Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 31/7

13:46' - 30/07/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa hôm nay và ngày mai) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 31/7.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 31/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Vạn Ninh FC418036Trạm công cộng 01 Mỹ Lương05:00 ngày 31/07/2020 06:00 ngày 31/07/2020 Tháo lèo 471TC.F1/02. (Sau công tác tháo lèo vị trí 471TC.F1/02, để cô lập TC.C41 phục vụ công tác lắp LBS 412TC.F1 và bộ MOF 471TC.F1)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC418037Trạm công cộng 02 Mỹ Lương05:00 ngày 31/07/2020 06:00 ngày 31/07/2020 Tháo lèo 471TC.F1/02. (Sau công tác tháo lèo vị trí 471TC.F1/02, để cô lập TC.C41 phục vụ công tác lắp LBS 412TC.F1 và bộ MOF 471TC.F1)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC418039Trạm công cộng 05 Tân Đức Vạn Lương05:00 ngày 31/07/2020 06:00 ngày 31/07/2020 Tháo lèo 471TC.F1/02. (Sau công tác tháo lèo vị trí 471TC.F1/02, để cô lập TC.C41 phục vụ công tác lắp LBS 412TC.F1 và bộ MOF 471TC.F1)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC418041Trạm công cộng 06 Tân Đức Vạn Lương05:00 ngày 31/07/2020 06:00 ngày 31/07/2020 Tháo lèo 471TC.F1/02. (Sau công tác tháo lèo vị trí 471TC.F1/02, để cô lập TC.C41 phục vụ công tác lắp LBS 412TC.F1 và bộ MOF 471TC.F1)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC418042Trạm công cộng 07 Tân Đức Vạn Lương05:00 ngày 31/07/2020 06:00 ngày 31/07/2020 Tháo lèo 471TC.F1/02. (Sau công tác tháo lèo vị trí 471TC.F1/02, để cô lập TC.C41 phục vụ công tác lắp LBS 412TC.F1 và bộ MOF 471TC.F1)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC418052Trạm công cộng 14 Vạn Hưng05:00 ngày 31/07/2020 06:00 ngày 31/07/2020 Tháo lèo 471TC.F1/02. (Sau công tác tháo lèo vị trí 471TC.F1/02, để cô lập TC.C41 phục vụ công tác lắp LBS 412TC.F1 và bộ MOF 471TC.F1)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC418053Trạm công cộng 15 Vạn Hưng05:00 ngày 31/07/2020 06:00 ngày 31/07/2020 Tháo lèo 471TC.F1/02. (Sau công tác tháo lèo vị trí 471TC.F1/02, để cô lập TC.C41 phục vụ công tác lắp LBS 412TC.F1 và bộ MOF 471TC.F1)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC418068Trạm công cộng 16 Vạn Hưng05:00 ngày 31/07/2020 06:00 ngày 31/07/2020 Tháo lèo 471TC.F1/02. (Sau công tác tháo lèo vị trí 471TC.F1/02, để cô lập TC.C41 phục vụ công tác lắp LBS 412TC.F1 và bộ MOF 471TC.F1)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC418070Trạm công cộng 18 Vạn Hưng05:00 ngày 31/07/2020 06:00 ngày 31/07/2020 Tháo lèo 471TC.F1/02. (Sau công tác tháo lèo vị trí 471TC.F1/02, để cô lập TC.C41 phục vụ công tác lắp LBS 412TC.F1 và bộ MOF 471TC.F1)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC418071Trạm công cộng 19 Vạn Hưng05:00 ngày 31/07/2020 06:00 ngày 31/07/2020 Tháo lèo 471TC.F1/02. (Sau công tác tháo lèo vị trí 471TC.F1/02, để cô lập TC.C41 phục vụ công tác lắp LBS 412TC.F1 và bộ MOF 471TC.F1)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419063Trạm công cộng 08 Xuân Thọ05:00 ngày 31/07/2020 06:00 ngày 31/07/2020 Tháo lèo 471TC.F1/02. (Sau công tác tháo lèo vị trí 471TC.F1/02, để cô lập TC.C41 phục vụ công tác lắp LBS 412TC.F1 và bộ MOF 471TC.F1)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419064Trạm công cộng 09 Xuân Thọ05:00 ngày 31/07/2020 06:00 ngày 31/07/2020 Tháo lèo 471TC.F1/02. (Sau công tác tháo lèo vị trí 471TC.F1/02, để cô lập TC.C41 phục vụ công tác lắp LBS 412TC.F1 và bộ MOF 471TC.F1)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419065Trạm công cộng 11 Xuân Thọ05:00 ngày 31/07/2020 06:00 ngày 31/07/2020 Tháo lèo 471TC.F1/02. (Sau công tác tháo lèo vị trí 471TC.F1/02, để cô lập TC.C41 phục vụ công tác lắp LBS 412TC.F1 và bộ MOF 471TC.F1)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419066Trạm công cộng 12 Xuân Thọ05:00 ngày 31/07/2020 06:00 ngày 31/07/2020 Tháo lèo 471TC.F1/02. (Sau công tác tháo lèo vị trí 471TC.F1/02, để cô lập TC.C41 phục vụ công tác lắp LBS 412TC.F1 và bộ MOF 471TC.F1)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419067Trạm công cộng 10 Xuân Cam05:00 ngày 31/07/2020 06:00 ngày 31/07/2020 Tháo lèo 471TC.F1/02. (Sau công tác tháo lèo vị trí 471TC.F1/02, để cô lập TC.C41 phục vụ công tác lắp LBS 412TC.F1 và bộ MOF 471TC.F1)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC438033Trạm công cộng 509B Tân Đức05:00 ngày 31/07/2020 06:00 ngày 31/07/2020 Tháo lèo 471TC.F1/02. (Sau công tác tháo lèo vị trí 471TC.F1/02, để cô lập TC.C41 phục vụ công tác lắp LBS 412TC.F1 và bộ MOF 471TC.F1)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC438034Trạm công cộng 510 Vạn Lương 105:00 ngày 31/07/2020 06:00 ngày 31/07/2020 Tháo lèo 471TC.F1/02. (Sau công tác tháo lèo vị trí 471TC.F1/02, để cô lập TC.C41 phục vụ công tác lắp LBS 412TC.F1 và bộ MOF 471TC.F1)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC438035Trạm công cộng 511 Vạn lương 205:00 ngày 31/07/2020 06:00 ngày 31/07/2020 Tháo lèo 471TC.F1/02. (Sau công tác tháo lèo vị trí 471TC.F1/02, để cô lập TC.C41 phục vụ công tác lắp LBS 412TC.F1 và bộ MOF 471TC.F1)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC438038Trạm công cộng 505C Tân Đức05:00 ngày 31/07/2020 06:00 ngày 31/07/2020 Tháo lèo 471TC.F1/02. (Sau công tác tháo lèo vị trí 471TC.F1/02, để cô lập TC.C41 phục vụ công tác lắp LBS 412TC.F1 và bộ MOF 471TC.F1)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC438040Trạm công cộng 506 Tân Đức05:00 ngày 31/07/2020 06:00 ngày 31/07/2020 Tháo lèo 471TC.F1/02. (Sau công tác tháo lèo vị trí 471TC.F1/02, để cô lập TC.C41 phục vụ công tác lắp LBS 412TC.F1 và bộ MOF 471TC.F1)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD438102Trạm công cộng Trường Trung Cấp Nghề Vạn Ninh05:00 ngày 31/07/2020 06:00 ngày 31/07/2020 Tháo lèo 471TC.F1/02. (Sau công tác tháo lèo vị trí 471TC.F1/02, để cô lập TC.C41 phục vụ công tác lắp LBS 412TC.F1 và bộ MOF 471TC.F1)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD438104Trường THPT Lê Hồng Phong05:00 ngày 31/07/2020 06:00 ngày 31/07/2020 Tháo lèo 471TC.F1/02. (Sau công tác tháo lèo vị trí 471TC.F1/02, để cô lập TC.C41 phục vụ công tác lắp LBS 412TC.F1 và bộ MOF 471TC.F1)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD438105Nguyễn Quốc Chí (Công Ty TNHH Hải Dương Xanh SEAFOOD)05:00 ngày 31/07/2020 06:00 ngày 31/07/2020 Tháo lèo 471TC.F1/02. (Sau công tác tháo lèo vị trí 471TC.F1/02, để cô lập TC.C41 phục vụ công tác lắp LBS 412TC.F1 và bộ MOF 471TC.F1)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD438107Cơ Sở NTTS Nguyễn Văn Tiến05:00 ngày 31/07/2020 06:00 ngày 31/07/2020 Tháo lèo 471TC.F1/02. (Sau công tác tháo lèo vị trí 471TC.F1/02, để cô lập TC.C41 phục vụ công tác lắp LBS 412TC.F1 và bộ MOF 471TC.F1)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD438109Công ty TNHH Ngọc Trai Sài Gòn05:00 ngày 31/07/2020 06:00 ngày 31/07/2020 Tháo lèo 471TC.F1/02. (Sau công tác tháo lèo vị trí 471TC.F1/02, để cô lập TC.C41 phục vụ công tác lắp LBS 412TC.F1 và bộ MOF 471TC.F1)Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53041ATrạm 41A -Chợ Mới-Trước UBan06:30 ngày 31/07/2020 17:00 ngày 31/07/2020 + Lắp dựng cột tạm, thay thế cột 475MVO/24-2-9 + Di dời cột 475MVO/24-2-2 + Sang dây THA từ cột 475MVO/24-2-9 sang cột tạm mới lắp dựng. + Tăng cường dây ABC 4x150mm2 từ cột 475MVO/24-2-8 đến cột 475MVO/24-2-13 dài 229m + Lắp dựng cột ghép BTLT10m thay thế cột A-41K/6B + Sang dây hạ áp, sang NRCT tại cột A-41K/6B + Thay 03 LA tại cột 475MVO/24-2-19Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53041BTrạm 41B -Kim Bồng-Ngọc Hiệp06:30 ngày 31/07/2020 17:00 ngày 31/07/2020 + Lắp dựng cột tạm, thay thế cột 475MVO/24-2-9 + Di dời cột 475MVO/24-2-2 + Sang dây THA từ cột 475MVO/24-2-9 sang cột tạm mới lắp dựng. + Tăng cường dây ABC 4x150mm2 từ cột 475MVO/24-2-8 đến cột 475MVO/24-2-13 dài 229m + Lắp dựng cột ghép BTLT10m thay thế cột A-41K/6B + Sang dây hạ áp, sang NRCT tại cột A-41K/6B + Thay 03 LA tại cột 475MVO/24-2-19Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53041KTrạm T.41K - Kim Bồng06:30 ngày 31/07/2020 17:00 ngày 31/07/2020 + Lắp dựng cột tạm, thay thế cột 475MVO/24-2-9 + Di dời cột 475MVO/24-2-2 + Sang dây THA từ cột 475MVO/24-2-9 sang cột tạm mới lắp dựng. + Tăng cường dây ABC 4x150mm2 từ cột 475MVO/24-2-8 đến cột 475MVO/24-2-13 dài 229m + Lắp dựng cột ghép BTLT10m thay thế cột A-41K/6B + Sang dây hạ áp, sang NRCT tại cột A-41K/6B + Thay 03 LA tại cột 475MVO/24-2-19Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53068GTrạm T.68G - Kim Bồng06:30 ngày 31/07/2020 17:00 ngày 31/07/2020 + Lắp dựng cột tạm, thay thế cột 475MVO/24-2-9 + Di dời cột 475MVO/24-2-2 + Sang dây THA từ cột 475MVO/24-2-9 sang cột tạm mới lắp dựng. + Tăng cường dây ABC 4x150mm2 từ cột 475MVO/24-2-8 đến cột 475MVO/24-2-13 dài 229m + Lắp dựng cột ghép BTLT10m thay thế cột A-41K/6B + Sang dây hạ áp, sang NRCT tại cột A-41K/6B + Thay 03 LA tại cột 475MVO/24-2-19Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53194BT.194_Nhà máy Z753 (Lộ Công cộng)07:00 ngày 31/07/2020 08:45 ngày 31/07/2020 Xử lý tiếp xúc trạm T.194Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD539518Công ty TNHH Sao Biển14:00 ngày 31/07/2020 15:00 ngày 31/07/2020 Nối lèo vị trí 471TC.F1/02 Đóng điện TC C41 trạm cắt F1 sau khi lắp LBS 412 và bộ MOF 471TC.F1.Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530356T.356 - Nguyễn Xiển ( Vĩnh Phương)14:00 ngày 31/07/2020 15:30 ngày 31/07/2020 Xử lý tiếp xúc trạm T.356Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53359AT.359A_Hòn Nghê15:30 ngày 31/07/2020 17:00 ngày 31/07/2020 Xử lý tiếp xúc trạm T.359AĐã duyệt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục