Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 25/9

10:43' - 24/09/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 25/9.

Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch cắt điện ngày 25/9 như sau:

Chi tiết lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

ĐL Nha TrangBC52050ATrạm T.50A -Phú Vinh05:00 ngày 25/09/202116:30 ngày 25/09/2021Thay dây tuyến 476MVO từ VT78 đến VT101 hotline tháo và lắp khóa néo+ chuỗi sứ polymer tại VT 101 hướng về VT100 Thí nghiệm định kỳ các TBA T.46A, T.50A, T.50K, T.93E. T.358 Thay FCO, CSV trạm T.175Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53001ATrạm T.01A - Vĩnh Ngọc05:00 ngày 25/09/202105:10 ngày 25/09/2021Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53001BTrạm T.01B -Vĩnh Ngọc05:00 ngày 25/09/202105:10 ngày 25/09/2021Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53001CTrạm T.01C -Xã Vĩnh Ngọc05:00 ngày 25/09/202105:10 ngày 25/09/2021Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53001DTrạm T.01D -Trước Đình Phú Nông- Vĩnh Ngọc05:00 ngày 25/09/202105:10 ngày 25/09/2021Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53001MTrạm T.01M - Phú Nông05:00 ngày 25/09/202105:10 ngày 25/09/2021Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53002ATrạm T.02A - Vĩnh Ngọc05:00 ngày 25/09/202105:10 ngày 25/09/2021Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53002BTrạm T.02B -Vĩnh Ngọc (gan k/s Thach Ngan)05:00 ngày 25/09/202105:10 ngày 25/09/2021Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53002CTrạm T.02C -Vĩnh Ngọc- Đường Liên Hoa05:00 ngày 25/09/202105:10 ngày 25/09/2021Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53002DTrạm T.02D - Chợ Vĩnh Ngọc05:00 ngày 25/09/202105:10 ngày 25/09/2021Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53050ETrạm T.50E Đường Trung tâm xã Vinh Thanh05:00 ngày 25/09/202105:10 ngày 25/09/2021Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53050ETrạm T.50E Đường Trung tâm xã Vinh Thanh05:00 ngày 25/09/202116:30 ngày 25/09/2021Thay dây tuyến 476MVO từ VT78 đến VT101 hotline tháo và lắp khóa néo+ chuỗi sứ polymer tại VT 101 hướng về VT100 Thí nghiệm định kỳ các TBA T.46A, T.50A, T.50K, T.93E. T.358 Thay FCO, CSV trạm T.175Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53050HTrạm T.50H - Vĩnh Thạnh05:00 ngày 25/09/202105:10 ngày 25/09/2021Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53050MTrạm T.50M - Vĩnh Thạnh05:00 ngày 25/09/202105:10 ngày 25/09/2021Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53059BTrạm T.59B - Vĩnh Thạnh05:00 ngày 25/09/202105:10 ngày 25/09/2021Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53093GTrạm T.93G - Vĩnh Thạnh05:00 ngày 25/09/202116:30 ngày 25/09/2021Thay dây tuyến 476MVO từ VT78 đến VT101 hotline tháo và lắp khóa néo+ chuỗi sứ polymer tại VT 101 hướng về VT100 Thí nghiệm định kỳ các TBA T.46A, T.50A, T.50K, T.93E. T.358 Thay FCO, CSV trạm T.175Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53095ATrạm T.95A -Vĩnh Thạnh05:00 ngày 25/09/202105:10 ngày 25/09/2021Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53095BTrạm T.95B -HTX Vĩnh Thạnh05:00 ngày 25/09/202105:10 ngày 25/09/2021Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53095CTrạm T.95C -Vĩnh Thạnh05:00 ngày 25/09/202105:10 ngày 25/09/2021Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD530126Trạm T.126 Bơm nước Xuân Phong 205:00 ngày 25/09/202105:10 ngày 25/09/2021Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD530355Trạm T.355-DNTN Nhật Ân16:30 ngày 25/09/202116:40 ngày 25/09/2021Thao tác cắt LBS hở LL VT82/46Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD530545Trạm T.545 - Nước đá viên Bình Minh16:30 ngày 25/09/202116:40 ngày 25/09/2021Thao tác cắt LBS hở LL VT82/46Đã duyệt

 

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để cập nhật lịch cắt điện tại Khánh Hòa, người dân có thể truy cập tại: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục