Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 27/6

16:24' - 26/06/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 27/6.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 27/6 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Vạn Ninh FC411058Trạm công cộng 01 Vạn Thọ06:00 ngày 27/06/2020 17:00 ngày 27/06/2020 Dựng trụ các vị trí 471-473VGI/111; 471-473VGI/112 Xử lý chằng néo từ vị trí 471-473VGI/09 đến 471-473VGI/24Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC411062Trạm công cộng 03 Vạn Thọ06:00 ngày 27/06/2020 17:00 ngày 27/06/2020 Dựng trụ các vị trí 471-473VGI/111; 471-473VGI/112 Xử lý chằng néo từ vị trí 471-473VGI/09 đến 471-473VGI/24Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC411063Trạm công cộng 04 Vạn Thọ06:00 ngày 27/06/2020 17:00 ngày 27/06/2020 Dựng trụ các vị trí 471-473VGI/111; 471-473VGI/112 Xử lý chằng néo từ vị trí 471-473VGI/09 đến 471-473VGI/24Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC411068Trạm công cộng 02 Đầm Môn06:00 ngày 27/06/2020 17:00 ngày 27/06/2020 Dựng trụ các vị trí 471-473VGI/111; 471-473VGI/112 Xử lý chằng néo từ vị trí 471-473VGI/09 đến 471-473VGI/24Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC411069Trạm công cộng 03 Đầm Môn06:00 ngày 27/06/2020 17:00 ngày 27/06/2020 Dựng trụ các vị trí 471-473VGI/111; 471-473VGI/112 Xử lý chằng néo từ vị trí 471-473VGI/09 đến 471-473VGI/24Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC411072Trạm công cộng 07 Sơn Đừng06:00 ngày 27/06/2020 17:00 ngày 27/06/2020 Dựng trụ các vị trí 471-473VGI/111; 471-473VGI/112 Xử lý chằng néo từ vị trí 471-473VGI/09 đến 471-473VGI/24Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC411074Trạm công cộng 05 Khải Lương06:00 ngày 27/06/2020 17:00 ngày 27/06/2020 Dựng trụ các vị trí 471-473VGI/111; 471-473VGI/112 Xử lý chằng néo từ vị trí 471-473VGI/09 đến 471-473VGI/24Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC411091Trạm công cộng Sũng Sim Vạn Thạnh06:00 ngày 27/06/2020 17:00 ngày 27/06/2020 Dựng trụ các vị trí 471-473VGI/111; 471-473VGI/112 Xử lý chằng néo từ vị trí 471-473VGI/09 đến 471-473VGI/24Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC41157BTrạm công cộng 529B Vạn Thọ-063D057B06:00 ngày 27/06/2020 17:00 ngày 27/06/2020 Dựng trụ các vị trí 471-473VGI/111; 471-473VGI/112 Xử lý chằng néo từ vị trí 471-473VGI/09 đến 471-473VGI/24Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413002Trạm công cộng Công Trường Đá Tân Dân06:00 ngày 27/06/2020 17:00 ngày 27/06/2020 Dựng trụ các vị trí 471-473VGI/111; 471-473VGI/112 Xử lý chằng néo từ vị trí 471-473VGI/09 đến 471-473VGI/24Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC53326BTrạm công cộng FC53326B Vạn Long06:00 ngày 27/06/2020 17:00 ngày 27/06/2020 Dựng trụ các vị trí 471-473VGI/111; 471-473VGI/112 Xử lý chằng néo từ vị trí 471-473VGI/09 đến 471-473VGI/24Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC53345BTrạm công cộng 345B Vạn Thọ06:00 ngày 27/06/2020 17:00 ngày 27/06/2020 Dựng trụ các vị trí 471-473VGI/111; 471-473VGI/112 Xử lý chằng néo từ vị trí 471-473VGI/09 đến 471-473VGI/24Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC53350BTrạm công cộng 350B Đại Lãnh06:00 ngày 27/06/2020 17:00 ngày 27/06/2020 Dựng trụ các vị trí 471-473VGI/111; 471-473VGI/112 Xử lý chằng néo từ vị trí 471-473VGI/09 đến 471-473VGI/24Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC53355BTrạm công cộng FC53355B Đại Lãnh06:00 ngày 27/06/2020 17:00 ngày 27/06/2020 Dựng trụ các vị trí 471-473VGI/111; 471-473VGI/112 Xử lý chằng néo từ vị trí 471-473VGI/09 đến 471-473VGI/24Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD411090Trạm BTS Viettel - Hòn Ngang06:00 ngày 27/06/2020 17:00 ngày 27/06/2020 Dựng trụ các vị trí 471-473VGI/111; 471-473VGI/112 Xử lý chằng néo từ vị trí 471-473VGI/09 đến 471-473VGI/24Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53G071BTrạm G071B TT Cam Đức07:00 ngày 27/06/2020 12:00 ngày 27/06/2020 Lắp chụp Silicon sứ đứng tuyến 471-473BĐCR từ vị trí 01 đến 20 bọc tôn các vị trí néoĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53G164Trạm G164 TT Cam Đức 07:00 ngày 27/06/2020 12:00 ngày 27/06/2020 Lắp chụp Silicon sứ đứng tuyến 471-473BĐCR từ vị trí 01 đến 20 bọc tôn các vị trí néoĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53H099Trạm H099 Cam Hải Tây07:00 ngày 27/06/2020 12:00 ngày 27/06/2020 Lắp chụp Silicon sứ đứng tuyến 471-473BĐCR từ vị trí 01 đến 20 bọc tôn các vị trí néoĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53H101Trạm H101 Cam Hải Tây07:00 ngày 27/06/2020 12:00 ngày 27/06/2020 Lắp chụp Silicon sứ đứng tuyến 471-473BĐCR từ vị trí 01 đến 20 bọc tôn các vị trí néoĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53I102Trạm I102 Cam Hải Đông07:00 ngày 27/06/2020 12:00 ngày 27/06/2020 Lắp chụp Silicon sứ đứng tuyến 471-473BĐCR từ vị trí 01 đến 20 bọc tôn các vị trí néoĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53I103Trạm I103 Cam Hải Đông07:00 ngày 27/06/2020 12:00 ngày 27/06/2020 Lắp chụp Silicon sứ đứng tuyến 471-473BĐCR từ vị trí 01 đến 20 bọc tôn các vị trí néoĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53I104Trạm I104 Cam Hải Đông07:00 ngày 27/06/2020 12:00 ngày 27/06/2020 Lắp chụp Silicon sứ đứng tuyến 471-473BĐCR từ vị trí 01 đến 20 bọc tôn các vị trí néoĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53I105Trạm I105 Cam Hải Đông07:00 ngày 27/06/2020 12:00 ngày 27/06/2020 Lắp chụp Silicon sứ đứng tuyến 471-473BĐCR từ vị trí 01 đến 20 bọc tôn các vị trí néoĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53I531Trạm I531 Cam Hải Đông07:00 ngày 27/06/2020 12:00 ngày 27/06/2020 Lắp chụp Silicon sứ đứng tuyến 471-473BĐCR từ vị trí 01 đến 20 bọc tôn các vị trí néoĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KD51G599Phòng Giao Dịch Ngân Hàng Chính Sách07:00 ngày 27/06/2020 12:00 ngày 27/06/2020 Lắp chụp Silicon sứ đứng tuyến 471-473BĐCR từ vị trí 01 đến 20 bọc tôn các vị trí néoĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53I705Công ty TNHH TM&DV Duy Thảo07:00 ngày 27/06/2020 12:00 ngày 27/06/2020 Lắp chụp Silicon sứ đứng tuyến 471-473BĐCR từ vị trí 01 đến 20 bọc tôn các vị trí néoĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53I720Trạm I720 Minexco07:00 ngày 27/06/2020 12:00 ngày 27/06/2020 Lắp chụp Silicon sứ đứng tuyến 471-473BĐCR từ vị trí 01 đến 20 bọc tôn các vị trí néoĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430471Cty CP dau tu KS Việt Dũng08:00 ngày 27/06/2020 16:00 ngày 27/06/2020 Dựng trụ, lắp xà trung ápĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CD5301DDTTDV KHU DU LỊCH Bắc Bán Đảo Cam Ranh08:00 ngày 27/06/2020 16:00 ngày 27/06/2020 Dựng trụ, lắp xà trung ápĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CD530390Cty Khai thác khoáng sản Việt Dũng08:00 ngày 27/06/2020 16:00 ngày 27/06/2020 Dựng trụ, lắp xà trung ápĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục