Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 28/7

14:31' - 27/07/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 28/7.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 28/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha Trang BC530059Trạm 59 -Vĩnh Thạnh05:30 ngày 28/07/2020 06:00 ngày 28/07/2020 Tháo lèo NR tuyến 476MVO tại cột 82-19Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53050HTrạm T.50H - Vĩnh Thạnh05:30 ngày 28/07/2020 06:00 ngày 28/07/2020 Tháo lèo NR tuyến 476MVO tại cột 82-19Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53059BTrạm 59B- Vĩnh Thạnh05:30 ngày 28/07/2020 06:00 ngày 28/07/2020 Tháo lèo NR tuyến 476MVO tại cột 82-19Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53059DTrạm T.59D - Vĩnh Thạnh05:30 ngày 28/07/2020 06:00 ngày 28/07/2020 Tháo lèo NR tuyến 476MVO tại cột 82-19Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53095ATrạm 95A -Vĩnh Thạnh05:30 ngày 28/07/2020 06:00 ngày 28/07/2020 Tháo lèo NR tuyến 476MVO tại cột 82-19Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53095BTrạm 95B -HTX Vĩnh Thạnh05:30 ngày 28/07/2020 06:00 ngày 28/07/2020 Tháo lèo NR tuyến 476MVO tại cột 82-19Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530126Bơm nước Xuân Phong 205:30 ngày 28/07/2020 06:00 ngày 28/07/2020 Tháo lèo NR tuyến 476MVO tại cột 82-19Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530236Trạm T.236 - Cty CP Hóa mỹ phẩm tự nhiên05:30 ngày 28/07/2020 06:00 ngày 28/07/2020 Tháo lèo NR tuyến 476MVO tại cột 82-19Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53050E020050E--|-duong Trung tâm xã Vinh Thanh06:00 ngày 28/07/2020 14:00 ngày 28/07/2020 Lắp dựng cột trạm BTLT, lắp mới MBA 400kVA tại cột 476MVO/82-12 Tách lưới, sang tải HA trạm T.50E sang trạm T.50M XDM.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53095CTrạm 95C -Vĩnh Thạnh06:00 ngày 28/07/2020 14:00 ngày 28/07/2020 Lắp dựng cột trạm BTLT, lắp mới MBA 400kVA tại cột 476MVO/82-12 Tách lưới, sang tải HA trạm T.50E sang trạm T.50M XDM.Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530043T.43 - Ngô Văn Sở - P. Vĩnh Hòa06:30 ngày 28/07/2020 16:30 ngày 28/07/2020 Kéo dây hạ áp; lắp HCD, san nhánh rẽ công tơ và di dời 30 hộp công tơ đến vị trí phù hợp.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53001BTrạm 01B -Vĩnh Ngọc07:00 ngày 28/07/2020 11:00 ngày 28/07/2020 Di dời cột điện hạ áp cột A.02D/1-5 thuộc trạm T.02D. Giải quyết đơn thư KHHoãn
ĐL Nha Trang BC53002DTrạm T.02D - Chợ Vĩnh Ngọc07:00 ngày 28/07/2020 11:00 ngày 28/07/2020 Di dời cột điện hạ áp cột A.02D/1-5 thuộc trạm T.02D. Giải quyết đơn thư KHHoãn
ĐL Nha Trang BC53019CTrạm 19C -Cầu Dứa -Vĩnh Hiệp07:00 ngày 28/07/2020 12:00 ngày 28/07/2020 NCS MBA trạm T.19CĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53019ETrạm T.19E - Phú Nông07:00 ngày 28/07/2020 12:00 ngày 28/07/2020 NCS MBA trạm T.19CĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC428070Phú Gia - Ninh An07:00 ngày 28/07/2020 15:00 ngày 28/07/2020 - Dựng 10 vị trí cột 14m dưới đường dây. - Kéo rãi căng dây 3xACWBCC185, thu hồi dây dẫn từ VT cột 475-ENT/124-38 đến 475-ENT/124-45_650m (CTXD20NHO0103 ).Hoãn
ĐL Diên Khánh EC510153Trạm 153 - Diên Phú07:00 ngày 28/07/2020 16:00 ngày 28/07/2020 Dựng trụ, kéo dây hạ áp trạm T.153Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC411062Trạm công cộng 03 Vạn Thọ07:00 ngày 28/07/2020 17:00 ngày 28/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 471VGI/122-133 đến 122-139 và từ 122-155 đến 122-161Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC411063Trạm công cộng 04 Vạn Thọ07:00 ngày 28/07/2020 17:00 ngày 28/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 471VGI/122-133 đến 122-139 và từ 122-155 đến 122-161Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC411068Trạm công cộng 02 Đầm Môn07:00 ngày 28/07/2020 17:00 ngày 28/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 471VGI/122-133 đến 122-139 và từ 122-155 đến 122-161Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC411069Trạm công cộng 03 Đầm Môn07:00 ngày 28/07/2020 17:00 ngày 28/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 471VGI/122-133 đến 122-139 và từ 122-155 đến 122-161Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC411072Trạm công cộng 07 Sơn Đừng07:00 ngày 28/07/2020 17:00 ngày 28/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 471VGI/122-133 đến 122-139 và từ 122-155 đến 122-161Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC411074Trạm công cộng 05 Khải Lương07:00 ngày 28/07/2020 17:00 ngày 28/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 471VGI/122-133 đến 122-139 và từ 122-155 đến 122-161Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC411091Trạm công cộng Sũng Sim Vạn Thạnh07:00 ngày 28/07/2020 17:00 ngày 28/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 471VGI/122-133 đến 122-139 và từ 122-155 đến 122-161Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC431065Trạm công cộng 06 Đầm Môn07:00 ngày 28/07/2020 17:00 ngày 28/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 471VGI/122-133 đến 122-139 và từ 122-155 đến 122-161Hoãn
ĐL Vạn Ninh FD411114Trạm Viettel Khánh Hòa - BTS Sơn Đừng07:00 ngày 28/07/2020 17:00 ngày 28/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 471VGI/122-133 đến 122-139 và từ 122-155 đến 122-161Hoãn
ĐL Vạn Ninh FD431070Trung Tâm Viễn Thông Vạn Ninh - Vạn Thạnh07:00 ngày 28/07/2020 17:00 ngày 28/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 471VGI/122-133 đến 122-139 và từ 122-155 đến 122-161Hoãn
ĐL Vạn Ninh FD431073Công Ty TNHH Hoàng Hải ( Bãi Lách)07:00 ngày 28/07/2020 17:00 ngày 28/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 471VGI/122-133 đến 122-139 và từ 122-155 đến 122-161Hoãn
ĐL Vạn Ninh FD431085Công ty TNHH VL&XD Hố Sâu07:00 ngày 28/07/2020 17:00 ngày 28/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 471VGI/122-133 đến 122-139 và từ 122-155 đến 122-161Hoãn
ĐL Vạn Ninh FD431097Cơ Sở NTTS Nguyễn Lanh07:00 ngày 28/07/2020 17:00 ngày 28/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 471VGI/122-133 đến 122-139 và từ 122-155 đến 122-161Hoãn
ĐL Cam Lâm KD53M548Viện Vắcxin & S.Phẩm Y Tế08:00 ngày 28/07/2020 09:30 ngày 28/07/2020 Thí nghiệm bộ đo đếm trung áp trạm T.M591Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53M591Viện Vắcxin & S.Phẩm Y Tế08:00 ngày 28/07/2020 09:30 ngày 28/07/2020 Thí nghiệm bộ đo đếm trung áp trạm T.M591Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD53055CTrạm T.55C - Mê Linh09:00 ngày 28/07/2020 09:45 ngày 28/07/2020 Thay công tơ tổng của trạm T.55C bị hư hỏngĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53021CTrạm T.21C - Lê Hồng Phong10:00 ngày 28/07/2020 10:45 ngày 28/07/2020 Thay công tơ tổng của trạm T.21C bị hư hỏngĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53Z934Công ty TNHH Bột Mì Vĩnh Phát10:00 ngày 28/07/2020 11:00 ngày 28/07/2020 Thí nghiệm bộ đo đếm trung áp trạm T.Z934Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53065BTrạm T.65B - Vạn Hòa11:00 ngày 28/07/2020 11:45 ngày 28/07/2020 Thay công tơ tổng của trạm T.65B bị hư hỏngĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53002DTrạm T.02D - Chợ Vĩnh Ngọc13:30 ngày 28/07/2020 14:15 ngày 28/07/2020 Thay công tơ tổng trạm T.02DĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC530059Trạm 59 -Vĩnh Thạnh14:00 ngày 28/07/2020 14:30 ngày 28/07/2020 Đấu lèo NR tuyến 476MVO tại cột 476MVO/82-19Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53050HTrạm T.50H - Vĩnh Thạnh14:00 ngày 28/07/2020 14:30 ngày 28/07/2020 Đấu lèo NR tuyến 476MVO tại cột 476MVO/82-19Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53059BTrạm 59B- Vĩnh Thạnh14:00 ngày 28/07/2020 14:30 ngày 28/07/2020 Đấu lèo NR tuyến 476MVO tại cột 476MVO/82-19Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục