Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 30/9

14:48' - 29/09/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 30/9.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai cập nhật mới nhất ngày mai 30/9 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha Trang BC52051ATrạm 51A -Lê Thành Phương05:30 ngày 30/09/2020 17:00 ngày 30/09/2020 - Thay sứ đứng tuyến 471MVO từ VT 07 đến VT 44. - Di dời CDLL từ VT19-3 sang VT19-1 - Thay xà néo lệch tại VT19-3 - Thay Thu lôi Van TBA: T.09, T.83AB, T.14B, T.15, T.67B, T.51A, T.76A, T.07AB, T.31AB - Thay dây dẫn VT43-4 đến VT43-3-1 - Lắp LBS kín +DCL tại VT43-3-1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530009Trạm 09 -Thống Nhất05:30 ngày 30/09/2020 17:00 ngày 30/09/2020 - Thay sứ đứng tuyến 471MVO từ VT 07 đến VT 44. - Di dời CDLL từ VT19-3 sang VT19-1 - Thay xà néo lệch tại VT19-3 - Thay Thu lôi Van TBA: T.09, T.83AB, T.14B, T.15, T.67B, T.51A, T.76A, T.07AB, T.31AB - Thay dây dẫn VT43-4 đến VT43-3-1 - Lắp LBS kín +DCL tại VT43-3-1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530015Trạm 15 -Tân Tiến05:30 ngày 30/09/2020 17:00 ngày 30/09/2020 - Thay sứ đứng tuyến 471MVO từ VT 07 đến VT 44. - Di dời CDLL từ VT19-3 sang VT19-1 - Thay xà néo lệch tại VT19-3 - Thay Thu lôi Van TBA: T.09, T.83AB, T.14B, T.15, T.67B, T.51A, T.76A, T.07AB, T.31AB - Thay dây dẫn VT43-4 đến VT43-3-1 - Lắp LBS kín +DCL tại VT43-3-1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530076Trạm 76 -Yết Kiêu05:30 ngày 30/09/2020 17:00 ngày 30/09/2020 - Thay sứ đứng tuyến 471MVO từ VT 07 đến VT 44. - Di dời CDLL từ VT19-3 sang VT19-1 - Thay xà néo lệch tại VT19-3 - Thay Thu lôi Van TBA: T.09, T.83AB, T.14B, T.15, T.67B, T.51A, T.76A, T.07AB, T.31AB - Thay dây dẫn VT43-4 đến VT43-3-1 - Lắp LBS kín +DCL tại VT43-3-1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53007ATrạm 07A -Hoàng Văn Thụ05:30 ngày 30/09/2020 17:00 ngày 30/09/2020 - Thay sứ đứng tuyến 471MVO từ VT 07 đến VT 44. - Di dời CDLL từ VT19-3 sang VT19-1 - Thay xà néo lệch tại VT19-3 - Thay Thu lôi Van TBA: T.09, T.83AB, T.14B, T.15, T.67B, T.51A, T.76A, T.07AB, T.31AB - Thay dây dẫn VT43-4 đến VT43-3-1 - Lắp LBS kín +DCL tại VT43-3-1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53007BTrạm 07B -Hoàng Văn Thụ05:30 ngày 30/09/2020 17:00 ngày 30/09/2020 - Thay sứ đứng tuyến 471MVO từ VT 07 đến VT 44. - Di dời CDLL từ VT19-3 sang VT19-1 - Thay xà néo lệch tại VT19-3 - Thay Thu lôi Van TBA: T.09, T.83AB, T.14B, T.15, T.67B, T.51A, T.76A, T.07AB, T.31AB - Thay dây dẫn VT43-4 đến VT43-3-1 - Lắp LBS kín +DCL tại VT43-3-1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53014BTrạm 14B -Phan Đình Giót05:30 ngày 30/09/2020 17:00 ngày 30/09/2020 - Thay sứ đứng tuyến 471MVO từ VT 07 đến VT 44. - Di dời CDLL từ VT19-3 sang VT19-1 - Thay xà néo lệch tại VT19-3 - Thay Thu lôi Van TBA: T.09, T.83AB, T.14B, T.15, T.67B, T.51A, T.76A, T.07AB, T.31AB - Thay dây dẫn VT43-4 đến VT43-3-1 - Lắp LBS kín +DCL tại VT43-3-1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53015BTrạm T.15B - Lê Thành Phương05:30 ngày 30/09/2020 17:00 ngày 30/09/2020 - Thay sứ đứng tuyến 471MVO từ VT 07 đến VT 44. - Di dời CDLL từ VT19-3 sang VT19-1 - Thay xà néo lệch tại VT19-3 - Thay Thu lôi Van TBA: T.09, T.83AB, T.14B, T.15, T.67B, T.51A, T.76A, T.07AB, T.31AB - Thay dây dẫn VT43-4 đến VT43-3-1 - Lắp LBS kín +DCL tại VT43-3-1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53023A020023A - Chung cư chợ Đầm(231 cũ)05:30 ngày 30/09/2020 17:00 ngày 30/09/2020 - Thay sứ đứng tuyến 471MVO từ VT 07 đến VT 44. - Di dời CDLL từ VT19-3 sang VT19-1 - Thay xà néo lệch tại VT19-3 - Thay Thu lôi Van TBA: T.09, T.83AB, T.14B, T.15, T.67B, T.51A, T.76A, T.07AB, T.31AB - Thay dây dẫn VT43-4 đến VT43-3-1 - Lắp LBS kín +DCL tại VT43-3-1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53023B020023B--|--Chung cư chợ Đầm(232cũ)05:30 ngày 30/09/2020 17:00 ngày 30/09/2020 - Thay sứ đứng tuyến 471MVO từ VT 07 đến VT 44. - Di dời CDLL từ VT19-3 sang VT19-1 - Thay xà néo lệch tại VT19-3 - Thay Thu lôi Van TBA: T.09, T.83AB, T.14B, T.15, T.67B, T.51A, T.76A, T.07AB, T.31AB - Thay dây dẫn VT43-4 đến VT43-3-1 - Lắp LBS kín +DCL tại VT43-3-1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53031ATrạm 31A -Phương Câu05:30 ngày 30/09/2020 17:00 ngày 30/09/2020 - Thay sứ đứng tuyến 471MVO từ VT 07 đến VT 44. - Di dời CDLL từ VT19-3 sang VT19-1 - Thay xà néo lệch tại VT19-3 - Thay Thu lôi Van TBA: T.09, T.83AB, T.14B, T.15, T.67B, T.51A, T.76A, T.07AB, T.31AB - Thay dây dẫn VT43-4 đến VT43-3-1 - Lắp LBS kín +DCL tại VT43-3-1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53031BTrạm 31B -Phương Câu05:30 ngày 30/09/2020 17:00 ngày 30/09/2020 - Thay sứ đứng tuyến 471MVO từ VT 07 đến VT 44. - Di dời CDLL từ VT19-3 sang VT19-1 - Thay xà néo lệch tại VT19-3 - Thay Thu lôi Van TBA: T.09, T.83AB, T.14B, T.15, T.67B, T.51A, T.76A, T.07AB, T.31AB - Thay dây dẫn VT43-4 đến VT43-3-1 - Lắp LBS kín +DCL tại VT43-3-1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53031CTrạm T.31C - Phan Chu Trinh05:30 ngày 30/09/2020 17:00 ngày 30/09/2020 - Thay sứ đứng tuyến 471MVO từ VT 07 đến VT 44. - Di dời CDLL từ VT19-3 sang VT19-1 - Thay xà néo lệch tại VT19-3 - Thay Thu lôi Van TBA: T.09, T.83AB, T.14B, T.15, T.67B, T.51A, T.76A, T.07AB, T.31AB - Thay dây dẫn VT43-4 đến VT43-3-1 - Lắp LBS kín +DCL tại VT43-3-1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53047ATrạm 47A -Phan Bội Châu05:30 ngày 30/09/2020 17:00 ngày 30/09/2020 - Thay sứ đứng tuyến 471MVO từ VT 07 đến VT 44. - Di dời CDLL từ VT19-3 sang VT19-1 - Thay xà néo lệch tại VT19-3 - Thay Thu lôi Van TBA: T.09, T.83AB, T.14B, T.15, T.67B, T.51A, T.76A, T.07AB, T.31AB - Thay dây dẫn VT43-4 đến VT43-3-1 - Lắp LBS kín +DCL tại VT43-3-1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53047CTrạm 47C -Hàn Thuyên05:30 ngày 30/09/2020 17:00 ngày 30/09/2020 - Thay sứ đứng tuyến 471MVO từ VT 07 đến VT 44. - Di dời CDLL từ VT19-3 sang VT19-1 - Thay xà néo lệch tại VT19-3 - Thay Thu lôi Van TBA: T.09, T.83AB, T.14B, T.15, T.67B, T.51A, T.76A, T.07AB, T.31AB - Thay dây dẫn VT43-4 đến VT43-3-1 - Lắp LBS kín +DCL tại VT43-3-1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530648Trạm T.648 - Ngân hàng TMCP SG -HN (CN Khánh Hỏa)05:30 ngày 30/09/2020 17:00 ngày 30/09/2020 - Thay sứ đứng tuyến 471MVO từ VT 07 đến VT 44. - Di dời CDLL từ VT19-3 sang VT19-1 - Thay xà néo lệch tại VT19-3 - Thay Thu lôi Van TBA: T.09, T.83AB, T.14B, T.15, T.67B, T.51A, T.76A, T.07AB, T.31AB - Thay dây dẫn VT43-4 đến VT43-3-1 - Lắp LBS kín +DCL tại VT43-3-1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530668Trạm T.668 - Khách sạn Park View Nha Trang05:30 ngày 30/09/2020 17:00 ngày 30/09/2020 - Thay sứ đứng tuyến 471MVO từ VT 07 đến VT 44. - Di dời CDLL từ VT19-3 sang VT19-1 - Thay xà néo lệch tại VT19-3 - Thay Thu lôi Van TBA: T.09, T.83AB, T.14B, T.15, T.67B, T.51A, T.76A, T.07AB, T.31AB - Thay dây dẫn VT43-4 đến VT43-3-1 - Lắp LBS kín +DCL tại VT43-3-1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD53223BTrạm T.223B - Nha Trang City Central05:30 ngày 30/09/2020 17:00 ngày 30/09/2020 - Thay sứ đứng tuyến 471MVO từ VT 07 đến VT 44. - Di dời CDLL từ VT19-3 sang VT19-1 - Thay xà néo lệch tại VT19-3 - Thay Thu lôi Van TBA: T.09, T.83AB, T.14B, T.15, T.67B, T.51A, T.76A, T.07AB, T.31AB - Thay dây dẫn VT43-4 đến VT43-3-1 - Lắp LBS kín +DCL tại VT43-3-1Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52077BTrạm M077B Suối Tân06:00 ngày 30/09/2020 13:30 ngày 30/09/2020 Dựng cột, lắp xà néo, chuỗi, lắp LBS 475SDA_10/2 XDM Căng dây đấu nối tại cột 475SDA_10/6AB/4 ( XDM TBA T.M112B) Dựng cột, lắp xà néo, chuỗi, lắp đặt 1 LBS kiểu kín kèm DCL và SCADA tại vị trí cột hiện có 471SDA6/1A XDM Chuyển FCO tại vị trí 471SDA_6/1 về hướng nhánh rẽ 471SDA_6/1/1 Tháo hạ dàn giáo từ vị trí 471-473SDA_C02 đến 471-473SDA_C03 Di dời trụ điện từ vị trí 471SDA_6/12 đến 471SDA_6/13Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52K168Trạm K168 Cam Tân06:00 ngày 30/09/2020 13:30 ngày 30/09/2020 Dựng cột, lắp xà néo, chuỗi, lắp LBS 475SDA_10/2 XDM Căng dây đấu nối tại cột 475SDA_10/6AB/4 ( XDM TBA T.M112B) Dựng cột, lắp xà néo, chuỗi, lắp đặt 1 LBS kiểu kín kèm DCL và SCADA tại vị trí cột hiện có 471SDA6/1A XDM Chuyển FCO tại vị trí 471SDA_6/1 về hướng nhánh rẽ 471SDA_6/1/1 Tháo hạ dàn giáo từ vị trí 471-473SDA_C02 đến 471-473SDA_C03 Di dời trụ điện từ vị trí 471SDA_6/12 đến 471SDA_6/13Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD43130HCty CP ĐT & XL KT hạ tầng PIDI08:00 ngày 30/09/2020 11:00 ngày 30/09/2020 Khách hàng đề nghị cắt điện để thu hồi MBA tại trạm T.48H2Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD4341H2Kho xăng 719 - Vùng 4 HQ08:00 ngày 30/09/2020 11:00 ngày 30/09/2020 Khách hàng đề nghị cắt điện để thu hồi MBA tại trạm T.48H2Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD4343H2Thao trường bắn - Vùng 4 HQ08:00 ngày 30/09/2020 11:00 ngày 30/09/2020 Khách hàng đề nghị cắt điện để thu hồi MBA tại trạm T.48H2Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD4348H2Cty CP Khai Thac & CB Tai Nguyen Viet Nam08:00 ngày 30/09/2020 11:00 ngày 30/09/2020 Khách hàng đề nghị cắt điện để thu hồi MBA tại trạm T.48H2Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD4372H2Tiểu đoàn 454 - Lữ 95708:00 ngày 30/09/2020 11:00 ngày 30/09/2020 Khách hàng đề nghị cắt điện để thu hồi MBA tại trạm T.48H2Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục