Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 3/6

16:12' - 02/06/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 3/6.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 3/6 như sau:

ĐL Nha Trang BC53190BTrạm T.190B - 84 Quang Trung07:00 ngày 03/06/2020 14:00 ngày 03/06/2020 - NCS trạm T.190 từ 250kVA lên 400kVAĐã duyệt
ĐL Cam Ranh GC530T05Trạm T-05 Ba Cụm Bắc07:00 ngày 03/06/2020 12:00 ngày 03/06/2020 Thay MBA T.04, T.06Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51T05ATrạm T-05A Ba Cụm Bắc07:00 ngày 03/06/2020 12:00 ngày 03/06/2020 Thay MBA T.04, T.06Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51T05BTrạm T-05B Ba Cụm Bắc07:00 ngày 03/06/2020 12:00 ngày 03/06/2020 Thay MBA T.04, T.06Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC53T07BTrạm T-07B Ba Cụm Bắc07:00 ngày 03/06/2020 12:00 ngày 03/06/2020 Thay MBA T.04, T.06Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC530T04Trạm T-04 Ba Cụm Bắc07:00 ngày 03/06/2020 12:00 ngày 03/06/2020 Thay MBA T.04, T.06Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC530T06Trạm T-06 Ba Cụm Bắc07:00 ngày 03/06/2020 12:00 ngày 03/06/2020 Thay MBA T.04, T.06Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC530T07Trạm T-07 Ba Cụm Bắc07:00 ngày 03/06/2020 12:00 ngày 03/06/2020 Thay MBA T.04, T.06Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51AA03Trạm AA-03 Ba Cụm Bắc07:00 ngày 03/06/2020 12:00 ngày 03/06/2020 Thay MBA T.04, T.06Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HD430129TCD T.129 Tắm bùn Khoáng DL Yang Bay07:00 ngày 03/06/2020 12:00 ngày 03/06/2020 Thi công lắp đặt mỏ phóng thoát điện áp APD từ trụ 471F6C/04-8 đến 471F6C/04-55.Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410045T.45 - Xã Khánh Phú07:00 ngày 03/06/2020 12:00 ngày 03/06/2020 Thi công lắp đặt mỏ phóng thoát điện áp APD từ trụ 471F6C/04-8 đến 471F6C/04-55.Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC430041T.41 - Xã Khánh Phú07:00 ngày 03/06/2020 12:00 ngày 03/06/2020 Thi công lắp đặt mỏ phóng thoát điện áp APD từ trụ 471F6C/04-8 đến 471F6C/04-55.Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410042T.42 - Xã Khánh Phú07:00 ngày 03/06/2020 12:00 ngày 03/06/2020 Thi công lắp đặt mỏ phóng thoát điện áp APD từ trụ 471F6C/04-8 đến 471F6C/04-55.Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410106T.106 - Xã Khánh Phú07:00 ngày 03/06/2020 12:00 ngày 03/06/2020 Thi công lắp đặt mỏ phóng thoát điện áp APD từ trụ 471F6C/04-8 đến 471F6C/04-55.Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410071T.71 - Xã Khánh Phú07:00 ngày 03/06/2020 12:00 ngày 03/06/2020 Thi công lắp đặt mỏ phóng thoát điện áp APD từ trụ 471F6C/04-8 đến 471F6C/04-55.Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HD430147TCD T147 - Trường mầm Non xã Khánh Phú07:00 ngày 03/06/2020 12:00 ngày 03/06/2020 Thi công lắp đặt mỏ phóng thoát điện áp APD từ trụ 471F6C/04-8 đến 471F6C/04-55.Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410070T.70 - Xã Khánh Phú07:00 ngày 03/06/2020 12:00 ngày 03/06/2020 Thi công lắp đặt mỏ phóng thoát điện áp APD từ trụ 471F6C/04-8 đến 471F6C/04-55.Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410040T.40 - Xã Sông Cầu07:00 ngày 03/06/2020 12:00 ngày 03/06/2020 Thi công lắp đặt mỏ phóng thoát điện áp APD từ trụ 471F6C/04-8 đến 471F6C/04-55.Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410046T.46 - Xã Khánh Phú07:00 ngày 03/06/2020 12:00 ngày 03/06/2020 Thi công lắp đặt mỏ phóng thoát điện áp APD từ trụ 471F6C/04-8 đến 471F6C/04-55.Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HD130119TCD T119 CTy TNHH Đại Thuận NT07:00 ngày 03/06/2020 12:00 ngày 03/06/2020 Thi công lắp đặt mỏ phóng thoát điện áp APD từ trụ 471F6C/04-8 đến 471F6C/04-55.Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HD430080TCD T80 - Trại Cá Sấu Yang Bay - Xã Khánh Phú07:00 ngày 03/06/2020 12:00 ngày 03/06/2020 Thi công lắp đặt mỏ phóng thoát điện áp APD từ trụ 471F6C/04-8 đến 471F6C/04-55.Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410044T.44 - Xã Khánh Phú07:00 ngày 03/06/2020 12:00 ngày 03/06/2020 Thi công lắp đặt mỏ phóng thoát điện áp APD từ trụ 471F6C/04-8 đến 471F6C/04-55.Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HD43080BTCD T80B - Công Viên Du Lịch Yang Bay - Xã Khánh Phú07:00 ngày 03/06/2020 12:00 ngày 03/06/2020 Thi công lắp đặt mỏ phóng thoát điện áp APD từ trụ 471F6C/04-8 đến 471F6C/04-55.Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410043T.43 - Xã Khánh Phú07:00 ngày 03/06/2020 12:00 ngày 03/06/2020 Thi công lắp đặt mỏ phóng thoát điện áp APD từ trụ 471F6C/04-8 đến 471F6C/04-55.Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC53316BTrạm 316B tập thể không Quân07:00 ngày 03/06/2020 17:00 ngày 03/06/2020 Nhổ thu hồi cột hạ áp 8,4 tại vị trí A316B/1 Thi công móng cột, dựng cột BTLT 16m.( XDM trạm T.316C)Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53079ATrạm 79A - Lê Hồng Phong07:30 ngày 03/06/2020 14:00 ngày 03/06/2020 - Tăng cường cáp tổng trạm T.79A.Hoãn
ĐL Nha Trang BC530018Trạm 18 - Hải Đức07:30 ngày 03/06/2020 09:00 ngày 03/06/2020 Cân bằng pha hạ áp T.18AĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53092ATrạm 92A -Lý Tự Trọng07:30 ngày 03/06/2020 08:30 ngày 03/06/2020 TNĐK TBA: T.92AĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53050E020050E--|-duong Trung tâm xã Vinh Thanh07:30 ngày 03/06/2020 09:00 ngày 03/06/2020 Cân bằng pha hạ áp T.50EĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514813PĐ Ninh quang 0807:30 ngày 03/06/2020 09:00 ngày 03/06/2020 Thay lèo hạ áp tiếp xúc xấu T4813.Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534832Ninh quang ( chống quá tải)07:30 ngày 03/06/2020 09:00 ngày 03/06/2020 Chỉnh aptomat nghiêng T4832Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530168Trung tâm Quản lý Di tích Danh lam thắng cảnh K.Hòa07:30 ngày 03/06/2020 10:00 ngày 03/06/2020 Thay ống bảo vệ cáp hạ áp trạm T.168Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430002Tiểu Đoàn 118 Sư Đoàn 37708:00 ngày 03/06/2020 16:00 ngày 03/06/2020 Xử lý độ võng và phát quang hành lang tuyếnHoãn
ĐL Cam Ranh CD430475Cty CP Đầu tư & XL KTHT PIDI08:00 ngày 03/06/2020 16:00 ngày 03/06/2020 Xử lý độ võng và phát quang hành lang tuyếnHoãn
ĐL Cam Ranh CD430503Trạm CD T.503 (CSNTTS Nhật Minh)08:00 ngày 03/06/2020 16:00 ngày 03/06/2020 Xử lý độ võng và phát quang hành lang tuyếnHoãn
ĐL Cam Ranh CD430474Cty CP DV Bay & DL Biển Tân Cảng08:00 ngày 03/06/2020 16:00 ngày 03/06/2020 Xử lý độ võng và phát quang hành lang tuyếnHoãn
ĐL Cam Ranh CD530433Phòng Hậu Cần Vùng 4 Hải Quân08:00 ngày 03/06/2020 16:00 ngày 03/06/2020 Xử lý độ võng và phát quang hành lang tuyếnHoãn
ĐL Cam Ranh CD430003Đội điều trị vùng 408:00 ngày 03/06/2020 16:00 ngày 03/06/2020 Xử lý độ võng và phát quang hành lang tuyếnHoãn
ĐL Cam Ranh CD430442Trung đoàn 274/ Sư đoàn 37708:00 ngày 03/06/2020 16:00 ngày 03/06/2020 Xử lý độ võng và phát quang hành lang tuyếnHoãn
ĐL Cam Ranh CD530426Co so NTTS Tran Ngoc Vu08:00 ngày 03/06/2020 16:00 ngày 03/06/2020 Xử lý độ võng và phát quang hành lang tuyếnHoãn

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục