Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 31/10

10:41' - 30/10/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 31/10.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai 31/10 cập nhật mới nhất như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Vạn Ninh AD530015Trạm ĐMT Khánh Ninh05:00 ngày 31/10/2021 17:30 ngày 31/10/2021 + Thi công đấu nối tại vị trí 471TCF1_137/4.Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh AD530016Trạm ĐMT TVĐ&XD Miền Trung05:00 ngày 31/10/2021 17:30 ngày 31/10/2021 + Thi công đấu nối tại vị trí 471TCF1_137/4.Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh AD550003Trạm ĐMT Minh Khánh05:00 ngày 31/10/2021 17:30 ngày 31/10/2021 + Thi công đấu nối tại vị trí 471TCF1_137/4.Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC418039Trạm công cộng 05 Tân Đức Vạn Lương05:00 ngày 31/10/2021 17:00 ngày 31/10/2021 Thi công thay dây trung áp nhánh rẽ 471TC.F1_32Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419100Trạm công cộng phủ lõm Xuân Tây Vạn Hưng05:00 ngày 31/10/2021 17:30 ngày 31/10/2021 + Đấu nối NR XDM vị trí 473TC.F1_99A + Lắp đặt LBS+DCL vị trí 473TC.F1_98AĐã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC438076Trạm công cộng 04 Đá Trắng05:00 ngày 31/10/2021 17:30 ngày 31/10/2021 + Thi công đấu nối tại vị trí 471TCF1_137/4.Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC438077Trạm công cộng 05 Đá Trắng05:00 ngày 31/10/2021 17:30 ngày 31/10/2021 + Thi công đấu nối tại vị trí 471TCF1_137/4.Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC538078Trạm công cộng nước sạch Vạn Hưng05:00 ngày 31/10/2021 17:30 ngày 31/10/2021 + Thi công đấu nối tại vị trí 471TCF1_137/4.Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC53876CTrạm công cộng FC53876C Vạn Hưng05:00 ngày 31/10/2021 17:30 ngày 31/10/2021 + Thi công đấu nối tại vị trí 471TCF1_137/4.Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD538544Trạm chuyên dùng Công ty TNHH KTUD Việt Solar Khang Thịnh05:00 ngày 31/10/2021 17:30 ngày 31/10/2021 + Thi công đấu nối tại vị trí 471TCF1_137/4.Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD538571Trạm chuyên dùng Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Khánh 05:00 ngày 31/10/2021 17:30 ngày 31/10/2021 + Thi công đấu nối tại vị trí 471TCF1_137/4.Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD538575Trạm chuyên dùng Công ty TNHH công nghệ năng lượng tái tạo HH05:00 ngày 31/10/2021 17:30 ngày 31/10/2021 + Đấu nối NR XDM vị trí 473TC.F1_99A + Lắp đặt LBS+DCL vị trí 473TC.F1_98AĐã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD538576Trạm chuyên dùng Công ty TNHH Hưng Thịnh Solar Light05:00 ngày 31/10/2021 17:30 ngày 31/10/2021 + Đấu nối NR XDM vị trí 473TC.F1_99A + Lắp đặt LBS+DCL vị trí 473TC.F1_98AĐã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD538577Trạm chuyên dùng Công ty TNHH phát triển nông nghiệp năng lượng sạch Newstar (Trạm 8577)05:00 ngày 31/10/2021 17:30 ngày 31/10/2021 + Đấu nối NR XDM vị trí 473TC.F1_99A + Lắp đặt LBS+DCL vị trí 473TC.F1_98AĐã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD538578Trạm chuyên dùng Công ty TNHH năng lượng & nông nghiệp sạch DAVID (Trạm 8578)05:00 ngày 31/10/2021 17:30 ngày 31/10/2021 + Đấu nối NR XDM vị trí 473TC.F1_99A + Lắp đặt LBS+DCL vị trí 473TC.F1_98AĐã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53059BNAM RÙ RÌ 205:00 ngày 31/10/2021 08:00 ngày 31/10/2021 Đấu nối trạm biến áp XDM T.20 tuyến 478ĐĐE tại vị trí 476-478ĐĐE_34 và đấu nối trạm biến áp XDT.39 tại vị tri 478ĐĐE_55Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53059DHòn Khô05:00 ngày 31/10/2021 08:00 ngày 31/10/2021 Đấu nối trạm biến áp XDM T.20 tuyến 478ĐĐE tại vị trí 476-478ĐĐE_34 và đấu nối trạm biến áp XDT.39 tại vị tri 478ĐĐE_55Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53059ENam Rù Rì05:00 ngày 31/10/2021 08:00 ngày 31/10/2021 Đấu nối trạm biến áp XDM T.20 tuyến 478ĐĐE tại vị trí 476-478ĐĐE_34 và đấu nối trạm biến áp XDT.39 tại vị tri 478ĐĐE_55Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53091BKhu dân cư AT05:00 ngày 31/10/2021 08:00 ngày 31/10/2021 Đấu nối trạm biến áp XDM T.20 tuyến 478ĐĐE tại vị trí 476-478ĐĐE_34 và đấu nối trạm biến áp XDT.39 tại vị tri 478ĐĐE_55Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53194BT.194_Nhà máy Z753 (Lộ Công cộng)05:00 ngày 31/10/2021 15:00 ngày 31/10/2021 Kéo dây hạ áp từ VT B194/12 đến VT B194/20 và đấu nối vào trạm biến áp XDM T.39Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530014Trạm đèn đường QL1C đèo Rù Rì-Sở GTVT Khánh Hòa05:00 ngày 31/10/2021 08:00 ngày 31/10/2021 Đấu nối trạm biến áp XDM T.20 tuyến 478ĐĐE tại vị trí 476-478ĐĐE_34 và đấu nối trạm biến áp XDT.39 tại vị tri 478ĐĐE_55Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530015Trạm Đèn đường QL1C đèo Rù Rì-Sở GTVT K.Hòa05:00 ngày 31/10/2021 08:00 ngày 31/10/2021 Đấu nối trạm biến áp XDM T.20 tuyến 478ĐĐE tại vị trí 476-478ĐĐE_34 và đấu nối trạm biến áp XDT.39 tại vị tri 478ĐĐE_55Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530091T.91 - Chung cư thu nhập thấp An Thịnh (Công ty TNHH MTV phát triển nhà Khánh Hoà)05:00 ngày 31/10/2021 08:00 ngày 31/10/2021 Đấu nối trạm biến áp XDM T.20 tuyến 478ĐĐE tại vị trí 476-478ĐĐE_34 và đấu nối trạm biến áp XDT.39 tại vị tri 478ĐĐE_55Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530110XN chế biến lâm sản05:00 ngày 31/10/2021 08:00 ngày 31/10/2021 Đấu nối trạm biến áp XDM T.20 tuyến 478ĐĐE tại vị trí 476-478ĐĐE_34 và đấu nối trạm biến áp XDT.39 tại vị tri 478ĐĐE_55Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530139Công ty TNHH 79 Nha Trang05:00 ngày 31/10/2021 08:00 ngày 31/10/2021 Đấu nối trạm biến áp XDM T.20 tuyến 478ĐĐE tại vị trí 476-478ĐĐE_34 và đấu nối trạm biến áp XDT.39 tại vị tri 478ĐĐE_55Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514637PĐ Ninh Tây 1205:30 ngày 31/10/2021 17:30 ngày 31/10/2021 Thí nghiệm, bảo dưỡng trạm 110kV Ninh Hòa. Lắp DCL đầu XT tại cột 475NIHO_01Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514639PĐ Ninh Thân 0105:30 ngày 31/10/2021 17:30 ngày 31/10/2021 Thí nghiệm, bảo dưỡng trạm 110kV Ninh Hòa.Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514640PĐ Ninh Thân 0205:30 ngày 31/10/2021 17:30 ngày 31/10/2021 Thí nghiệm, bảo dưỡng trạm 110kV Ninh Hòa.Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514641PĐ Ninh Thân 305:30 ngày 31/10/2021 17:30 ngày 31/10/2021 Thí nghiệm, bảo dưỡng trạm 110kV Ninh Hòa.Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514642PĐ Ninh Thương 0105:30 ngày 31/10/2021 17:30 ngày 31/10/2021 Thí nghiệm, bảo dưỡng trạm 110kV Ninh Hòa.Đã duyệt

Để cập nhật lịch cắt điện tại Khánh Hòa, người dân có thể truy cập tại: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục