3 và 477NTH_120/4. - Thay cột, san dây trung áp từ VT 477NTH_100/11 đến VT 477NTH_100/19B. Lắp đặt LBS+DCL tại cột 477NTH_100/11. - Thay cột, lắp xà, căng dây đường dây XDM tại cột 477NTH_100/20/5/15/8. - Lắp xà, căng dây đường dây XDM trạm T8110B tại cột 477NTH_10/17.Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD538127Bệnh Viện ĐK Ninh Diêm06:00 ngày 20/06/2021 12:00 ngày 20/06/2021 Tháo gỡ LBS 475-477NTH_68/3 về kiểm tra sửa chữa. Thay DCL, xử lý lèo tại VT 475-477NTH_68/3Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD538130Cty TNHH My Tan Hoang Khanh06:00 ngày 20/06/2021 12:00 ngày 20/06/2021 Tháo gỡ LBS 475-477NTH_68/3 về kiểm tra sửa chữa. Thay DCL, xử lý lèo tại VT 475-477NTH_68/3Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD538821CS SX Tôm Ông Phê06:00 ngày 20/06/2021 15:30 ngày 20/06/2021 - Lắp xà, căng dây đường dây XDM tại cột 477NTH_123. - Kéo rãi căng dây đường dây XDM giao chéo tại khoảng cột 477NTH_120/3 và 477NTH_120/4. - Thay cột, san dây trung áp từ VT 477NTH_100/11 đến VT 477NTH_100/19B. Lắp đặt LBS+DCL tại cột 477NTH_100/11. - Thay cột, lắp xà, căng dây đường dây XDM tại cột 477NTH_100/20/5/15/8. - Lắp xà, căng dây đường dây XDM trạm T8110B tại cột 477NTH_10/17.Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD538822CS Nuôi Tôm Trân Thị Hồng06:00 ngày 20/06/2021 15:30 ngày 20/06/2021 - Lắp xà, căng dây đường dây XDM tại cột 477NTH_123. - Kéo rãi căng dây đường dây XDM giao chéo tại khoảng cột 477NTH_120/3 và 477NTH_120/4. - Thay cột, san dây trung áp từ VT 477NTH_100/11 đến VT 477NTH_100/19B. Lắp đặt LBS+DCL tại cột 477NTH_100/11. - Thay cột, lắp xà, căng dây đường dây XDM tại cột 477NTH_100/20/5/15/8. - Lắp xà, căng dây đường dây XDM trạm T8110B tại cột 477NTH_10/17.Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD538823Hải đội 302- CS Biển 306:00 ngày 20/06/2021 15:30 ngày 20/06/2021 - Lắp xà, căng dây đường dây XDM tại cột 477NTH_123. - Kéo rãi căng dây đường dây XDM giao chéo tại khoảng cột 477NTH_120/3 và 477NTH_120/4. - Thay cột, san dây trung áp từ VT 477NTH_100/11 đến VT 477NTH_100/19B. Lắp đặt LBS+DCL tại cột 477NTH_100/11. - Thay cột, lắp xà, căng dây đường dây XDM tại cột 477NTH_100/20/5/15/8. - Lắp xà, căng dây đường dây XDM trạm T8110B tại cột 477NTH_10/17.Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD538824CS nuôi trồng thủy sản Văn Ngăn06:00 ngày 20/06/2021 12:00 ngày 20/06/2021 Tháo gỡ LBS 475-477NTH_68/3 về kiểm tra sửa chữa. Thay DCL, xử lý lèo tại VT 475-477NTH_68/3Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC438116Ninh Diêm 316:30 ngày 20/06/2021 17:00 ngày 20/06/2021 Đấu lèo đường dây tại cột 475NTH_68/2AĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC51G091Ninh Long16:30 ngày 20/06/2021 17:00 ngày 20/06/2021 Đấu lèo đường dây tại cột 475NTH_68/2AĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC533008Xã Ninh Thọ (phủ lõm)16:30 ngày 20/06/2021 17:00 ngày 20/06/2021 Đấu lèo đường dây tại cột 475NTH_68/2AĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC53M099Trạm 8060B Bình Sơn16:30 ngày 20/06/2021 17:00 ngày 20/06/2021 Đấu lèo đường dây tại cột 475NTH_68/2AĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDD438106XN muối Iốt16:30 ngày 20/06/2021 17:00 ngày 20/06/2021 Đấu lèo đường dây tại cột 475NTH_68/2AĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDD533002Đìa tôm Ninh Thọ 116:30 ngày 20/06/2021 17:00 ngày 20/06/2021 Đấu lèo đường dây tại cột 475NTH_68/2AĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDD533003Đìa tôm Ninh Thọ 316:30 ngày 20/06/2021 17:00 ngày 20/06/2021 Đấu lèo đường dây tại cột 475NTH_68/2AĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDD533005Chung Cư ninh Thủy16:30 ngày 20/06/2021 17:00 ngày 20/06/2021 Đấu lèo đường dây tại cột 475NTH_68/2AĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDD53M108Cty CP ĐMT Tuấn Ân16:30 ngày 20/06/2021 17:00 ngày 20/06/2021 Đấu lèo đường dây tại cột 475NTH_68/2AĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDD53M109Cty TNHH ĐMT Tuấn Ân Ninh Thọ16:30 ngày 20/06/2021 17:00 ngày 20/06/2021 Đấu lèo đường dây tại cột 475NTH_68/2AĐã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để cập nhật lịch cắt điện tại Khánh Hòa, người dân có thể truy cập tại: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục