Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 25/9

13:53' - 24/09/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 25/9.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai cập nhật mới nhất ngày mai 25/9 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Diên Khánh HC410004T.04 - Sông Cầu05:00 ngày 25/09/2020 06:30 ngày 25/09/2020 Thi công thay MOF đo đếm trung áp bị hỏng tại trụ 471-473-F6C/01Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410010T.10 - Sông Cầu05:00 ngày 25/09/2020 06:30 ngày 25/09/2020 Thi công thay MOF đo đếm trung áp bị hỏng tại trụ 471-473-F6C/01Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410022T.22 - Xã Khánh Thành05:00 ngày 25/09/2020 06:30 ngày 25/09/2020 Thi công thay MOF đo đếm trung áp bị hỏng tại trụ 471-473-F6C/01Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410023T.23 - Xã Khánh Thành05:00 ngày 25/09/2020 06:30 ngày 25/09/2020 Thi công thay MOF đo đếm trung áp bị hỏng tại trụ 471-473-F6C/01Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410024T.24 - Xã Khánh Thành05:00 ngày 25/09/2020 06:30 ngày 25/09/2020 Thi công thay MOF đo đếm trung áp bị hỏng tại trụ 471-473-F6C/01Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410025T.25 - Xã Khánh Thành05:00 ngày 25/09/2020 06:30 ngày 25/09/2020 Thi công thay MOF đo đếm trung áp bị hỏng tại trụ 471-473-F6C/01Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410026T.26 - Xã Khánh Thành05:00 ngày 25/09/2020 06:30 ngày 25/09/2020 Thi công thay MOF đo đếm trung áp bị hỏng tại trụ 471-473-F6C/01Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410027T.27 - Xã Khánh Thành05:00 ngày 25/09/2020 06:30 ngày 25/09/2020 Thi công thay MOF đo đếm trung áp bị hỏng tại trụ 471-473-F6C/01Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410028T.28 - Xã Khánh Thành05:00 ngày 25/09/2020 06:30 ngày 25/09/2020 Thi công thay MOF đo đếm trung áp bị hỏng tại trụ 471-473-F6C/01Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410039T.39 - Xã Sông Cầu05:00 ngày 25/09/2020 06:30 ngày 25/09/2020 Thi công thay MOF đo đếm trung áp bị hỏng tại trụ 471-473-F6C/01Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410040T.40 - Xã Sông Cầu05:00 ngày 25/09/2020 06:30 ngày 25/09/2020 Thi công thay MOF đo đếm trung áp bị hỏng tại trụ 471-473-F6C/01Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410042T.42 - Xã Khánh Phú05:00 ngày 25/09/2020 06:30 ngày 25/09/2020 Thi công thay MOF đo đếm trung áp bị hỏng tại trụ 471-473-F6C/01Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410043T.43 - Xã Khánh Phú05:00 ngày 25/09/2020 06:30 ngày 25/09/2020 Thi công thay MOF đo đếm trung áp bị hỏng tại trụ 471-473-F6C/01Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410044T.44 - Xã Khánh Phú05:00 ngày 25/09/2020 06:30 ngày 25/09/2020 Thi công thay MOF đo đếm trung áp bị hỏng tại trụ 471-473-F6C/01Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410045T.45 - Xã Khánh Phú05:00 ngày 25/09/2020 06:30 ngày 25/09/2020 Thi công thay MOF đo đếm trung áp bị hỏng tại trụ 471-473-F6C/01Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410046T.46 - Xã Khánh Phú05:00 ngày 25/09/2020 06:30 ngày 25/09/2020 Thi công thay MOF đo đếm trung áp bị hỏng tại trụ 471-473-F6C/01Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410070T.70 - Xã Khánh Phú05:00 ngày 25/09/2020 06:30 ngày 25/09/2020 Thi công thay MOF đo đếm trung áp bị hỏng tại trụ 471-473-F6C/01Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410071T.71 - Xã Khánh Phú05:00 ngày 25/09/2020 06:30 ngày 25/09/2020 Thi công thay MOF đo đếm trung áp bị hỏng tại trụ 471-473-F6C/01Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410082T.82 - Thị Trấn Khánh Vĩnh05:00 ngày 25/09/2020 06:30 ngày 25/09/2020 Thi công thay MOF đo đếm trung áp bị hỏng tại trụ 471-473-F6C/01Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410106T.106 - Xã Khánh Phú05:00 ngày 25/09/2020 06:30 ngày 25/09/2020 Thi công thay MOF đo đếm trung áp bị hỏng tại trụ 471-473-F6C/01Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC430002T.02 - Thị Trấn Khánh Vĩnh05:00 ngày 25/09/2020 06:30 ngày 25/09/2020 Thi công thay MOF đo đếm trung áp bị hỏng tại trụ 471-473-F6C/01Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC430003T.03 - Xã Sông Cầu05:00 ngày 25/09/2020 06:30 ngày 25/09/2020 Thi công thay MOF đo đếm trung áp bị hỏng tại trụ 471-473-F6C/01Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC430005T.05 - Thị Trấn Khánh Vĩnh05:00 ngày 25/09/2020 06:30 ngày 25/09/2020 Thi công thay MOF đo đếm trung áp bị hỏng tại trụ 471-473-F6C/01Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC43001BT.01B - Thị Trấn Khánh Vĩnh05:00 ngày 25/09/2020 06:30 ngày 25/09/2020 Thi công thay MOF đo đếm trung áp bị hỏng tại trụ 471-473-F6C/01Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC43002BT.02B - Thị Trấn Khánh Vĩnh05:00 ngày 25/09/2020 06:30 ngày 25/09/2020 Thi công thay MOF đo đếm trung áp bị hỏng tại trụ 471-473-F6C/01Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53H602Cty TNHH Thanh Kim16:00 ngày 25/09/2020 16:30 ngày 25/09/2020 Đấu lèo tại vị trí 471BĐCR_72 và 471BĐCR_68Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53H671Công ty TNHH Thanh Kim16:00 ngày 25/09/2020 16:30 ngày 25/09/2020 Đấu lèo tại vị trí 471BĐCR_72 và 471BĐCR_68Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53H675Công ty TNHH Du Lịch Gia Việt16:00 ngày 25/09/2020 16:30 ngày 25/09/2020 Đấu lèo tại vị trí 471BĐCR_72 và 471BĐCR_68Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53H677Hộ Kinh Doanh Cá Thể - Trần Trung Thành16:00 ngày 25/09/2020 16:30 ngày 25/09/2020 Đấu lèo tại vị trí 471BĐCR_72 và 471BĐCR_68Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53J524Bưu Cục Cam Hòa16:00 ngày 25/09/2020 16:30 ngày 25/09/2020 Đấu lèo 475SDA65/59Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục