Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 28/11

17:07' - 27/11/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 28/11.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai 28/11 cập nhật mới nhất như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha TrangBC53001ATrạm T.01A - Vĩnh Ngọc05:00 ngày 28/11/202107:00 ngày 28/11/2021Xử lý tiếp xúc tuyến 480MVO tại cột 480MVO_01 và 480MVO_17Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53001BTrạm T.01B -Vĩnh Ngọc05:00 ngày 28/11/202107:00 ngày 28/11/2021Xử lý tiếp xúc tuyến 480MVO tại cột 480MVO_01 và 480MVO_17Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53001CTrạm T.01C -Xã Vĩnh Ngọc05:00 ngày 28/11/202107:00 ngày 28/11/2021Xử lý tiếp xúc tuyến 480MVO tại cột 480MVO_01 và 480MVO_17Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53001DTrạm T.01D -Trước Đình Phú Nông- Vĩnh Ngọc05:00 ngày 28/11/202107:00 ngày 28/11/2021Xử lý tiếp xúc tuyến 480MVO tại cột 480MVO_01 và 480MVO_17Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53001ETrạm T.01E -Vĩnh Ngọc05:00 ngày 28/11/202107:00 ngày 28/11/2021Xử lý tiếp xúc tuyến 480MVO tại cột 480MVO_01 và 480MVO_17Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53001GTrạm T.01G - Vĩnh Ngọc05:00 ngày 28/11/202107:00 ngày 28/11/2021Xử lý tiếp xúc tuyến 480MVO tại cột 480MVO_01 và 480MVO_17Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53001HTrạm T.01H - Vĩnh Ngọc05:00 ngày 28/11/202107:00 ngày 28/11/2021Xử lý tiếp xúc tuyến 480MVO tại cột 480MVO_01 và 480MVO_17Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53001KTrạm T.01K - Vĩnh Ngọc05:00 ngày 28/11/202107:00 ngày 28/11/2021Xử lý tiếp xúc tuyến 480MVO tại cột 480MVO_01 và 480MVO_17Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53001LTrạm T.01L - Vĩnh Ngọc05:00 ngày 28/11/202107:00 ngày 28/11/2021Xử lý tiếp xúc tuyến 480MVO tại cột 480MVO_01 và 480MVO_17Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53001MTrạm T.01M - Phú Nông05:00 ngày 28/11/202107:00 ngày 28/11/2021Xử lý tiếp xúc tuyến 480MVO tại cột 480MVO_01 và 480MVO_17Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53002ATrạm T.02A - Vĩnh Ngọc05:00 ngày 28/11/202107:00 ngày 28/11/2021Xử lý tiếp xúc tuyến 480MVO tại cột 480MVO_01 và 480MVO_17Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53002BTrạm T.02B -Vĩnh Ngọc (gan k/s Thach Ngan)05:00 ngày 28/11/202107:00 ngày 28/11/2021Xử lý tiếp xúc tuyến 480MVO tại cột 480MVO_01 và 480MVO_17Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53002CTrạm T.02C -Vĩnh Ngọc- Đường Liên Hoa05:00 ngày 28/11/202107:00 ngày 28/11/2021Xử lý tiếp xúc tuyến 480MVO tại cột 480MVO_01 và 480MVO_17Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53002DTrạm T.02D - Chợ Vĩnh Ngọc05:00 ngày 28/11/202107:00 ngày 28/11/2021Xử lý tiếp xúc tuyến 480MVO tại cột 480MVO_01 và 480MVO_17Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53002ETrạm T.02E - Vĩnh Ngọc05:00 ngày 28/11/202107:00 ngày 28/11/2021Xử lý tiếp xúc tuyến 480MVO tại cột 480MVO_01 và 480MVO_17Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC530391Trạm T.391 KDC Vĩnh Điềm Trung (T.6)05:00 ngày 28/11/202107:00 ngày 28/11/2021Xử lý tiếp xúc tuyến 480MVO tại cột 480MVO_01 và 480MVO_17Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC530392Trạm T.392 - KDC Vĩnh Điềm Trung - Đường C105:00 ngày 28/11/202107:00 ngày 28/11/2021Xử lý tiếp xúc tuyến 480MVO tại cột 480MVO_01 và 480MVO_17Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC530393Trạm T.393 - KDC Vĩnh Điềm Trung - Đường C305:00 ngày 28/11/202107:00 ngày 28/11/2021Xử lý tiếp xúc tuyến 480MVO tại cột 480MVO_01 và 480MVO_17Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC530394Trạm T.394 - KDC Vĩnh Điềm Trung - Đường B305:00 ngày 28/11/202107:00 ngày 28/11/2021Xử lý tiếp xúc tuyến 480MVO tại cột 480MVO_01 và 480MVO_17Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC530395Trạm T.395- KDC Vĩnh Điềm Trung05:00 ngày 28/11/202107:00 ngày 28/11/2021Xử lý tiếp xúc tuyến 480MVO tại cột 480MVO_01 và 480MVO_17Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC530397Trạm T.397 - KDC Vĩnh Điềm Trung - góc Đường A1-B405:00 ngày 28/11/202107:00 ngày 28/11/2021Xử lý tiếp xúc tuyến 480MVO tại cột 480MVO_01 và 480MVO_17Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC530398Trạm T.398-Khu Đô Thị VĐT05:00 ngày 28/11/202107:00 ngày 28/11/2021Xử lý tiếp xúc tuyến 480MVO tại cột 480MVO_01 và 480MVO_17Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC530399Trạm T.399-KDC Vĩnh Điềm Thượng - phía trái 23/1005:00 ngày 28/11/202107:00 ngày 28/11/2021Xử lý tiếp xúc tuyến 480MVO tại cột 480MVO_01 và 480MVO_17Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC530405Trạm T.405 - KDC Vĩnh Điềm Trung - Goc Duong B1-19/505:00 ngày 28/11/202107:00 ngày 28/11/2021Xử lý tiếp xúc tuyến 480MVO tại cột 480MVO_01 và 480MVO_17Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC530406Trạm T.406-Khu Đô Thị VĐT05:00 ngày 28/11/202107:00 ngày 28/11/2021Xử lý tiếp xúc tuyến 480MVO tại cột 480MVO_01 và 480MVO_17Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC530407Trạm T.407 -Trộn Bê tông- KDC Vĩnh Điềm Trung05:00 ngày 28/11/202107:00 ngày 28/11/2021Xử lý tiếp xúc tuyến 480MVO tại cột 480MVO_01 và 480MVO_17Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53046CTrạm T.46C - Vĩnh Điềm Trung05:00 ngày 28/11/202107:00 ngày 28/11/2021Xử lý tiếp xúc tuyến 480MVO tại cột 480MVO_01 và 480MVO_17Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53046DTrạm T.46D - Trường MN Vĩnh Ngọc05:00 ngày 28/11/202107:00 ngày 28/11/2021Xử lý tiếp xúc tuyến 480MVO tại cột 480MVO_01 và 480MVO_17Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53046HTrạm T.46H - Vĩnh Điềm Trung05:00 ngày 28/11/202107:00 ngày 28/11/2021Xử lý tiếp xúc tuyến 480MVO tại cột 480MVO_01 và 480MVO_17Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD530355Trạm T.355-DNTN Nhật Ân05:00 ngày 28/11/202107:00 ngày 28/11/2021Xử lý tiếp xúc tuyến 480MVO tại cột 480MVO_01 và 480MVO_17Đã duyệt

 

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục